fredag 16 augusti 2019

CRAFT och eTwinning - en oslagbar kombination


CRAFT – Creating Really Advanced Future Thinkers

CRAFT är en öppen och tillgänglig modell för hur du kan arbeta projektbaserat på ett  strukturerat sätt.

CRAFT står för Creating Really Advanced Future Thinkers och är ett danskt initiativ som är väl utarbetat och beprövat. Genom CRAFT har de gett elever möjlighet att arbeta med verkliga problem/utmaningar som kan vara antingen lokala, nationella eller globala (eller alla dessa alternativ på samma gång). Eleverna får ta reda på fakta kring den utmaning de ska arbeta med, arbeta fram en ide i sin grupp och sedan också skapa en prototyp. Under hela denna processen så ger de också feedback till varandra i olika konstellationer. Feedbacken använder de sig sedan av för att utveckla sin produkt/prototyp/ide än mer. Lärarna ger eleverna feedback utifrån en modell som är inspirerad av ITL:s 21st Century Learning Design framtagen av Deirdre Butler. I Danmark har man sett att elevernas motivation att lära har ökat, de aktiverar sig mer och samarbetar väldigt bra när de skapar sina innovationer tillsammans när de arbetar med CRAFT som modell. De har också möjlighet att tävla med sina innovationer i Danish National Championship i “DM i Digital skills”. Detta går av stapeln varje år på Danmarks Läringsfestival på Bella center i Köpenhamn.

Hösten 2018 skapades det ett Nordiskt projekt kring CRAFT som heter Nordic CRAFT
och som stöds av Nordiska ministerrådet.  I styrgruppen för projektet sitter det representanter från följande instanser; Nordiska ministerrådet, Utdanningsdirektoratet (Norge), Skolverket (Sverige), Finnish National Agency for Education (Finland) och Undervisiningsministeriet (Danmark). I detta projekt provas modellen i ett nytt sammanhang där elever från våra nordiska länder samarbetar över landsgränserna med eTwinning som samarbetsplattform. Här utmanas eleverna utifrån modellen med reella utmaningar kring aktuella ämnen. De utmanas till att lösa problem som inte alltid de styrande i våra länder har kunnat lösa, de får autentiska mottagare till sina innovationer. eTwinning ger alla en plattform att dela ideer på, skapa tillsammans, samla all dokumentation, ge feedback genom men där ges också möjlighet att mötas virtuellt på olika sätt. Detta projekt pågår fram till våren 2020. Det är lätt att genom CRAFT arbeta ämnesövergripande, i alla åldrar och att koppla det till lärandemålen. Att ge formativ feedback genom ITL gör också att det underlättar för lärarna att arbeta med CRAFT i sitt dagliga arbete.

CRAFT engagerar eleverna på djupet och det ger dem en god inblick hur de kan agera i ett demokratiskt samhälle för att påverka och förändra. De lär sig att tala för sina ideer men också att ge konstruktiv feedback till andra. Det skapar framtidstro hos eleverna att få lära sig hur de just påverkar och att de KAN påverka, att få lära sig att bli aktiva delaktiga världsmedborgare är en oerhört viktig del av CRAFT.

Viktigt att tänka på när ämne för ett projektarbete ska väljas:
1)     Uppgiften måste vara autentisk, relevant och de behöver kunna känna igen sig
2)     Att det är ett vardagligt problem/en vardaglig utmaning som de faktiskt kan påverka
3)     Uppgiften ger eleverna möjlighet att fatta självständiga och relevanta val
4)     Lösa utmaningar/problem som företag och organisationer brottas med som är intresserade av att ta del av elevernas ideer och ta dem på allvar.


Modellen består av tre huvuddelar som vardera innehåller strukturerade moment som är applicerbara på alla projektideer. Feedback från klasskamraterna/andra elever är avgörande i alla tre momenten.
 Exempel på vad ni skulle kunna jobba med:
-        Undvik matspill i er klass
-        Skapa ett klassrum som inte störs av avbrott på grund av teknik som inte fungerar
-        Hjälp unga i er stad att komma ifrån ångest
-        Välkomna nyanlända och deras familjer till skolan

CRAFT är genialt i sin enkelhet och kan ses som ett flexibelt navigationsredskap för pedagog och elever att komma vidare i sin process från utmaning till lösning. Det är inte en linjär process utan det är situationen som avgör hur den behöver varieras. Modellen presenterar också förslag på digitala verktyg som kan användas till var fas.

