söndag 30 april 2017

Spännande pilotprojekt

Är du nyutexaminerad lärare? Har du jobbat som lärare i mindre än två år? Är du registrerad i eTwinning eller är du villig att registrera dig? Är du
intresserad av att med lärare i samma situation som du online diskutera utmaningar och tillsammans finna lösningar? Eller är du intresserad av att fungera som mentor för nya lärare? Kom med i pilotprojektet INDUCAS.
INDUCAS är ett pilotprojekt som finasieras av Europeiska Unionen och som drivs av Europeiska Skoldatanätet, European Schoolnet.
Syftet med projektet är att undersöka hur nya lärare kan få bättre stöd genom att i en grupp likasinnade(som möter samma sorts utmaningar) träffas online för att dela idéer och för att även hitta gemensamma lösningar. Inducas söker även mentorer.
Plattformen kommer att lanseras i mitten av maj och ni kommer att få möjlighet att börja nätverka redan då. Det är bra om ni redan har registrerat er till dess men det går givetvis bra att göra det även senare.
Ni väljer själva hur mycket tid ni vill/kan lägga på projektet. Det enda jag önskar är att ni svarar på mailutskick så att jag vet hur det står till och ifall det är något jag kan göra. Vi önskar dock att ni gör ert bästa för att interagera med era kollegor på plattformen.
Det ni får ut av projektet: ni blir en del av ett ovärderligt nätverk, utbyta erfarenheter, bygga ny kunskap tillsammans med era kollegor, prova saker tillsammans, ha möjlighet att bidra till den e-bok som ska tas fram under piloten och som sedan ska ges ut i hela EU som ett stöd åt nya eTwinnare. Ni kommer också att få dela med er av goda exempel, lektionsplaneringar, få ta del av intressanta resurser och delta i olika webbsända events och mycket annat. Den stora fördelen i projektet är er möjlighet att få lära i ett kollegialt autentiskt sammanhang.
Under hela projektet har ni tillgång till mentorer som är till er hjälp och är ett stöd åt er i ert fortsatta arbete med vad det än är ni vill ha svar på eller hjälp med.
Pilotfasen av INDUCAS (Maj 2017 till April 2018) kommer att involvera nyutnämnda lärare från Italien, Frankrike, Sverige och Rumänien, som är registrerade i eTwinning.
Om du befinner dig i dina första två år som lärare, är du välkommen att delta och bli involverad i ännu en spännande grupp som leds av eTwinnare, där diskussionerna sker på svenska.  INDUCAS söker även lärare som kan fungera som mentorer i projektet. Mentorerna börjar genom att gå en onlinekurs om just mentorskap, som börjar 15:e maj.

Fyll i formuläret redan idag och gå med:  Anmälningsformulär INDUCAS

torsdag 6 april 2017

Algoritmer - så påverkar de din vardag


Tidningen Metro skriver idag, den 5 april 2017, och berättar om en alldeles ny guide skriven av Jutta Haider, docent vid Lunds universitet och Olof Sundin, professor vid Lunds universitet i samarbete med Statens Medieråd och iiS. Denna guide tar upp hur algoritmer styr vad vi ska se på internet. DE talar om fake news men också om likriktning och hur extremer premieras. Här beskrivs hur nätneutraliteten hotas och hur några stora företag kontrollerar och har makten över nästan all information. Många av algoritmerna är främst skrivna för att öka synligheten i reklam. Det dyker upp reklam på alla möjliga och omöjliga ställen som det inte gjorde tidigare på nätet. Det finns ingen lag eller några riktlinjer på att medborgare bör informeras om hur algoritmerna styr men det visar på vikten av de nationella styrdokumenten som kommer från Skolverket kring hur programmering ska in i läroplanen. Att eleverna får tillgång till kunskapen och lär sig förstå hur internet fungerar så att de kan granska kritiskt, tänka själva och aktivt gå in och påverka själva blir oerhört viktigt.
Guiden heter: "Algoritmer - så påverkar de din vardag" Ta tillfället i akt att läsa, diskutera och arbeta med denna på era skolor så att eleverna medvetandegörs om vad som händer.

Här är länken till guiden som går att ladda ner som pdf eller beställa som en bok:
Algoritmer - så påverkar de din vardag

Artikel från Dagens analys om guiden

tisdag 4 april 2017

Att blockera eller inte blockera - är det frågan?

Det var längesedan jag har blivit så överraskad/ställd och funderat/reflekterat över vad/hur vi blockerar på nätet som idag när jag hade en workshop. Jag har under en lång tid, minns inte hur länge, haft tillägget Adblock på min dator som har varit en tjänst som har hållet undan reklam på nätet. Riktigt hur mycket den egentligen blockerar fick jag erfara under de sämsta ( eller bästa ur ett kollegialt sätt att se på det) förhållandena, mitt under en stor föreläsning för 330 personer. Min egen dator var jag tvungen att lämna in på reparation ir så jag hade en lånedator med. När man loggar in på en lånedator så är där många inställningar som ska göras efter min profil så som jag har skapat min egen Google miljö. Adblock strulade mer än vanligt under denna process så jag valde att ta bort det tillägget helt och hållet och tänkte "hur mycket påverkar det tillägget egentligen?" Det fick jag snabbt erfara när jag satte igång min föreläsning och började gå in på de länkar som jag hade förberett under gårdagen och förra cveckan som  hade varit helt reklamfria. Ett par av mina verktyg var så fulla av reklam där den ena var värre än den andra - till de ryska flickorna längst ner. Det var hemskt att se det - så har det aldrig sett ut innan och jag blev verkligen överraskad över hur stor skillnad det var mellan att ha AdBlock och inte. Detta har fått mig att fundera kring olika Internet Ter sig för de som har tillägg som till exempel är block och det är som inte ha sådana tillägg. Det var som att glänta på en dörr ut till en smutsig bakgata. Är det denna verkligheten som våra elever har? Hur rustar vi dem för detta? Hur överbryggar vi ett sådant här gap?Hur förhåller vi oss till de olika världarna? Var möts vi?   Här är det viktigt att fånga upp eleverna, få dem att våga prata om vad de har gjort/upplevt på nätet. Missförstå mig inte, jag trivs väldigt bra utan reklamen och jag tänker lägga till ett sådant tillägg igen redan idag men det känns lite som en skyddad verkstad och jag vill ändå ställa frågan ska vi blocka eller ska vi inte? 

