torsdag 24 november 2016

Master your flipped mind

Det talas ofta om det flippade eller det omvända klassrummet idag. Det är ett arbetssätt som mer och mer börjar ta sig in i Sverige. För många av oss är det ett nytt koncept och för andra gammalt. Precis som med allt annat. Att arbeta flippat upplever jag att vi ofta lite slarvigt likställer med att filma en sekvens/genomgång/introduktion/eller liknande och som eleverna sedan ska se innan de kommer till lektionen men att arbeta flippat är så oändligt mycket mer. Jag kommer att ge tips på var ni kan läsa vidare och ge en liten överblick på vad det innebär att flippa sitt tankesätt och sin metod. Att flippa klassrummet börjar inifrån oss själva  -det innebär en stor förändring för både oss och eleverna och som jag ser det så är de två största förändringarna 1) det frigörs mer TID över till att verkligen låta eleverna arbeta individuellt och i grupp kring sina uppgifter och utvecklas inom de områden som var och en behöver - samtidigt - och den andra saken är: 2) vi bygger djupa RELATIONER med våra elever vilket gör att de får förtroende för oss och hittar sin inre motivation lättare då de känner att vi tror på dem, är beredda att satsa på dem och också kan lägga mycket tid på enskilda elever i klassrummet under skoltid på ett sätt som vi annars inte kunnat göra. Jag ser det som så att de elever som Ross Greene skriver om i Vilse i skolan är de stora vinnarna. De får chans att komma in i det, att hitta sina egna arbetssätt tillsammans med läraren och att få komma närmre läraren. Att flippa börjar som sagt med mig själv som pedagog. Jag behöver fundera på vilket material kan jag dela ut i förväg, vilket sätt ska jag dela ut det på, ska jag göra en film/finns det filmer redan om det som jag kan använda mig av/ ska jag dela ut något annat material på något annat sätt som kan förbereda eleverna på bästa sätt? När jag har kommit underfund med det har vi ett trevligt dilemma på halsen: Vad ska vi göra med all tid som frigörs i klassrummet helt plötsligt? På språklektionerna kan vi ha många fler dialogövningar där vi faktiskt använder det språk vi lär oss, i andra ämnen kan vi fördjupa oss och verkligen arbeta. Det är att rekommendera från  Bergmann&Sams (2012) se nedan, att inleda lektionen med en frågestund kring frågor som dykt upp hos eleverna när de tagit del av materialet. Därefter drar vi igång elevernas faktiska och praktiska arbete. Eleverna har nu gått om tid att sätta sig in i sina uppgifter, ha möjlighet att samarbeta och lära tillsammans med sina klasskamrater på ett sätt som det inte alltid finns tid till annars.Samtidigt har vi pedagoger gott om tid att ägna oss åt våra elever en i taget eller i gruppvis så som behoven faller under lektionen. vår stora utmaning nu blir att hitta uppgifter där eleverna får ett fördjupat lärande och får chans att utveckla det de fått ta del av innan lektionen började. Det finns mycket litteratur att ta del av när det gäller att sätta sig in i detta ordentligt - i slutet av inlägget ser du en kort sammanfattning över de fyra grundpelare som ett flippat klassrum består av:

F: Flexibel lärmiljö
L: Lärandet står i centrum
I: Intentionen med innehållet är genomtänkt och avsiktlig
P: Professionellt stöd i klassrummet då lärarens roll som mentor blir än viktigare än den är idag- vi blir vägledare, den som skapar ett interaktivt, levande och kreativt klassrum/lärmiljö åt eleverna.

Barker (2013) berättar i sin bok Flipped Classroom (se under rubriken intressant litteratur) om hur han sakta men säkert har förändrat/flippat sitt tankesätt och förändrat sitt klassrum. Han delar med sig av både framgångar och motgångar och hjälper oss på traven genom att vi inte behöver göra om alla hans misstag han gjorde i början.  Detsamma gör Bergmann&Sams (2012) i sin bok, här berättar de om sina med- och motgångar, ger omåttligt många praktiska tips och ideer från val av teknik till metod i klassrummet men den stora lärdomen i deras bok är hur de har införlivat metoden Mastery learning som ursprungligen arbetades fram 1920, fick lite mer luft under vingarna av Benjamin Bloom under 1960-talet och som då visade sig vara en stor framgångsfaktor i sig. Utan modern teknik är metoden tunggrodd och svårmanövrerad vilket kan ha varit orsaken till att en till stor del föll i glömska men med hjälp av den teknik vi har tillgång till idag och kombinerat med ett flippat mindset kan vi verkligen nå framgång i klassrummet med högre måluppfyllelse, färre tidiga skolavhopp och inte minst gladare och mer motiverade elever som tar ansvar för sitt eget lärande samtidigt som de utvecklar de viktiga nyckelkompetenser som våra elever behöver i sitt framtida yrkesliv. Låt oss alla flippa vårt mindset tillsammans! Dela med oss!
Barker, David (2012). Flipped Classroom
Bergmann, J&Sams, A. Flip your classroom. Reach Every studentin Every class Every day.
EU:s 8 nyckelkompetenser
onsdag 16 november 2016

Hour of code - Are you with us?

Att arbeta med programmering är något som blir mer och mer vanligt i skolor runt om i världen. Att vi arbetar med det är inte främst för att utbilda framtida programmerare (även om det är en positiv bieffekt) utan först och främst handlar programmering om demokrati. Det är sett ur ett demokratiperspektiv enormt viktigt att våra elever får lära sig om hur internet är uppbyggt, att det inte är något magiskt som händer utan det är någon som styr vad som ska hända, någon har bestämt i förväg. Programmering är ett sätt att påverka och att göra sin röst hörd. Programmering handlar också om att öka den digitala kompetensen,  computional thinking (datalogiskt tänkande), kreativitet, problemlösning och mycket annat inom bland annat ämnet matematik som sekventiellt tänkande, koordinatsystem och mycket mer. för att hjälpa skolorna erbjuds en mängd gratisverktyg ute på nätet och vi har bland andra Code.org som finns på en mängd språk, inte kostar någonting och som på ett lekfullt och roligt sätt introducerar oss i programmering. De står också för något de kallar för Hour of code varje år. Denna infaller under dagarna 5/12 till den 11/12. Det innebär att någon gång under dessa dagar bokar du in ett event på din skola och registrerar det på den här sidan. du kan arbeta med Hour of code när som helst under året men Hour of code är lagt samtidigt som Computer Science Education Week, för att årligen uppmärksamma minnet av datavetenskapspionjären Admiral Grace Murray Hoppers födelsedag som föddes den 9 december 1906.

