tisdag 6 april 2021

NAO i klassrummet - på elevernas villkor som förändringsagenter

 I Malmö stad pågår ett brett arbete för att stötta alla skolor i det fantastiska arbete de gör med att varje dag möta alla våra barn och unga, skapa ett tillåtande inlärningsklimat och undervisa på hög nivå. Grundskoleförvaltningens utvecklingsavdelning finns till för att stötta pedagoger och rektorer i det grymt bra arbete de gör dagligen. På Utvecklingsavdelningen finns all möjlig slags stöd att få för de som vill ha det inom tex; NTA, fritidshemsutveckling, förskoleklassutveckling, språk, matematik, normer och värden, kultur, digitalisering och mycket mer. Alla dessa områden och fler med dem hänger ihop på ett intrikat sätt, de växer och utvecklas tillsammans och skapar tillsammans en helhet för likvärdighet och att få utvecklas i en gemenskap i demokratisk anda. 


På Digitaliseringsenheten jobbar pedagogerna sedan många år tillbaka med att stötta kring allt från utbildning i Google, arbetet med självskattningen ”Varje elevs bästa skola - digital certifiering”, digitala enheter, assisterande teknik, digitala verktyg och programmering och att stötta i allt dagligt arbete. 


Inom programmering startade vi för fem år sedan med utbildningar, workshops, samarbeten med andra både inom och utanför Sverige för att få influenser kring hur vi bäst skulle kunna stötta skolorna. Den största inputen kom från skolorna själva som inkom med önskemål om vad de behövde för att utvecklas mot att bli en digitaliserad skola där digitaliseringen är integrerad i vardagen så väl att vi inte ens talar om den längre, där den pedagogens proffessionalitet är det som avgör när, om och hur mycket de digitala enheterna och verktygen ska användas för att elevernas måluppfyllelse ska bli optimal. Som ett led i detta arbete och för att skapa en bredd har Malmö stad satsat på att skaffa in olika slags verktyg för att stötta skolorna i detta arbete. Dessa finns till utlån och det pågår ständiga workshops i hur dessa skulle kunna användas i undervisningen men i slutändan är det pedagogen som är experten och avgör. Förslag på det som finns till utlån är; 3D-skrivare, AV1, Ozobots, Scottie Go, Bee-Bots, Blue-bots, Dash, Cue, Ollie, Sphero, Bolt och NAO.  Dessa verktyg finns till utlån för att dels skolorna inte ska behöva lägga pengar på att köpa in och dels för att de som finns i vår stad ska användas optimalt och inte stå långa perioder. 

Alla dessa verktyg är just verktyg för eleverna för att de på många olika sätt ska få utveckla viktiga förmågor, få verka i autentiska sammanhang, få vara aktiva skapare av sin egen utbildning och få utvecklas till självständiga världsmedborgare som vågar ta plats och stå upp för våra demokratiska grundvärden och sprida dem på goda sätt. Ett sådant ypperligt verktyg för det är NAO roboten. Den är till för att användas av eleverna för att stärka skolämnena, den är bara till för att skapa sammanhang för dem och motivera och. Uppmuntra dem att utvecklas vidare. Den är inte alltid enkel att ta till sig som vuxen och det finns inte jättemycket stöd alltid att få från andra håll men tillsammans med samarbetspartners både inom och utanför landsgränsen bygger vi tillsammans en bank av material för att ge eleverna optimala möjligheter att använda sig av den. Om ett par veckor ska Videdalsskolan för tredje året presentera ett luciatåg  med enbart NAO som elever i åk helt själva har programmerat. Detta Luciatåg är magiskt att se för det är magiskt att se hur eleverna samarbetar, löser faktiska utmaningar som uppstår mitt i, hur de kommunicerar, lyfter och peppar varandra men också går in och ut ur programmet för att felsöka i kod eller liknande när något hänger sig. Humöret är på topp och även om robotarna inte alltid (eller ibland bara sällan) gör det de ska så tappar eleverna aldrig modet utan står rakryggade och stolta över det exceptionellt starka arbete de har gjort. 