måndag 3 april 2017

Sätt guldkant på tillvaron

Jag vill tipsa er om ett, i mina ögon, fantastiskt verktyg som flyttar ut lärandet i autentiska miljöer och som uppmuntrar till samarbete, rörelse och frisk luft. Det kombinerar också lärande i en mer traditionell form i klassrummet med IKT som möjliggör en gemensam upplevelse kring ett innehåll på platser som är kopplade till innehållet.  Verktyget heter GoldHunt Education och laddas hem som en app till en tablet eller en smartphone. Läraren förbereder Skattjakten/turen på datorn samtidigt som temat eller lektionen planeras och där kan allt material kombineras och vävas in för att navändas antingen för att bygga en gemensam förförståelse, samla kunskap och se samband tillsammans med andra eller för att avsluta ett temaområde tex med frågor kring det innehåll man har jobbat med. Här kan du ladda upp/lägga till ljudfiler, kartor och bilder. Varför inte låta eleverna själva skapa GoldHunts åt varandra i grupper?

Genom ett verktyg som heter Locatify skapar du innehållet till den virtuella guidade turen/skattjakten på din dator. Du kan arbeta med vilket ämnesinnehåll du vill och antingen skapa frågor eller delge information och därefter lokaliserar du varje delinformation till en viss punkt på kartan som eleverna i sin tur ska söka upp. 

På så sätt ger du eleverna möjlighet att lära i ett sammanhang, studera sin närmiljö ur ett nytt perspektiv och få lära samtidigt som de får röra sig allsidigt i olika miljöer. Detta ger eleverna att engagera kropp och hjärna för att lära på ett varierat sätt och samtidigt kan vi skapa stimulerande inlärningsmiljöer som uppmuntrar nyfikenheten och upptäckarlusten och många gånger väcker nya frågor att fördjupa sig i där eleverna hittar fler och fler kopplingar mellan platser och händelser. Det ger oss också möjlighet att flytta ut undervisningen utanför klassrummet. Locatify ger oss allt det och mer därtill.  Skattjakten kan också användas som ett spel/en tävling vilket kan engagera eleverna mer om det används på ett sätt som tilltalar dem då de kan samla poäng och ta sig an utmaningar. 

Läs mer i  Support för Locatify SmartGuide för att ta reda på mer om hur du skapar och kan arbeta med detta verktyg. 

Appen man använder för att genomföra en sådan skattjakt heter som sagt GoldHunt Education. Eleverna behöver någon form av mobil enhet för att kunna gå en GoldHunt. De kan samarbeta i par eller grupper men också genomföra den individuellt beroende på vad syftet med aktiviteten är.
På kartan kan eleverna se vilka positioner läraren har skapat aktiviteter på och när de kommer inom räckvidd för den "pin" de är på väg till så dyker en fråga, en bild eller en utmaning upp på skärmen. 

Kanske känner du till appen TurfHunt sedan tidigare - den här appen ersätter Turf Hunt för oss lärare, är bättre anpassad och har ingen reklam i sig. TurfHunt har varit populär i de nordiska länderna. 


Med Skattjkten involveras och engageras eleverna samtidigt som de upptäcker sin närmiljö, sin stad och blir uppmärksamma på historia, geografi eller vilken inriktning du som lärare valt att ha på Skattjakten. När du skapar en skattjakt är det viktigt att inte ha mer än 6 - 8 stopp för att hålla eleverna alerta genom hela aktiviteten. Har du fler frågor är det bättre att skapa två Skattjakter istället är mitt tips.
Vem som helst som har appen kan ladda ner det du har skapat och genomföra aktiviteten och det innebär att ju fler som skapar Skattjakter i olika ämnen på en och samma plats får bara fler och fler att välja på. Använd mer än gärna varandras, gå på upptäcksfärd med eleverna, då kan de samarbeta både inne och ute. 

Möjligheterna med detta verktyg är oändliga och det är bara din egen fantasi som sätter gränserna. Engagera eleverna i alla ämnen, i olika situationer och tänk på att verktyget kan användas utan internet om de laddar ner Skattjakten på skolan  och när de sedan kommer tillbaka igen så kan de ladda ner sina poäng och se hur det gick. 

Jag ser fram emot att se fler och fler Skattjakter skapas både nära och i fjärran över hela världen. Vi ses på GoldHunt Education. Sätt guldkant på er tillvaro och ert lärande.