Så här gör du: Det finns utförliga instruktioner kring hur du gör och du behöver inte ens ha tillgång till datorer för eleverna. Ni ser alla samma film i början av er timme - alla barn över hela världen som är anmälda till detta ser samma film. I år är det hitintills 84 305 events anmälda varav 168 är i Sverige.  Har ni inte datorer så finns det massor med analoga/offlineuppgifter att göra istället. De kan också vara bra som inledning även om ni sedan ska arbeta med datorer. Använd er gärna av parprogrammering när de sedan ska arbeta så att de samarbetar i par kring gemensamma uppgifter. Där är en stor vinst i det. Detta är verkligen ett kollegialt lärande, dels mellan oss pedagoger, både inom och utom landet men också mellan oss och eleverna.

Utdrag ur ett brev som kan skickas till ens skola, arbetsgivare eller vänner:

"Datorer finns överallt, och förändrar varje industri på planeten. But fewer than half of all schools teach computer science. Goda nyheter är, vi är på väg att ändra detta. Om du hört talas om Hour of Code, kanske du vet det gjorde historia förra året. Över 100 miljoner elever har provat på Hour of Code.
Med Hour of Code, har datavetenskap har varit på startsidan på Google, MSN, Yahoo! och Disney. Över 100 partners har gått samman för att stödja denna rörelse. Varje Apple Store i världen har varit värd för Hour of Code. President Obama skrev sina första rader kod som en del av kampanjen."

Är du/har du varit en tid det minsta sugen på att veta mer om programmering så har du nu chansen. Ta den, instruktionerna är mycket tydliga och systematiska steg för steg som du har sett i länken ovanför. Take the leap! Learn together with your pupils! Get to be experts together! Together is the key word here. 

Hour of code börjar närma sig. Det är dags att registrera et event eller fler. Sätt din skola på världskartan - bokstavligt talat!
Code away! 

Hour of code - Are you with us?

Att arbeta med programmering är något som blir mer och mer vanligt i skolor runt om i världen. Att vi arbetar med det är inte främst för att utbilda framtida programmerare (även om det är en positiv bieffekt) utan först och främst handlar programmering om demokrati. Det är sett ur ett demokratiperspektiv enormt viktigt att våra elever får lära sig om hur internet är uppbyggt, att det inte är något magiskt som händer utan det är någon som styr vad som ska hända, någon har bestämt i förväg. Programmering är ett sätt att påverka och att göra sin röst hörd. Programmering handlar också om att öka den digitala kompetensen,  computional thinking (datalogiskt tänkande), kreativitet, problemlösning och mycket annat inom bland annat ämnet matematik som sekventiellt tänkande, koordinatsystem och mycket mer. för att hjälpa skolorna erbjuds en mängd gratisverktyg ute på nätet och vi har bland andra Code.org som finns på en mängd språk, inte kostar någonting och som på ett lekfullt och roligt sätt introducerar oss i programmering. De står också för något de kallar för Hour of code varje år. Denna infaller under dagarna 5/12 till den 11/12. Det innebär att någon gång under dessa dagar bokar du in ett event på din skola och registrerar det på den här sidan. du kan arbeta med Hour of code när som helst under året men Hour of code är lagt samtidigt som Computer Science Education Week, för att årligen uppmärksamma minnet av datavetenskapspionjären Admiral Grace Murray Hoppers födelsedag som föddes den 9 december 1906.

Så här gör du: Det finns utförliga instruktioner kring hur du gör och du behöver inte ens ha tillgång till datorer för eleverna. Ni ser alla samma film i början av er timme - alla barn över hela världen som är anmälda till detta ser samma film. I år är det hitintills 84 305 events anmälda varav 168 är i Sverige.  Har ni inte datorer så finns det massor med analoga/offlineuppgifter att göra istället. De kan också vara bra som inledning även om ni sedan ska arbeta med datorer. Använd er gärna av parprogrammering när de sedan ska arbeta så att de samarbetar i par kring gemensamma uppgifter. Där är en stor vinst i det. Detta är verkligen ett kollegialt lärande, dels mellan oss pedagoger, både inom och utom landet men också mellan oss och eleverna.

Utdrag ur ett brev som kan skickas till ens skola, arbetsgivare eller vänner:

"Datorer finns överallt, och förändrar varje industri på planeten. But fewer than half of all schools teach computer science. Goda nyheter är, vi är på väg att ändra detta. Om du hört talas om Hour of Code, kanske du vet det gjorde historia förra året. Över 100 miljoner elever har provat på Hour of Code.
Med Hour of Code, har datavetenskap har varit på startsidan på Google, MSN, Yahoo! och Disney. Över 100 partners har gått samman för att stödja denna rörelse. Varje Apple Store i världen har varit värd för Hour of Code. President Obama skrev sina första rader kod som en del av kampanjen."

Är du/har du varit en tid det minsta sugen på att veta mer om programmering så har du nu chansen. Ta den, instruktionerna är mycket tydliga och systematiska steg för steg som du har sett i länken ovanför. Take the leap! Learn together with your pupils! Get to be experts together! Together is the key word here. 

Hour of code börjar närma sig. Det är dags att registrera et event eller fler. Sätt din skola på världskartan - bokstavligt talat!
Code away! 

söndag 13 november 2016

Visualisering av öppna data

Fortsättning på visualisering och öppna data. Jag har tidigare skrivit jag visualisering av data eller öppna data som det också kallas. Här kommer nu ett annat exempel på detta. Verktyget heter Gapminder och det är Hans Rosling som ligger bakom ide och utveckling av detta ovärderliga verktyg. Här finns massor av fakta och statistik presenterat på ett oerhört lättöverskådligt och tydligt sätt. Här kommer samband och mönster fram på ett sätt som det är mycket svårt att få fram genom att läsa om dessa fakta i en bok. Dels får vi dem under så lång tid men vi får också se alla länder samtidigt. Verktyget är uppbyggt som ett diagram med en x-axel och en y-axel och antingen kan vi välja färdiga "bubblecharts" eller så kan vi själva välja vilka variabler vi vill ha på axlarna men då ska vi ha i åtanke att de kanske inte alltid är så kompatibla med varandra.
Här är länken till en av de färdiga "bubblecharts" som finns: 200 years that changed the world

Gapminder
Ta er också tid att gå in på den sida under Gapminder som heter Dollar Street där ni kan se hur man lever runt om i världen. Allt är dokumenterat i bild och ni kan tex välja att se hur en toalett ser ut över hela världen, vad har vi för leksaker, hur sover vi osv. Det är intressant och väcker många tankar och många samtal. Vad beror detta på? Vad har vi runt omkring oss? Hur formar vi vår egen verklighet? Hur påverkar? Kan vi påverka? Här finns ett gediget material för oss att använda oss av. Det gäller att vi tar tillvara på det, sprider det och låter våra elever få ta del av det.