På andra skolor använder man sig mer av animationen som programmeringen och NAO kan plötsligt Flossa, dansa Macarena eller något liknande. Det är det som är det fantastiska med detta verktyg - elevernas öppna sinne gör att de direkt kommer utanför boxen och deras arbete blir deras eget och på riktigt! 
Ytterligare andra skolor har med stor framgång använt sig av dem i grundsärskolan där elever med olika svårigheter har fått hjälp att överkomma dem med NAO som verktyg och där är också en skola som arbetat med TAKK (se filmen om arbetet här) där roboten har blivit programmerad i enlighet med detta språk för att kunna kommunicera med eleverna utifrån elevernas villkor. Allt arbete med programmering, robotar och NAO sker på elevernas villkor, bygger på deras progression, deras idéer och deras nyfikenhet. 

onsdag 26 augusti 2020

In eTwinning you are never aloneJag är eTwinningambassadör och har arbetat länge med eTwinningmed elever i åldrarna 6-13 år. Jag vill dela med mig om mina tankar kring eTwinning, och vad eTwinning har för betydelse för mig och många andra pedagoger runt om i Europa. Den input som jag fått av kollegor runt om i Europa har gett mig hopp genom eTwinning kring hur vi tar tillvara på all den erfarenhet vi har tillägnat oss under våren. 
Nu mer än någonsin är det viktigt att vi delar med oss av allt vi arbetar med för att hjälpa varandra att utvecklas tillsammans. På alla skolor har det under hela våren varit febril aktivitet för att hitta lösningar, samla material, skapa struktur för hur undervisning kan digitaliseras ännu mer, men också hur den nätbaserad undervisningen kan se ut beroende på våra olika förutsättningar. eTwinning har varit ett stort stöd för mig som pedagog under vårens annorlunda läge genom att skapa inte bara förutsättningar för oss att hjälpas åt utan också som ett stort stöd och jag upplever det som att alla vi som är anslutna där har utvecklats tillsammans på ett spännande sätt under våren. På något sätt har vi knutits närmre varandra.  
På eTwinning finns det en enormt stor samlad kompetens, och du har möjlighet att nå hundratusentals kollegor över hela Europa. Här finns allt samlat under ett tak. eTwinning är verkligen i sanningens namn en community som präglas av ömsesidighet, respekt och ett stort delande. 
I dessa fortsatt osäkra tider råder det febril aktivitet inne på eTwinning, här är det kollegiala lärandet stort, här delar kollegorna med sig, ställer upp och stöttar, och nya samarbeten skapas varje dag. Alla vet allvaret i situationen men fokus ligger inte på att prata om det, utan istället på att stötta, att förstå, att involvera våra elever, att blicka framåt mot vår gemensamma framtid som vi skapar tillsammans. Just nu sker något väldigt unikt – hela världen arbetar med samma utmaning, och det är tillsammans som vi växer oss starkare och verkligen kan åstadkomma skillnad. 
Jag har alltid sett eTwinning som först och främst en samarbetsyta, och därefter en yta för kollegialt lärande. Under hela våren har jag också upptäckt hur bra jag mår av att logga in på eTwinning, vilken fantastisk community det är, hur stärkt jag känner mig av alla positiva krafter som verkar och inspirerar där. För mig är eTwinning främst en trygg plats där framtidstro råder, och där samarbete över gränserna finns. Ingen ska känna sig ensam i detta stora, överväldigande och ständigt föränderliga samhälle vi lever i, där drastiska beslut avlöser varandra och vi påminns om det ständigt rådande situationen.
Jag ingår i ett samarbete med pedagoger från årskurs fyra till sex, i projektet Let us fight Corona together, och om du vill gå med i det så skriv till mig på annie.bergh(at)malmo.se
För mig är eTwinning den community som står stadigt med bägge fötterna på jorden och fokus på det som är viktigt (att ta hand om varandra och fortsätta att driva utbildning och ta hand om våra elever) när det blåser hårda vindar, över världen och det känns som att stå på gungfly. 
Är du redan en del av denna community? Logga in och var med! 
Har du inte hunnit registrera dig än? Det är lugnt – det är aldrig försent – registrera dig på eTwinning (eTwinning.net).
Frågor kring eTwinning - maila gärna mig: annie.bergh@malmo.se

tisdag 24 mars 2020

Missing your favourite tool? Need an alternative?

Har du haft något digitalt favoritverktyg som har lagts ner? Haft svårt att hitta någon ersättare? Det är hyfsat vanligt att gratisverktygen går ur tiden, lägg ner, upphör att underhållas och uppdateras. Det kan kännas tråkigt att bli av med ett verktyg som man har trivts med och som man har lärt sig. Dock är det oftast så att det leder till nya verktyg som är ännu bättre, lättare att hantera och än roligare. Men det kan ta tid att hitta dem. därför vill jag tipsa om ett verktyg som hjälper dig att hitta alternativ du kan prova. Här får du massor av förslag. Prova den gärna: se länken längst ner i inlägget.


