måndag 16 november 2015

Erasmus+ Digital Schools of Europe

I februari i år var en representant från Malmö stad (Annie Bergh) i Irland för att skriva en ansökan till ett Erasmus+projekt om digital kompetens och som ställer frågan om när en skola kan räknas som digitaliserad och hur man kan gå tillväga för att den ska bli det.  Projektet är tudelat då vi dels har som mål att utgå från det koncept som redan är i full gång i Irland och som heter Digital Schools of Distinction som har satt upp fem kriterier för när de anser att en skola är digitaliserad och dels som går ut på att under tre år samla goda exempel direkt från klassrummen från lärare som arbetar med att utveckla den digitala kompetensen genom bland annat eTwinning. Det är 8 länder med i projektet; Irland, Sverige, Danmark, Finland, Italien, Frankrike, Spanien och Portugal. Varje land har minst två skolor med i projektet och för Malmös del är det 6 skolor som har visat intresse för att vara med och under tre år ska vi arbeta hårt med projektet som heter Digital Schools of Europe. Digital Schools of Distinction kan liknas vid den digitala motsvarigheten till Grön flagg där skolor under så lång tid de önskar arbetar för att digitalisera sin skola och under arbetets gång gör de en självskattning som de slutligen skickar in när de känner sig färdiga för behandling. Uppnår de då de fem kriterierna så får de sin utmärkelse efter att en inspektör varit ute på deras skola. Under vårt projekt kommer vi att arbeta med 21st Century Learning Skills i en ämnesövergripande kontext som bygger på kollegialt lärande och internationellt samarbete genom eTwinning. Vi har nu kommit igång så smått och nästa vecka är det dags att ge sig av till Finland för några av oss för att nätverka vidare och ytterligare finplanera vårt projekt. Nu håller också vår Twinspacesida att växa fram där vi ska samarbeta alla skolor från alla 8 länderna tillsammans.

tisdag 10 november 2015

I challenge you! Who is who in Harry Potter!

I have a challenge for you in one of the tools I recommend using for a number of situations in school, I wrote about it in July and now I have tested it myself and I maed it with 45 seconds to go and I now challenge you to beat my record! Why not use it in an international project or as an exit ticket or during the lesson to know what your students understood so far?

Here is the link:

Harry Potter Quizonsdag 4 november 2015

No Hate - dagen idag 4/11

Idag är det No Hate dagen för att uppmärksamma hur vi är på nätet mot varandra. Titta gärna under fliken "Netikett" på den här bloggen för att hitta varierande sätt att arbeta med detta på.