Hans Rosling som är professor i internationell hälsa säger att han kan se på de data som finns idag att vi har lyckats världen över att minska ner antalet barn per kvinna och att vi kommer att bromsa up pden snabba tillväxt vi har idag på vår världsbefolkning. År 2015 kommer vi att ha stannat upp på 11 miljarder, se filmen till vänster.

Det finns väldigt mycket lektionsmaterial och lärarhandledningar att använda sig av på sidan. Ta dig tid att gå igenom den, både du och dina elever kommer att älska att arbeta med den och ni kommer att lära er så mycket tillsammans. Du kan göra lektionerna interaktiva, spelifierade, spännande och lärorika med detta verktyg.

tisdag 8 november 2016

Verktyget Cram

Jag har tidigare presenterat verktygen Quizlet och Sprocle som användbara verktyg för att skapa inlärning genom spel, öka begreppsmedvetenhet, för att ge möjlighet att ta reda på förförståelse och ge eleverna möjlighet till repetition före, under och efter ett arbetsområde. När det gäller begreppsmedvetenhet så vill jag påminna om att det finns en sida på den här bloggen som jag ständigt uppdaterar med nya ord som handlar just om begrepp som härrör till IKT och pedagogik på olika sätt. Den här gången vill jag göra er uppmärksamma på Cram som också är ett liknande verktyg. Det är bra att känna till verktyg som är lika varandra anser jag för då är det både lättare att hitta ett som passar just de syften man har med verktyget som lärare och det är också lättare att sätta sig in i det när man redan kan ett annat. Hos Cram kan du både skapa dina egna flaschcards och använda andras. Oavsett om du skapar dem själv eller om du väljer att använda någon annans så har du olika val till din quiz; du kan börja med att läsa igenom dem och repetera, lära in dem. Sedan kan du välja att lära in dem genom att spela spel kring begreppen/orden och slutligen kan du göra ett test för att se hur du kan dem. Varför inte göra ett test först och sedan ett avslutande och jämföra och synliggöra din egen progression?

Här har jag tagit  fram tre färdiga quiz som är högaktuella i dessa dagar då de tar upp olika saker om USA, ett quiz från varje verktyg. Ta dig lite tid att spela/genomföra/testa dig själv för att lära mer om dem.


Cram:
Amerikanska huvudstäder

Quizlet:
Kan du presidenterna?

Sporcle:
Kan du USA:s stater?


Vilket verktyg gillar du bäst?:

Skapa en egen enkät för användarfeedback

söndag 6 november 2016

Kan du låta bli att vara en del av Barefootbillion?

Bilden är skärmdumpad från bloggen: http://barefootbillion.tumblr.com/
Vad är Barefootbillion? What is Barefootbillion? Har du hört talas om den brittiske poeten Philip Wells som bestämde sig för att gå barfota på en vandring genom Cornwall, sydvästra England och Wales, 1000 miles inalles. Han gick i forna barders fotspår med syfte att skapa en medvetenhet kring fattiga gatubarn och starta en insamling som skulle gå till en fond för dem för att göra en aktiv handling itill att uppnå FN:s mål att ha utrotat barnfattigdom till år 2030. Hans vandring började tisdag den 22 april 2014 (egentligen den 23). Han vill ge de fattiga barnen en röst och skapa ett engagemang genom sin sponsrade vandring, delande tankar, erfarenheter, dikter och konst via sociala medier och webben. UNICEF ser allvarligt på barnfattigdom då de ser det som att det är mycket svårare att ta sig ur än om du skulle bli fattig som vuxen. Som vuxen har du upplevt något annat och du har verktygen till att förändra. Som barn har du aldrig fått de viktiga erfarenheterna, den utbildningen eller fått utveckla de förmågorna.
Detta är en av mängder av bilder på fötter som finns på sidan
 härintill: Barefoot Billion
 I kölvattnet till vandringen skapades ett projekt som siktar på att få med skolor 100 länder som vill dela med sig av sina tankar kring hur de vill att världen ska se ut. Detta projekt har gett hopp till de mest utsatta barnen i världen. till detta projekt kan alla skolor bidra. Målet är att få med minst 100 länder, just nu är antalet uppe i 75. Barn från 75 olika länder skapar, skriver och delar med sig av sina tankar kring denna viktiga fråga. Se denna länk för mer information:  Barefoot Billion

Alla pengar som dras in till projektet går till följande organisationer: 

The Consortium for Street Children, Born Free’s Global Friends Project and Ocean Stars Trust. CSC arbetar med barn som på något sätt är kopplade till gatan. Antingen bor de på gator, arbetar på gator eller hänger på gator.  Deras arbete går ut på att stärka barnen och bygga upp deras självförtroende så att de hittar sin egen drivkraft till förändring. DE finns i över 100 länder. 


Ocean Stars Trust (OST) skapades 2005 till följd av tsunamin 2004. Deras mål är att hjälpa fattiga människor i Sri Lanka genom att ge dem det de behöver för att bygga upp sina liv igen. Även om OST stödjer många olika projekt på Sri Lanka så ligger huvudfokus på utbildning för barn särskilt när det gäller de yngre. 

Born Free's Global Friends är en internationel organisation som arbetar ideellt med att bevara djurlivet och naturen i Afrika och Asien. Dessa är också bland de områden där de fattigaste människorna i världen bor. Organisationen arbetar parallellt med naturen och med människorna då dessa är i symbios med varandra och beroende av varandra.  De anser att barnen spelar en mycket stor roll i detta arbete. Genom att utbilda barnen så skapar de också nästa generations väktare av det djurliv som finns i deras närområden. 

Är du intresserad att gå med så är alla välkomna och det finns information precis kring hur du ska arbeta med din klass steg för steg och hur du hittar allt det material som redan har kommit in. Det finns ännu ingen svensk skola - varför inte vara den första, den andra eller rent av 100:ade svenska skolan som går med för att visa sin solidaritet och lära mer om barn i andra länder? 
Här är steg 1 och 2 och lite tips på hur du kan arbeta med IKT:
'


Ingen kan göra allt men alla kan göra något! 