Modellen är indelad i tre faser:
1)     Undersök: Det är viktigt att förstå den utmaning de har fått ordentligt och att ta reda på vilka behov de har som påverkas av lösningen. Vad är det de behöver egentligen? För att kunna genomföra denna fas kan de mycket väl behöva lämna skolan för att ta reda på mer.

2)     Skapa: Den här fasen går ut på att komma fram till många ideer tillsammans i gruppen, skapa prototyper, testa dem alla för att se vilken ide som bäst möter de identifierade behoven till den utmaning de har fått.


3)     Att göra: Att färdigställa, presentera och implementera den ide som bäst passade in på behoven. I sin presentation av lösningen är det viktigt att de berättar om sin process, sitt samarbete, sin innovation och om hur de använt sig av teknik/digitala verktyg för att skapa sin lösning. Även här är feedbacken enormt viktig.
Det allra viktigaste i processen är att eleverna når ut till autentiska mottagare, både de som påverkas av deras innovation men också de som kan förverkliga den.

Tanken med att nu låta CRAFT möta eTwinning och låta dessa två lyfta styrkorna hos varandra, kombinera dem och därigenom ge en enastående möjlighet för pedagoger att arbeta strukturerat, effektivt men samtidigt innovativt och kreativt i projektform kring vardagliga reella utmaningar för våra elever. Genom eTwinning får de också autentiska mottagare till sina ideer och de kan skapa fantastiska innovationer tillsammans. eTwinning ger den perfekta grogrunden och plattformen för att tillsammans med andra pedagoger använda er av CRAFTmodellen tillsammans. Ta tillfället i akt gå med, att prova!

Malmö står som koordinatorer för Sverige åt Skolverket i det nordiska projekt som heter Nordic CRAFT som varar från nu fram till april 2020.

Alla kan använda sig av CRAFTmodellen och gå med i Nordic CRAFTs pilotprojekt! Låter det intressant? Vill du veta mer? Kontakta Annie Bergh, som är koordinator för Sveriges räkning. annie.bergh@malmo.se

Det finns många möjligheter för dig som vill arbeta med CRAFT:
-        Börja med att kontakta Annie Bergh
-        Du kan gå med i befintliga eTwinningprojekt
-        Vi kan skapa en workshop för era elever där vi under en heldag/halvdag bearbetar en för era elever viktig frågeställning
-        Vi kan skapa en gemensam dag/eftermiddag online för alla som vill delta utan att det är platsberoende alls.
-        Du kan få hjälp att starta upp ett eget eTwinningprojekt baserat på CRAFT.
-        Kontakta Annie Bergh för vidare ideer och support.


Låt oss tillsammans skapa kreativa avancerade framtida tänkare! 


torsdag 8 augusti 2019

Hold your head high

Teachers all over the world
Hold your heads high

Summers is coming to an end and you are going back to school
preparing for the return of the students who think you are cool

Hold your heads high

Students all over is anxious to get back to school, for numerous reasons
To meet you, meet friends and learn everything between math and the worlds different seasons

Hold your heads high

The students trust you, put their future in your hands
and each and everyone have faith in you and understands

Hold your heads high

You make a great difference for everyone
Making them feel like every day they makes a home run

Hold your heads high

The students come to school with high hopes, curiosity and glittering eyes
And it is every teachers goal to inspire the students to aim beyond the skies

So
Hold your heads high

You are important, you make a difference every day and by using digital tools you will reach even further!

Hold your head high -
you have the most important job in the world!
lördag 9 februari 2019

Kom och Kick-starta ditt eTwinning/CRAFT-projekt tillsammans med Nordic CRAFT

Nordic CRAFT logo

Är du lärare i Norden? Sök till Nordic CRAFTs seminarie i Köpenhamn i mars!!
Kom och upplev Danmarks Læringsfestival 13 - 14 mars!

Vad är Nordic CRAFT?

Nordic CRAFT är ett projekt som är ett samarbete mellan CRAFT, Nordiska Ministerrådet och eTwinning. Fokus ligger på ökad teknikförståelse och fördjupad digital kompetens för att accelera lärandet hos de nordiska eleverna i Grundskolan.
Projektet som startade upp i höstas och håller på till våren 2020 utvecklar resurser, håller i gemensamma nordiska event och bygger upp ett nordiskt nätverk där lärare och elever arbetar utifrån CRAFTmodellen (Creating REally Advanced Future THinkers) där eleverna arbetar tematiskt med reella utmaningar som finns i samhället. Detta går de genom att samarbeta, arbeta fram innovativa problemlösningar där it verkar som en accelerator i både process och produkt.
© Styrelsen for It og Læring

