torsdag 20 oktober 2016

Designa och visualisera

Canva
Här är ett exempel jag har gjort för DSoE- läs mer
om detta projekt under DSoE.  Det knyter
an till det avslutningstal vi lyssnade på lördags kväll.
Canva är ett verktyg som på ett enkelt sätt låter oss skapa och designa olika slags arbeten som vi vill förstärka genom IKT. Med enkla "dra-och-släpp" funktioner kan inte bara vi som pedagoger utan också våra elever skapa kreativa presentationer, bilder, posters, visualisera text men här kan vi också med enkla medel skapa visuella inlägg till sociala medier. Här kan eleverna lätt synliggöra sina tankar och idéer och skapa en annorlunda slags berättelser. Verktyget kostar ingenting (om man inte vill uppgradera det). Här finns ett oändligt stort antal layouter, bilder och andra detaljer att använda sig av. Det är ett verktyg som får eleverna att tänka till kring hur de hittar de bärande strukturerna i sina arbeten för att kunna lyfta dem och visualisera dem på Innovativa sätt. Eleverna kan också bjuda in varandra till att samarbeta kring en och samma kreation. Prova gärna, det finns en mycket kort enkel instruktionsfilm som visar de grundläggande stegen och sedan är min rekommendation att du själv provar och experimenterar. Hur skulle du kunna visualisera din planering? En IUP? 21st Century Learning Skills? Möjligheterna är oändliga.  Slutligen vill jag också slå ett slag för för den del som kallas för Canva's Design School där det finns undervisningsmaterial, lektionsplaneringar och mycket mer som vi som pedagoger kan använda oss av. 


Länk till Canva