Nätverkande, kunskapsbyggande och enkla projekt

En av den äldsta IKTgemenskaperna i världen heter ESP, European Schools Project Association .  De har funnits i 30 år, dvs de startade 1986. De är fortfarande aktiva i allra hösta grad och arbetar hårt för att öka den digitala kompetensen hos oss lärare över hela världen då deras arbete bygger på internationellt samarbete med andra länder. Här kan man lämna in projektförslag och lätt hitta andra att arbeta tillsammans med. Här finns väldigt tydligt hands-on-material som vi kan använda oss av vid inledningar till projekt för att komma igång och för att eleverna ska lära känna varandra lite. Här finns en enorm kunskap och stor vilja att dela med sig av den. Nästa år inbjuds du på seminarie i München och jag kan varmt rekommendera att ni bokar av sista veckan i oktober för att åka dit. Deras seminarier går ut på att nätverka, sprida goda exempel på projekt, skapa projekt och lära  tillsammans i ett kollegialt lärande på spännande workshops. Det du kan göra för att åka dit är att ansöka om bidrag från Erasmus+ för att finansiera dessa lärorika och utvecklande dagar. På det viset kan du finansiera hela konferensen för både dig och de kollegor du vill ta med dig.
Varmt välkomna till München!!

fredag 28 oktober 2016

Visuwords

Visuwords är ett fantastiskt verktyg som visualiserar ord, deras betydelse, motsatser och synonymer. Detta verktyg fungerar bäst på engelska men tänk vilken inspiration till våra elever när de ska skriva på engelska och inte alltid hittar de ord de skulle vilja använda - då skriver de in ett för dem känt ord och så får de en mängd ord att arbeta med där de med hjälp av färgmarkeringar och streck av olika slag (som förklaras ute i marginalen till vänster) som de kan använda sig av för att fördjupa och nyansera sina texter. Samtidigt bygger de ut sin ordförståelse och begreppsförståelse. Detta är ett verktyg som jag varmt rekommenderar. De vill att man skapar ett konto hos dem när man går in första gången. Jag upplever detta verktyg som lättöverskådligt och då jag är visuell i mitt lärande och bäst lär mig av det jag ser så uppskattar jag verkligen visualiseringarna jag får när jag arbetar med det. Testa och se vad du själv tycker. Vilka användningsområden hittar du? När passar detta verktyget in? Du hittar verktyget under Engelska i bloggen men här är direktlänken:
Visuwords

torsdag 20 oktober 2016

DSoE in progress


For the fourth time during the project, the eight countries involved in DSoE met for a Transnational meeting. THis time it took place in Limoges and it was arranged by the Université de Limoges and lasted from the 12th of October until the 15th of October.

We got a very inspirational introduktion by André Tricot, Professor of Psychology in the Work and Cognition Lab (French national council for research - CNRS), Gerard McHughes and Robbie O´leary. They really set the theme on the conference and showed us that we are on the right path and that together we can overcome and accomplish anything. This was meant in a larger view than only the project but everyone in Europe.

Andre Tricot told us about the French school system and Gerard talked about the importance of preparing ourselves for the future that is already here. The development is going fast, very fast and we need to keep up and prepare our pupils for this exciting but unsure future. Finally Robbie talked about the enormous benefits of working digitally, what we need to do in order to become digital schools and and to help teachers to use digital tools in their everyday life.

The partners spent the entire conference doing administrative work and plan for how we are proceeding in the project. This was very fruitful. We are well on our way and we help each other out as much as we can.

It was an interesting meeting and it was very noticably that we now is half through the project and the interest in starting eTwinning projects within the project is increasing. Several eTwinning projects saw the light of day and will start during the next fw weeks. The networking started immediately for the teachers and kept going through the entire conference until our meeting was over and even though many of us didin't know each other to begin with we departed as friends.
Designa och visualisera

Canva
Här är ett exempel jag har gjort för DSoE- läs mer
om detta projekt under DSoE.  Det knyter
an till det avslutningstal vi lyssnade på lördags kväll.
Canva är ett verktyg som på ett enkelt sätt låter oss skapa och designa olika slags arbeten som vi vill förstärka genom IKT. Med enkla "dra-och-släpp" funktioner kan inte bara vi som pedagoger utan också våra elever skapa kreativa presentationer, bilder, posters, visualisera text men här kan vi också med enkla medel skapa visuella inlägg till sociala medier. Här kan eleverna lätt synliggöra sina tankar och idéer och skapa en annorlunda slags berättelser. Verktyget kostar ingenting (om man inte vill uppgradera det). Här finns ett oändligt stort antal layouter, bilder och andra detaljer att använda sig av. Det är ett verktyg som får eleverna att tänka till kring hur de hittar de bärande strukturerna i sina arbeten för att kunna lyfta dem och visualisera dem på Innovativa sätt. Eleverna kan också bjuda in varandra till att samarbeta kring en och samma kreation. Prova gärna, det finns en mycket kort enkel instruktionsfilm som visar de grundläggande stegen och sedan är min rekommendation att du själv provar och experimenterar. Hur skulle du kunna visualisera din planering? En IUP? 21st Century Learning Skills? Möjligheterna är oändliga.  Slutligen vill jag också slå ett slag för för den del som kallas för Canva's Design School där det finns undervisningsmaterial, lektionsplaneringar och mycket mer som vi som pedagoger kan använda oss av. 


Länk till Canva

söndag 9 oktober 2016

hårda enheter och mjuka värden

Läs gärna denna och fler som ligger under intressant litteratur. 
Det talas vitt och brett om digitaliseringen av skolan och hur den ska ge en ökad måluppfyllelse hos våra elever. Jag är själv en förespråkare av att arbeta digitalt. Jag är för att kunna använda de digitala enheterna på ett sätt som effektiviserar, motiverar och stärker elevernas lärande och ger dem verktyg för feedback och reflektion som de inte haft tidigare. Jag är övertygad om att genom digitala enheter kan eleverna ta kontroll över sitt eget lärande, utvecklas och medverka aktivt i skolarbetet på ett sätt som de aldrig kunnat förr. Men digitaliseringen är ingen universallösning. Det är inget som automatiskt löser allting bara alla eleverna får var sin digital enhet. Inte ens när alla vi pedagoger har fått den utbildning de känner att de behöver. Fortfarande tror jag dock inte att det räcker för att vi ska lyckas - vi måste komma ihåg det viktigaste av allt;  Att möta alla elever, att hitta strategier för de elever som är  Vilse i skolan och bygga upp deras förmågor så att de också kan delta. Ross Greene har som grundtanke och övertygelse att alla elever vill om de kan och det är vi som lärare som ska möjliggöra så att de kan. Både skolan och livet utanför ställer många olika slags krav på våra elever och alla är inte rustade för att möta dem. De har många gånger tappat hoppet om att få en vuxen att tro på dem. De vet inte hur de ska ta sig ur den situation de sitter i. Hur kommer vi in innanför deras skal så att vi kan börja prata med dem på riktigt? Visst är det ett av de stora guldkornen i detta yrket - när vi har vunnit dessa elevers förtroende? Finns det något mer givande? När de förstår att vi vill deras bästa och att de ska lyckas och vi börjar bygga upp fungerande strategier tillsammans. Mitt hjärta sväller av känslor inom mig när jag tänker på dessa elever som jag har haft. Greene ger i sin bok handfasta tips och en tydlig struktur kring hur jag som pedagog kan möta eleven där den är, som både eleven och jag känner oss trygga i och som ger oss ett gemensamt språk. Vi behöver kombinera både dessa hårda enheter med våra mjuka värden för om vi inte har våra elever med oss så spelar de digitala enheterna inte så stor roll. Inget är viktigare än det välkända uttrycket "No Child Left Behind" för en lyckad undervisning om ni frågar mig.