Nordiska lärare har nu möjlighet att få arbeta på modellen som Nordic CRAFT bygger på. På seminariet får du praktisk information, får en samarbetspartner från ett annat nordiskt land och får alla verktyg du behöver för att komma igång med ert gemensamma arbete kring it, innovationer och problemlösning med din klass över landsgränserna. Här öppnar ni upp klassrummen, får nya perspektiv, utvecklar viktiga förmågor hos eleverna och når ett djuplärande.
Seminariet hålls parallellt med Danmarks Læringsfestival, där utvalda delar av festivalinnehållet ingår i seminarieprogrammet medan andra delar av innehållet är specifikt för Nordic CRAFT och kommer därför att hållas separat och exklusivt för seminariet. På festivalen får du alltså både lära känna CRAFT som modell (DM i digitale skills), men du kommer också att få möta elever och lärare som arbetar med CRAFT, du deltar i utvalda kenotes och lär dig grunderna i eTwinning.

Vem kan delta? 

Målgruppen för det här projektet är lärare som undervisar elever mellan åldrarna 12 - 15 år. Lärare i alla ämnen är välkomna att söka.
Deltagarna till detta eTwinning-event kommer från följande länder; Grönland, Färöarna, Åland, Norge, Island, Sverige, Danmark och Finland. Arbetsspråket är blandat skandinaviska och engelska. .

Vilka krav ställs på dig som deltar?

Det medföljer en del krav för de som vill vara med i detta spännande samarbete och det är att du tillsammans med en lärare från ett annat nordiskt land på seminariet gemensamt planerar och skapar ett Nordic CRAFT projekt, där dina elever samarbetar med din projektpartners elever kring en verklig utmaning.
Efter seminariet genomför du och din partner praktiska lektioner baserade på ert tema för att säkerställa att maerialet/resurserna omsätts i praktiken. Det betyder också att du och din partner delar med er av era kunskaper, erfarenheter, resurser och era produkter för att inspirera varandra och för att
gemensamt utveckla modellen.
Det är viktigt att du först har säkerställt med din rektor att det går bra för skolans del att du söker.

Läs mer om kraven som ställs för deltagande under den här länken:  'Når du skal rejse med eTwinning'.
Ansök så snart du kan för ansökningstiden går ut den 22 februari 2019  och platserna tilldelas fortlöpande så länge kapaciteten och budgeten räcker.

Se här för mer info:
CRAFT seminarie i Köpenhamn


söndag 13 januari 2019

What is eTwinning

What is eTwinning; Collaboration - A key to sucess for deeper learning

A brilliant new year approaches
And we need to keep up the good work such as

What is eTwinning?

Working with the keys to success
Leave behind us the analog mess
Structure our common work digtially
And find what is for our students essentially

What is eTwinning?
Bare in mind that you are not alone - as long as we reach out,
work together, we will all do more than fine and grasp what it is all about
As teachers our benefits by working digitally are plenty but for our students even more
they get to express themselves, work with real life tasks and much more in store.

What is eTwinning?


But the utmost important thing is our students and how to develop
Their skills well and efficiantly and put to all extra work a stop
Finding out how to Work with the keys to success
The key competences from the EU gets you started without stress

What is eTwinning?
Find strenght and rely in them and let your students thrive in knowledge
Get motivated, work with what is important to them and learn on the edge ...
The edge of new methods, new ways of looking at knowledge and creativity
Creativity is an essential part of our work digitally, how to keep your sensibility

What is eTwinning?
Online, work with esafety and how to behave in the positive openess
Working with open source, visualisation all together in a common process


By working digitally we will get more motivated and above all
Both teachers and students will save time all in all

What is eTwinning?
time we can spend on important and real tasks
And tell everyone who is in doubt and if someone asks
We are working digitally, with eTwinning as our platform
and in doing so we have authentic recipients as a norm

What is eTwinning?


using eTwinning, Mystery Skype or World Children's Prize as a tool
is motivational, inspirational, extremely educational and above all - cool


and least but not last implement the importance of sharing
Sharing ideas, what we do, what we think and how we are adding

What is eTwinning?
How we in a demokratic World is caring
For each other, the world we share in awing


The keys to success
is nothing less

What is eTwinning?
Believe it or not but the keys to success are already in our hands
let´s work locally as well as globally and together education expands


Let's take the next leap together
and together continue this adventure


;)  ;)  ;)  ;)  ;)  ;)  ;)  ;)  

Hop on - we are going together!


lördag 1 december 2018

Sammen blir vi bedre


Luften sprakar av energi, spänningen ligger tätare i luften än dimman vid slaget vid Lützen. 

