söndag 9 oktober 2016

hårda enheter och mjuka värden

Läs gärna denna och fler som ligger under intressant litteratur. 
Det talas vitt och brett om digitaliseringen av skolan och hur den ska ge en ökad måluppfyllelse hos våra elever. Jag är själv en förespråkare av att arbeta digitalt. Jag är för att kunna använda de digitala enheterna på ett sätt som effektiviserar, motiverar och stärker elevernas lärande och ger dem verktyg för feedback och reflektion som de inte haft tidigare. Jag är övertygad om att genom digitala enheter kan eleverna ta kontroll över sitt eget lärande, utvecklas och medverka aktivt i skolarbetet på ett sätt som de aldrig kunnat förr. Men digitaliseringen är ingen universallösning. Det är inget som automatiskt löser allting bara alla eleverna får var sin digital enhet. Inte ens när alla vi pedagoger har fått den utbildning de känner att de behöver. Fortfarande tror jag dock inte att det räcker för att vi ska lyckas - vi måste komma ihåg det viktigaste av allt;  Att möta alla elever, att hitta strategier för de elever som är  Vilse i skolan och bygga upp deras förmågor så att de också kan delta. Ross Greene har som grundtanke och övertygelse att alla elever vill om de kan och det är vi som lärare som ska möjliggöra så att de kan. Både skolan och livet utanför ställer många olika slags krav på våra elever och alla är inte rustade för att möta dem. De har många gånger tappat hoppet om att få en vuxen att tro på dem. De vet inte hur de ska ta sig ur den situation de sitter i. Hur kommer vi in innanför deras skal så att vi kan börja prata med dem på riktigt? Visst är det ett av de stora guldkornen i detta yrket - när vi har vunnit dessa elevers förtroende? Finns det något mer givande? När de förstår att vi vill deras bästa och att de ska lyckas och vi börjar bygga upp fungerande strategier tillsammans. Mitt hjärta sväller av känslor inom mig när jag tänker på dessa elever som jag har haft. Greene ger i sin bok handfasta tips och en tydlig struktur kring hur jag som pedagog kan möta eleven där den är, som både eleven och jag känner oss trygga i och som ger oss ett gemensamt språk. Vi behöver kombinera både dessa hårda enheter med våra mjuka värden för om vi inte har våra elever med oss så spelar de digitala enheterna inte så stor roll. Inget är viktigare än det välkända uttrycket "No Child Left Behind" för en lyckad undervisning om ni frågar mig.