fredag 7 oktober 2016

Dataspel som arkitektDet har gått ett program på SVT2 ett par gånger nu som heter Dataspel som arkitekt och det handlar om att spel kan vara så mycket mer än bara underhållning. Spel är också bildning, lärande och handlar mycket om problemlösning. De pratar om spel som Minecraft, SIM City och City; Skyline och visar på hur spel som dessa används för att designa och planera delar av eller hela städer för att möta urbaniseringen. Det som är extra roligt är att det är både unga och äldre som tar en aktiv del i att skapar sin gemensamma framtid. De samarbetar, bygger, skapar, provar och gör om tills de är nöjda. De berättar om den nya stadsdel som ska växa fram i Stockholm och som man planerar genom en medborgardialog och workshops där invånarna får komma och ycka till och skapa i City Skylines. Det är ett enormt bra sätt att involvera medborgarna. få en dialog och hitta nya möjligheter - tillsammans. Den digitala utvecklingen går snabbt framåt (som jag har skrivit om tidigare när jag hänvisade till McAffe&Brynjolfsson) och vi riskerar att få ett nytt utanförskap för de som inte behärskar tekniken och verktygen för att kommunicera och göra sin röst hörd. Att arbeta med spel och programmering på det här sättet inkluderar ytterligare fler personer kan synliggöra sina ideer på ett ytterst konkret sätt.


Dataspel som arkitekt

tisdag 4 oktober 2016

Faster than thought


https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AAda_lovelace.jpg
Nej, jag har inte sadlat över till enbart engelska men jag kommer här att skriva om något som jag tycker är mycket intressant kuriosa vad gäller det som anses vara den första programmeraren i världen. Den första programmeraren i världen var en kvinna; hon hette Ada Lovelace (född Augusta Ada Byron, dotter till kände poeten Lord Byron) och hon anses ha skrivit det första datorprogrammet. Ada var en väldigt duktig matematiker, vilket hennes mamma lät henne utveckla trots att det var ovanligt för flickor på den tiden - hon är född 1815 nämligen och dog 1852. Hon stöter  på Charles Babbage för att de har en gemensam vän. Babbage var uppfinnare och gjorde många skisser och planer men färdigställde aldrig något helt och hållet. Han är känd för sin "analytiska maskin". De samarbetade i många år och under detta samarbete översatte Ada en artikel som Luigi Menabrea hade skrivit om Babbage tankar och arbete. Till denna översättning lade hon till sina egna anteckningar. I dessa omfattande anteckningar fanns inte bara hennes algoritmer för en mekanisk dator utan hon förutsåg också datorn möjligheter som problemlösare. Det finns de som ifrågasätter att det verkligen var hon som skrev de anteckningarna och gjorde de uträkningarna, dessa trodde istället att det var Babbages ideer som hon skrivit ner och som han arbetat med redan upp till sju år tidigare med. Dock säger dessa kritiker att hon hittade en bugg i hans algoritm så i så fall är hon den första buggfixaren. Världens första datorprogrammerare kallar Ny Teknik henne och många fler med dem sedan 1953 då man upptäckte hennes anteckningar från över 100 tillbaka i tiden.  Spännande ... det tycker jag! Läsa mer? Ja visst - se här under så finns det fler länkar och också en text som heter Faster than thought: A symposium on digital computing machines från 1953 där B.V Bowden återpublicerade hennes anteckningar.
https://www.wikiwand.com/en/Ada_Lovelace 


Källor och för vidare läsning:
Wikiwand
bio.
Biografi i Ny Teknik

Vill du läsa ännu mer:
Datorns historia
Faster than thought

lördag 1 oktober 2016

Anything can be Everything when you have Nothing

I am going to write this blogpost in English due to the persons it is referring to. Even though you can use Google translate and despite of that I will write in English. I have had the pleasure of not only listening to but to even host a teacher from India named Srini Swaminathan who has been telling us about his heroic students, who despite all their challenges are going to school every day, fighting for their right to take an active part in our world. The story that Srini tells with such a warm heart is about them - the heroes of the future. Srini is now working for Teach for India. What Srini is talking about is the important work we all have as teachers to not only motivate our pupils but the help them keep their dreams. The dreams is what keeps them believing in themselves. Srini is living by the words "Anything can be Everything when you have Nothing" where he is using his own mind and body to reach out to the pupils in innovative ways, like for instance his human whiteboard which he created in order to visualize the subjects for the students. The message he wants to give us all is: Make joy and hapinness the foundation of the classroom. What can you do to make a difference? Help those in your surroundings in your struggle to make the world a better place to live in. Create tools of what you have around you, never mind what you do not have, focus on what you have and what you can do with it!

Let's cheer him on in the Marathon he is running in Lissabon tomorrow (2/10), where he is running to raise money for all the students his heart is beating so hard for!

onsdag 28 september 2016

Vad ÄR egentligen eTwinning

Det är nära till hands att samarbeta med våra nordiska kollegor och vi har många olika sätt vi kan göra det på. Ta gärna en titt på denna film som mina norska eTwinningkollegor har gjort om vad eTwinning egentligen är - är ni redo att hoppa på? Det är fantastiskt roligt, utmanande, lärorikt och spännande att arbeta med eTwinning.

Vad är egenentligen eTwinning?

torsdag 22 september 2016

Internationellt erkännande

I Malmö pågår ett stort Internationellt projekt som involverar inte mindre än åtta länder och sju  skolor i Malmö stad. Detta projekt påbörjade just sitt andra år men har redan nått oanade höjder i uppmärksamhet. Projektet har blivit uppmärksammat högt upp i Irland (där det initierades), det har presenterats i Sevilla på Joint Research Centre, i Pisa på ett event kring digital utbildning, i augusti fick skaparna i Dublin träffa en person från EU för att presentera projektet och slutligen ska de till Bryssel för att presentera det för representanter från 32 olika länder som är intresserade av att veta hur det går. Det betyder att detta Erasmusprojektet har fått en otroligt mycket större uppmärksamhet än kanske vad som är brukligt. Detta är roligt men det ställer också stora krav på de som är med i projektet att vi fortsätter i samma stil.

Projektet heter DSoE - vilket står för Digital Schools of Europe och går ut på att  hitta kriterier för när en hel skola är digitaliserad. Alla länder samarbetar kring de kriterier som finns på Irland och bearbetar dem för att se hur vi kan hitta gemensamma kriterier som kan gälla alla länder i EU. Vi samlar också in goda exempel på undervisning som involverat IKT och där IKT har stärkt lärandet. Dessa exempel kopplas sedan till de olika kriterierna. Förutom detta så samarbetar lärare genom eTwinning för att förstärka både elevernas lärande och deras egna kollegiala lärande. Det har också skapats en online digital kurs för lärare som vill lära sig mer om hur de kan arbeta digitalt i klassrummet. 

