Historia


Historia och religion


ESL History


SO-rummet
   SO-rummet
  Inspiration och hjälp för elever och lärare


Barnens århundrade
  Mycket bra serie från UR  - finns nu tillgänglig för de som har inloggning till NE eller annan site där UR:S filmer lagras.


Norden förr och nu
  Norden
  Site med undervisningsmaterial om Nordens historia. 


Historiesajten
     Från 1500-talet och framåt. Mycket bra!


Terra Scaniae
    Skånes historia. Spana in historiedetektiven!


Järnriket
   Järnriket
    Järnåldern, järnbruk, bergsmännen...


Runor
   Runskolan
   Frågor och svar om runor


Historiskt pyssel
    Från Historiska muséet


Turning the pages
    Interaktiva historiska böcker


Maps of war
   Visuell historia om krig och religion


Krig under 1900-talet
   Se krigshärdarna på världskartan

Länkar

Strömmande filmer
InstruktionsfilmerLänkskafferietSök fornlämningarMuseum
URDigitalt verktyg

http://www.tiki-toki.com/ - skapa tidslinje


WebbmagisternKartor

Historisk karta över Europa