Den här texten är till alla er som tävlat den 2/12 i Oslo FLL Skandinavien och för resten av världen för att förstå vilka hjältar ni är! 

Vad är det som är på gång undrar ni? 
Jo, det är den skandinaviska finalen i First Lego League som ska börja. Det är lördag morgon den 2 december och montrarna är färdigbyggda, lagen börjar samlas för att träna med sina robotar, gå igenom det sista, peppa och stötta varandra. Sker detta bara inom det egna laget? Nej, det gör det inte  - det sker också mellan lagen. Även om detta är en tävling så ligger fokus på kärnvärden och att tillsammans växer vi och blir starkare! 

Årets tema är ”Into Orbit” och alla elever (över 900 lag!!!) som deltagit i FLL i de  skandinaviska länderna har under 8 veckor arbetat så hårt de bara har kunnat med detta tema. I Oslo strålade lag från Färöarna, Island, Sverige, Danmark och Norge sammen. 

Vad är det då ni har gjort, alla ni 49 fantastiska lag som har tävlat idag? 
    Ni har skapat lag, ibland har alla i laget känt varandra sedan innan och ibland har ni varit helt nya för varandra. Kännetecknande för alla har varit att ni har börjat att bygga en gruppkänsla och en laganda för att ha denna som en grund att bygga ert projekt på. Kärnvärdena har fått skapa grunden som de andra delarna av tävlingen sedan har fått vila på: 
    Därefter har ni arbetat fram en projektidé tillsammans på en demokratisk måde. Denna har sedan startat upp gruppen för att ta reda på så mycket ni bara har kunnat om det. Det har handlat om att ta tillvara avföring i rymden, att på olika sätt motverka hemlängtan och ensamhet i rymden, skapa förbättringar för astronauterna i rymden genom att skapa odlingar av mat, dräkter med olika funktioner - sammen har ni tänkt på, om inte allt, men väldigt väldigt mye! 
Denna projektide har ni sedan byggt en kreativ prototyp av för att därefter marknadsföra den och kämpa för att få ut den i världen för så stor spridning som möjligt. 
Inte nog med så har ni också byggt era egna legorobotar på era egna kreativa sätt, arbetat med utmaningarna i årets tema ”Into Orbit” och programmerat dem för att de på 2,5 minut ska kunna lösa så många oppgaver det bara är möjligt för att få så höga poäng som möjligt. Imponerande!! Wow, vad ni har jobbat med denna delen också! Till den här delen har ni också skrivit en teknikrapport där ni har berättat om ert bygge av roboten och hur ni programmerat den men också hur ni efter hand har förbättrat den, inte sällan med hjälp av ett annat lag någonstans i världen, nära eller långt borta. 
Ibland har ni fått kompromissa med er själva då tiden varit knapp och lägga fokus på vissa områden mer än andra, det är förståeligt - men tänk, er gemensamma skatt, er gemensamma kunskap! Den ger mig hopp inför framtiden. Teknik är coolt! Teknik är viktigt och ni har gjort skillnad idag, vareneste en av er! 

Sammen blir vi bedre och utmanar varandra - idag har jag blivit utmanade både intellektuellt och genom att jag blev tvingad utanför min trygghetszon. Intellektuellt blev jag utmanad av alla de ideer jag lyssnade på som domare, vissa av de saker ni pratade om var jag tvungen att forska kring när jag läste in mig på era rapporter för jag kunde inte det sedan innan. Jag blev utmanad i min trygghetszon för att jag idag har ätit en mask! OMG! Den smaken satt kvar länge men den påminde mig om alla era fantastiska ideer som kommer från era fantastiska hjärnor och jag är stolt över att ha fått dela den här dagen med er, stolt över att ha fått ta del av er energi, er framtidstro, er tro på möjligheter, utveckling och att ingenting kan stoppa er. 

Det är också helt fantastiskt må jag signe - att vi kan kommunicera på skandinaviska - låt oss hålla fast vid det och värna om det - det är en del av många av vår värdefulla gemensamma skatt, en av de saker som binder oss sammen. 

Till alla er som var med idag - sammen blir vi bedre, sammen blir vi starkare - NI är alla dagens hjältar för mig - ni har gjort något stort; ni har med er kreativitet, er upptäckarglädje, era efterforskningar och alla de kontakter och spridningar av era sammantagna ideer sått frön för framtiden! Ni kanske inte ser det nästa år eller ens om fem år men era frågor, era framställningar ,ert arbete kommer inte att glömmas bort - de kommer att föda ideer på NASA, på ESA, på alla andra företag och organisationer som ni har kontaktat och de kommer att leda vägen till något. 