Här är länken till projektets officiella sida:

DSoE

måndag 19 september 2016

Stupeflix

I förra inlägget talade jag om vikten av att arbeta med berättande och hur det kan höja måluppfyllelsen hos eleverna och här vill jag presentera ett av många verktyg som vi har till vårt förfogande när det gäller att förstärka en berättelse. Ta innehållet med en nypa salt, det är en kort presentation av mig och mina hundar så just i det här fallet så är innehållet inte så starkt men det var för att visa hur det kan se ut. Fundera kring vilka användningsområden du ser med det här verktyget, hur det kan presenteras för eleverna, hur det kan förstärka en berättelse. Det är gratis och det har en kort inkörssträcka. Verktyget heter Stupeflix och så här kan det se ut:
Kom ihåg att dela med er av de filmer ni gör, att ta del av andras och att lära tillsammans. Vi lär tillsammans med våra elever och vi lär tillsammans med våra kollegor både på skolan och vårt utökade kollegie som vi som samarbetar med andra skolor inom och utanför vårt land har tillgång till.

lördag 17 september 2016

Digitalt berättande - att lära om media

Vi lever i en komplex värld med många intryck där vi översköljs av information. Ett viktigt sätt för våra elever att lära sig att sortera och hantera alla dessa intryck tror jag är att de får använda sig av berättande. Vi bär alla på berättelser, berättelser vi behöver dela med oss av.

Berättelser/sagor/noveller bär alla på livsviktiga budskap som förklarar vår omvärld oavsett ålder på den som lyssnar/tar del av den. Bruno Bettelheim trycker mycket på vikten av sagor för barn och Jason B Ohler om vikten av att vi låter våra elever få använda sig av berättelser när de lär sig. Berättelser hjälper oss att komma ihåg saker, bygger språket, organiserar information.

Jason Ohler talar om ett begrepp jag inte tidigare hört: Creatical thinking som han menar på att eleverna utvecklar när de arbetar med berättande. Han har här kombinerat kreativitet med kritiskt tänkande vilket vill lägga vikten på kreativiteten som annars gärna faller bort.

När en berättelse ska göras digital kan, bör, ja faktiskt skall förstärka berättelsen och ge en ökad förståelse och måluppfyllelse. För att göra en berättelse digital behöver man ha en stark berättelse. Du behöver också ha ett verktyg som gör berättelsen rättvisa. Tänk på att det digitala ska förstärka elevernas berättelse så att den inte sköljer över den och suddar ut den.  Det finns massor av verktyg  att  använda dig av. Några får du exempel på här - andra finns under fliken digitalt berättande och fler tillkommer under veckan.

Stupeflix
Audacity

Ohler talar också om vikten att vi arbetar med mediabegreppen så att eleverna kan uttrycka vad det är de har gjort med de digitala verktygen för att förstärka sin berättelse. "Media grammar" ger eleverna det språk de behöver för att bygga 21st century skills.
Pippi sade en gång: Det har jag aldrig provat tidigare, så det klarar jag helt säkert! Vet ni, hon hade rätt och kan hon kan vi. Ge dig ut på upptäcksfärd, experimentera, experimentera gärna tillsammans med eleverna. Ge dem och dig själv fler möjligheter att uttrycka er på i och utanför klassrummet.

Ta språnget och berätta din historia!:
Som den skicklige berättaren David Heathfield säger:

 - Story, story!
 - Tell us a story!

onsdag 14 september 2016

Se film utan reklam

Det finns hundratals olika verktyg på den här bloggen och det är inte lätt att navigera kring dem alla och därför så presenterar ett verktyg med lite olika mellanrum som jag verkligen kan rekommendera. Den här gången är det Watch2gether som jag skulle vilja berätta lite om. Detta är en sida där du, med eller utan inloggning, skapar ett rum för en period som du delar med dem du bestämmer ska ha tillgång till det och i det rummet kan du ladda upp en film från tex Vimeo och Youtube. När filmen är uppladdad så ser ni den utan att ni behöver se någon reklamfilm i början och utan all den distraktion som finns på tex Youtube med andra filmer som lockar i kanten osv. Dessutom har ni ett chatrum sidan om filmen som alla som är i rummet kan skriva i så ni kan kommentera filmen samtidigt som ni ser den. Varje elev ser den på sin dator om du vill det eller så ser ni den tillsammans på storbild. Prova gärna er fram och lycka till med detta lilla verktyg som gör vardagen lite enklare - och roligare...

onsdag 31 augusti 2016

Stimulera kreativitet, nyfikenhet och självförtroende genom programmering

Programmering är inte bara  på väg in i läroplanen utan den blir mer och mer påtaglig i våra dagliga liv. Det är inte längre något magiskt, mystiskt, något som bara några få personer förstod sig på. Att arbeta med programmering och datalogiskt tänkande med våra elever innebär att vi arbetar med 21st Century Skills, med att förbereda våra elever för ett liv i en framtid som vi omöjligt kan förutse. Genom att lära dem hur de påverkar sin digitala omgivning lär vi också dem att hantera den utveckling de har framför sig. De lär sig problemlösning, att kommunicera, ett sekventiellt tänkande, att utveckla sin kreativitet, sin nyfikenhet, att samarbeta och mycket mer när de arbetar med programmering och det passar in i alla ämnen. Samtidigt stärks och utvecklas deras självförtroende. Det är våra elever det handlar om varje dag oavsett vad som läggs till eller dras ifrån så kommer de till oss i skolan varje dag och vi ska möte dem där de är. Vi bygger livsviktiga relationer för att genom dem skapa lärmiljöer som stimulerar våra fantastiska elever. Vår största utmaning som pedagoger som jag ser det är att sålla i det flöde av litteratur, tillbehör, robotar som nu håller på att översvämma marknaden för att kunna ge våra elever just det som de behöver bäst - inte det som någon annan har bestämt. Här behöver vi använda vår profession och se över vad det är vi har behov av.  Det är viktigt att vi lär av varandra, ger tips på saker vi har gjort som har fungerat och vad som inte har fungerat så att vi kan fortsätta att bygga vidare på varandras misstag. Hör kommer en del konkreta tips från mig på hur man skulle kunna arbeta med programmering:
- Personligen tycker jag att det är viktigt att arbeta analogt när man börjar arbeta med programmering. Läs mer på Karin Nygårds blogg om hur hon har lekt "Internetkull" och mycket annat: teacherhack.com.
- Arbeta med Code.org/ - här kan man verkligen arbeta med grunderna och det finns något som passar alla. Det är kostnadsfritt, roligt och enkelt när man har kommit in i det.
- Arbeta med Scratch.  Här finns massor med möjligheter att arbeta både med grunderna och mer avancerat.  På sidan Scratchfromscratch finns tydlig handledning i boken med samma namn som börjar väldigt basic och sedan bygger på till mer avancerad. Boken finns både digitalt och i pappersform:
På den här sidan finns det mängder av handfasta tips. Författaren till boken heter Seamus O'Neill, programmerare och lärare som i många år har lärt ut Scratch till lärare.

