SaferInternet


Här finns ett spel om internetsäkerhet som ni kan använda tillsammans med era elever när ni talar om detta viktiga ämne.
Wild Web Woods

Här är en intressant artikel kring datorn och hur den registrerar det vi gör. Läs gärna den och diskutera tillsammans med barnen. Den finns som en lättläst text och som en medelsvår text - detta är den medelsvåra. Varför inte läsa både och diskutera skillnaderna - vad är för- och nackdelar?

http://sydsvenskan.minibladet.se/2015/01/16/datorn-kanner-oss/