Era ideer tillsammans kommer att få så stor impakt att de kommer att påverka för lång tid framöver - fordi, sammen blir vi bedre och sammen skapar vi en bedre framtid! 

Stort tack till alla er ungdomar som bidragit med era kompetenser och er positivitet! 


fredag 2 november 2018

Where the past meets the future

Annual eTwinning conference
After having spent three magical days at the annual eTwinning conferens along with
650 colleagues from all over Europe I was so inspired that I wrote a poem to conclude it;

eTwinning and our heritage; where the past meets the future


I guess you are all feeling like your head is spinning
after three days of intense work with eTwinning


eTwinning and our heritage; where the past meets the future
that was the title of the conference which gave 650 people nurture


in a pedagogical figure of speaking where the sharing, talking and discussions
started almost immediately and went on all through the variety of sessions


many, many new collaborations and partnerships were formed
and old relationships were deepened, developed and warmed


Much to the warm-up activity where we started bonding
which grew during the days and deepend by dancing


The content of the conference was well thought through
and so smoothly taken care of from everyone in the crew


You made us feel welcome and well taken care of both in account
of service, food, time for networking and useful workshops in amount


All the networking and the creativity
where ideas grew defying gravity


We had a number of workshops to attend to with different content to explore
They were about useful ICT tools, cultural heritage and poetry, STEM and more


I myself can strongly recommend the once I attended - they were truly useful,
building a useless robot, true and false on the internet and hate speech, for every pupil


Discussing the criterias for an eTwinning school made me learn a lot
eSafety goes first - as the most important thing to acknowledge as a hot spot


and then it is important to focus on the impact the headmaster has for a success
the criterias give structure and guidelines to gain confidence and reduce stress


It was very noticable that the best for all pupils in the world was  for our eyes
it is time to roll up our sleeves, and let deepened collaborations arise


Now the CSS and our national NSS:s has done their hard work
and we have enough ideas and contacts to with eTwinning just go beserk


Let’s meet in eTwinning, help, support each other, learn from each other and grow
whilst we let our pupils work with authentic recipients who motivates them into a flow


Let’s create amazing projects,small/big where we all use eTwinning in a context integreated
in our own specific curriculums which even if they are not perfectly alike they are related


I hope you are all looking forward to our continous sharing and eTwinspirations
between pupils, teachers, schools and nations!!


Big eTwinning hug to all of you wonderful eTwinners out there!!

Annie Bergh, Swedish ambassador

söndag 7 oktober 2018

Goodbye Today'sMeet


Jag har använt verktyget Today's Meet i nästan 10 år. under årens lopp hittade jag fler och fler användningsområden och det gynnade mina elever enormt mycket att ha tillgång till det. I juni i år så lades TodaysMeet ner, den 16:e för att vara exakt. Det är många med mig som kommer att sakna det verktyget enormt mycket tänker jag då användningsområdena var oändliga.
Det är logiskt och förståeligt att vår omgivning förändras och det gör också vår digitala omgivning. Många gånger använder vi verktyg som är gratis i skolan och då behöver vi förstå att det ligger enormt mycket arbete bakom det verktyg vi använder oss av för att hålla det igång, uppdatera det, förändra det och göra det än mer användarvänligt. Det är ofta privatpersoner som brinner för att ge oss denna möjlighet som ligger bakom. När det gäller just TodaysMeet så är det James Socol som varit både skapare och utvecklare av denna och han har hållt igång den i nästan 10 år.

Ändå kan jag inte låta bli att säga att det är med sorg i hjärtat jag tackar för allt det mervärde, alla sätt som verktyget har hjälpt till för att underlätta för mina elever genom åren och driva dem mot en högre måluppfyllelse.

Under fliken sociala samarbetsverktyg i den här bloggen hittar du alternativ till TodaysMeet - vi tar avsked av TodaysMeet och hälsar andra liknande verktyg med samma funktion välkomna. Samtidigt vill jag tacka James för hans hårda arbete och för den betydelse det varit för mig in i den digitala världen - TodaysMeet har varit en god vän att hålla i handen inledningsvis för mig på min digitala väg.

Jag vill passa på att repetera en sida som är väldigt bra och som jag har bloggat om tidigare;
https://alternativeto.net/.
På den här sidan skriver du in ett verktyg som du skulle vilja se vilka liknande verktyg det finns. Det är en spännande sida som brukar ge många intressanta alternativ att bläddra igen. På så sätt slipper du att lägga massor av tid genom att söka öppet på nätet eller på bloggar med digitala verktyg.