När jag var i Odense och besökte skolor mötte jag läraren Torben som undervisade i matematik och han delade med sig av sitt material som jag fick dela med mig av här:
Mer material från Torben och tips på litteratur som jag funnit värdefull finns under fliken programmering. Här finns mer utförliga tips.

måndag 29 augusti 2016

Surfar, svepas iväg eller gå på djupet

Jag upplever utvecklingen som  att begreppet "surfa på internet" är på väg ut. Idag har vi behov av andra sätt att använda oss av internet och vi behöver söka annorlunda när vi söker information - vi behöver gå på djupet som jag ser det och det ytliga, enkla googlande vi har kunnat använda oss av är på väg att försvinna. Jag har tidigare skrivit om olika sökmotorer och jag kommer att fylla på med ytterligare fler under den rubriken för vi behöver hitta enkla och effektiva sätt att få tag på den information vi är ute efter. Om vi enbart söker urskiljningslöst på Google så riskerar vi att svepas med i den våg av information vi översköljs med. Hur hanterar vi en sökning som generar 1 miljon träffar? Är det ens rimligt? hur använder vi tiden på nätet?  Idag gäller det att vi lär våra elever att verkligen hitta det vi söker på nätet och att gå på djupet och inte bara surfa på. När uttrycket att surfa på nätet myntades var det verkligen ett uttryck som satte huvudet på spiken för då var nätet enbart till för information, det kallades för web 1.0 och vi var passiva konsumenter av det som fanns där. Nu håller vi på att lämna web 2.0 bakom oss, som har varit en spännande tid på nätet där vi som använder nätet långsamt har gått från konsumenter till producenter/medskapare av innehållet. Den semantiska webben kräver helt andra saker av oss och det är nu jag tror att vi behöver ta på vår dykardräkt och gå på djupet, utforska, undersöka, dra slutsatser och skapa. Simma lugnt!

tisdag 16 augusti 2016

Kollegialt lärande i kvadrat

Nu börjar den bästa tiden på året igen - läsåret. Våra härliga elever kommer tillbaka till skolan med ny energi och ögonen glittrande av lust och nyfikenhet. De är redo att arbeta tillsammans med oss kring nya spännande utmaningar och arbetssätt. Med öppna armar hälsar vi dem välkomna i dörren när de kommer. Det är mycket att förhålla sig till både för oss och våra elever. Vi vill så mycket och det finns så mycket nytt att lär för oss alla. Som pedagoger är vi inne i en föränderlig tid som lätt gör oss osäkra. Det är viktigt att vi verkligen litar till vår egen profession, vår ledarförmåga och vår kompetens för att strukturera och kunna införliva nytt med gammalt. Vi arbetar med det sociala, med det emotionella, med kunskapsinhämtning, börjar närma oss programmering i olika ämnen och ska på många håll börja införliva det digitala med vårt tidigare kanske mer analoga arbetssätt.  För mig finns det bara ett ledord i detta: kollegialt lärande. Vi behöver samarbeta på många plan känner jag, vi behöver samarbeta och lära tillsammans i våra arbetslag, ställa frågor, närma oss svåra områden, utmana oss själva i vad vi behöver lära oss, men vi behöver också lära av hela kollegiet på skolan, kolleger i samma stad/område och inte minst kollegor i och utanför vårt vackra, avlånga land. Slutligen behöver vi också inte minst samarbeta och lära av och tillsammans med våra elever. Vi behöver få diskutera vad kunskap är? Hur lär vi? Hur lär vi för att lära? Tillsammans kan vi arbeta inom vår ZPD (Vygotskij) och växa i vårt eget lärande. Jag kan bara tala av egen erfarenhet när jag säger att det är enormt berikande att arbeta med eTwinning för jag har lärt så mycket från de kollegor jag stött på där/lärt känna där. Min digitala kompetens växte lavinartat utan att jag ansträngde mig något nämnvärt genom etwinning. Det är de kunskaperna som gör att jag är där jag är idag. Vi pedagoger är viktigare än någonsin och vår kunskap är viktigare än någonsin; eleverna behöver vår närvaro och vår kompetens när de ger sig ut på den gungfly och de outforskade områden många av oss är på väg ut i när det gäller att arbeta just med det digitala och arbeta in det. Det är vi pedagoger som avgör när det digitala förstärker lärandet och när vi behöver arbeta på annat sätt.

Det finns massor av litteratur att läsa, bläddra i för att lära mer för egen del och jag kommer under de närmaste veckorna att fylla på en mängd användbara tips för er att botanisera i. Jag har inte velat lägga ut något innan för att det är också viktigt att vara ledig. Alla böcker jag lägger här har jag läst under det senaste året, eller håller jag på att läsa själv för att lära nytt, befästa det jag redan kan och för att utveckla min profession.  Här kommer ni att få se ett par av James Nottinghams böcker där han  hjälper oss att strukturera upp det med sin FFK-modell som handlar om hur vi får balans mellan färdighet, förhållningssätt och kunskap varje lektion. Vi som arbetar i Malmö har möjlighet att lyssna på honom på PML-dagen och där kan vi bland annat få en fördjupad bild av hur vi medvetet kan arbeta med dynamiska tankesätt.

Jag lyssnade på Lou Rossling för många år sedan och hon talade (talar fortfarande) sig varm om hur enormt viktigt det är att hålla elevernas/barnens stjärnögon lysande och det har alltid varit ett mantra för mig. Låt oss gemensamt arbeta mot att inte bara få elevernas stjärnögon att lysa klarare än någonsin fortfarande när de går på sommarlov nästa år utan att också våra egna och våra kollegors stjärnögon gör det. Tillsammans kan vi - för är det något som de digitala verktygen gör så ar det att de för oss närmare varandra. Vi är inte ensamma, en hjälpande kollega finns bara en tangenttryckning bort. Låt oss utveckla vårt kollegiala lärande bortom tidigare gränser. Tryck på startknappen så ses vi i det digitala - nu kör vi!

måndag 8 augusti 2016

Nyfiken på eTwinning - här har du chansen!Ni som följer min blogg lite närmre vet om att jag är en varm förespråkare för att arbeta med eTwinning som är en avgiftsfri och säker plattform där lärare i hela Europa kan mötas, utveckla samarbetsprojekt och delta i gratis fortbildning. Det sparar tid och är enormt utvecklande för både oss pedagoger och våra elever att arbeta med eTwinning. Här får ni en fantastisk möjlighet till att lära er mer om inte bara eTwinning utan också om hur du kan arbeta med programmering och digitala verktyg i din vardag.


Inbjudan till konferensen Öppna dörren till Europa
Konferensen hålls under en halvdag på följande orter: Luleå, Gävle och Växjö.  Det kommer att handla om eTwinning, programmering och digitalt lärande.
Den här dagen är till för dig som vill hämta inspiration och fördjupa dina kunskaper om internationellt samarbete och digitalt lärande. Tillsammans med Josef Sahlin, Fredrik Holmberg och Karin Nygårds kommer eTwinning Sverige att presentera olika möjligheter för dig att använda i det dagliga arbetet.


Konferensen riktar sig till förskollärare och lärare på grund- och gymnasieskolan men också till andra intresserade av internationellt samarbete med digitala verktyg.

Det kostar ingenting att delta på konferensen men om man skulle utebli så debiteras man 400 kr. Anmäl dig så snart som möjligt för det är först till kvarn som gäller.Fika ingår. Anmäl dig via länk nedan senast den 9 september 2016.

Tid och plats:
Tisdag 11 oktober 2016 kl. 12.30–17.00, Luleå Teknikens Hus i Luleå, Teknikens Hus väg 2
Luleå

Onsdag 12 oktober 2016 kl. 12.30–17.00, Gävle Clarion Hotel Winn i Gävle Lokalen ligger ca 150 m från hotellet på Norra Slottsgatan 6.
Gävle

Torsdag 13 oktober 2016 kl. 12.30–17.00, Växjö Konserthus i Växjö, Västra Esplanaden 10
Växjö

Har du frågor, vänligen kontakta Karin Kaikkonen eller Kristina Dahlberg på etwinning@uhr.se. Arrangör eTwinning Sverige, Universitets- och högskolerådet (UHR)

Program
12.30 Registrering med kaffe och frukt
13.00 Introduktion - Internationellt samarbete genom eTwinning
14.00 Föreläsning
15.30 Så öppnade vi dörren till Europa (inkl. fika) Lärare som har använt eTwinning berättar om sina erfarenheter.
16.30 Workshop Du kommer att få möjlighet att utveckla en egen projektidé och verktyg för att omsätta den till ett konkret projekt.
17.00 Avslutning

Medverkande föreläsare:
Josef Sahlin är lärare på Årstaskolan i Stockholm. Han har under många år tillsammans med kollegor utvecklat arbetssätt och rika uppgifter som spridit sig i hela Sverige och även utomlands. Uppgifter som får ta tid, som har riktiga mottagare, ställer frågor och är rika på nya roller och förmågor. I denna föreläsning tar han avstamp i programmering och digitalisering som kreativa redskap för att ge elever möjlighet att förstå och samspela med omvärlden.
Fredrik Holmberg, Filmpedagogerna Folkets Bio Alla har rätt att lära sig läsa, tala och skriva. Det är en mänsklig rättighet. Idag innefattar det fler medier än det skrivna ordet och förutsättningarna för kommunikation förändras ständigt. Hur skapar vi en undervisning som ger eleverna dessa verktyg? Karin Nygårds, lärare i svenska på Sjöstadsskolan i Stockholm, ser tre perspektiv på programmering i skolan. Det första handlar om demokrati och allmänbildning. Det andra handlar om koden som tankeverktyg. Det tredje är koden som kreativt verktyg, som används i praktiskt skapande. Alla tre perspektiven kan finnas med på olika sätt i de flesta ämnen, säger Karin Nygårds.

tisdag 14 juni 2016

Lärare över Europa uppmärksammar mångfalden!

Den 9 maetwinningj fyllde eTwinning 11 år. I 11 år har lärare över hela Europa samaeTwinning mångfaldrbetat, lärt sig genom kollegialt lärande, samplanerat och genomfört projekt tillsammans med sina klasser. Detta har firats på flera olika vis i år, bland annat så firades det med temat Mångfald och ett stort antal lärare har arbetat med detta tema på olika vis och sedan redovisat detta som korta filmer och en del av dessa kan ni se här:
En liten bok har skrivits där röster från lärare OCH elever har samlats ihop kring vad de ser so
m de största vinsterna med att arbeta med internationellt samarbete. Det är en mycket tänkvärd liten bok särskilt när du läser om elevernas upplevelser och vad de tar med sig in i i vuxenlivet vad gäller att ha ett öppet sinne, utveckla sina språkkunskaper, få en ökad förståelse och en medvetenhet som EU-medborgare. Eleverna hade inspirerats till att studera utomlands, arbeta utomlands, läsa till lärare/programmerare osv. Jag ska inte berätta allt. Läs gärna boken online här:

Har du inte börjat arbeta med eTwinning redan så ta steget, våga prova, upptäck hur mycket tid du sparar och hur enkelt du kommer att tycka att det är och du kan få hur mycket stöd och hjälp du vill  från mig eller vilken annan eTwinningambassadör som helst. 

måndag 6 juni 2016

Arbeta med öppna lärresurser del 1

Jag kommer att skriva en del inlägg nu under de kommande veckorna kring öppna lärresurser. Det finns mycket att säga, mycket att ta in och mycket att lära sig när det gäller öppna lärresurser så därför ska jag ta det steg för steg. Som ett led i min egen lärprocess vad det gäller öppna lärresurser så har jag skapat några egna och de får ni gärna ta del av och prova på:

Edpuzzle – här har de en film gjord av elever från Vellinge som låg på youtube att arbeta med.
Kahoot – här har de ett spel att arbeta med.

Turf Hunt – här ska de ge sig ut på stan och följa sträckan från Östergatan över Adelgatan till Västergatan och slutligen komma till slottet – på vägen får de information genom verktyget som jag har lagt in till dem. Det går på kordinater så när eleverna närmar sig den punkten, det huset eller vad det nu kan vara så kommer informationen upp.
(Denna länk är inte aktiv än då jag väntar på godkännande från Locatify.
Quizlet  - här får de ännu ett spel att träna sina kunskaper på.


Här har jag skapat olika slags uppgifter och aktiviteter och jag delar dem med alla som vill prova dem. Jag tar gärna emot feedback på dem. Fortsättning följer kring vad öppna data är och hur du kan arbeta med det och skapa helt dagsfärska läromedel tillsammans med dina elever. När ni börjar arbeta med digitala verktyg så använd gärna någon annans och lär dig genom att använda dem. Sedna kan du börja skapa egna aktiviteter men mitt tips till dig är att ta ett verktyg i taget. 

Lär, upptäck och utforska vår fantastiska digitala värld tillsammans med dina elever!