Have you ever experienced that a digital tool that you like a lot is shut down? Have you had difficulties trying to find a replacement? It is kind of often that the free tools is taken away, gets old, is no longer updated or maintained. It is not fun when a tool that you liked and knew well how to run it stops with its services. The upside is that often you find something even better and that works even easier and is more fun. But it takes time to find them. Therefor I want to give you a link to a site that helps you with that: you just write the tool you want to find an alternative to and you get a lot of different hits. Try it out here: 


torsdag 12 mars 2020

Corona öppnar nya dörrar för samarbeten


Vi omges av ständiga rapporter om hur covid-19 sprider sig, hur många fler som smittas och insjuknar. Rapporterna avlöses med bilder, reportage och filmklipp världen över. Skrämmande filmklipp där folk i sin rädsla och desperation slåss om det sista paketet med toalettpapper i affären. Världen blir mindre och mindre, gränser stängs, konferenser ställs in och det enda som växer och sprider sig förutom viruset är rädslan. Det känns ofta mörkt och uppgivet när jag pratar med folk men för alla som jobbar i skolan finns det stora möjligheter till internationella samarbeten, möjlighet att ta reda på vad som verkligen händer på andra platser, hur vi kan samarbeta för att vända och göra den här hemska situationen till något riktigt riktigt bra!

Använd er av eTwinning och dess samarbetsplattform! Skapa ett samarbete med pedagoger över hela Europa. Ta tillsammans med era elever reda på hur det ser ut, vad andra gör för att vara delaktiga och bidra!

fredag 6 mars 2020

Första nordiska Mästerskapet i CRAFT någonsin!

På skolor över hela Norden har det pågått spännande och utvecklande projektarbeten under det senaste året och kulmen på det nåddes under de senaste dagar som varit med det första Nordiska Mästerskapet i CRAFT någonsin.

CRAFT är en didaktisk projektmodell, noggrant utarbetad och som använts i Danmark i fem år. I fem år har pedagoger över hela Danmark utbildats och stöttats i hur de kan implementera CRAFT i sitt dagliga arbete för att sedan omsätta det i sitt arbete med eleverna för att utveckla deras förmågor identifierade som 21st century skills. Modellen går ut på att eleverna får ett verklighetsbaserat problem och de får sedan arbeta sig igenom modellens olika stadier för att undersöka området på djupet, skapa en prototyp, prova den, skapa en ny prototyp osv

En gång om året tävlar elever från alla regioner i Danmark genom att visa upp och presentera sina ideer på Danmarks Läringsfestival på Bella center i mars. Där får de under en hel dag presentera sina ideer för inte bara besökare utan också för grupper av domare som bedömer dem efter kriterier baserade på forskning av Deirdre Butler som forskat fram 21st Learning Design som har tagit fram kriterier för hur vi kan arbeta maximalt för att utveckla elevernas förmågor.

Det danska mästerskapet gick av stapeln igår den 4/3. På Läringsfestivalen den dagen låg spänningen tät över rummet där eleverna hade sina montrar, luften dallrade av förväntan. Jag besökte den tillsammans med nordiska elever som anlände till Bella center den 3/3 för att arbeta i två dagar tillsammans med mig för att förbereda sig på att skriva historia och som de första deltagarna i det Nordiska Mästerskapet i CRAFT. Nordiska ministerrådet ligger bakom en satsning som gjorts för hela norden då de initierat ett projekt som heter Nordic CRAFT som går ut på några olika saker:
  1. att sprida den didaktiska projektmodellen CRAFT till alla de nordiska länderna
  2. Att underlätta samarbete i det dagliga arbetet mellan skolor i olika nordiska länder där de får stöd av vardera lands koordinator
  3. Att introducera eTwinning som plattform för dessa samarbeten men också för att utöka dem
 
I tisdags 3/3 deltog 4 av de sju lagen som skulle tävla i årets nordiska mästerskap i ”icebreaking activites” och förberedelser inför morgondagens arbete innan vi åkte till ett Makerspace tillsammans; de svenska, finska, norska och danska eleverna. De danska eleverna var värdar åt oss andra. Väl där åt vi pizza, testade så många saker vi hann med på de timmarna vi var där. TekX erbjöd en oerhört stimulerande miljö och jag kan varmt rekommendera alla att boka in ett besök dit!

Onsdag den 4/3 träffades vi alla igen tidigt på morgon för en kort breifing innan vi gav oss av till Danmarks Läringsfestival för att där prata med de danska eleverna som ställde upp i det danska mästerskapet, studera deras montrar, lyssna på deras ideer och se hur det gick till när domarna kommer till montern. Allt för att de skulle vara så förberedda som möjligt! Resten av den här dagen så pitchade eleverna sina ideer för varandra, gav varandra feedback, gick igenom CRAFT-modellen och kriterierna noga för att sedan jobba vidare i sina respektive lag för att utveckla presentationerna utifrån feedback och det de fått med sig från förmiddagen. Dagen avslutades med att de fick stå framför alla 30 deltagare på det nordiska eTwinningseminariet med deltagare från nästan alla nordiska länder och där pitcha sina ideer som en generalrepetition inför den stora morgondagen.

Torsdag den 5/3 var det så äntligen dags för alla champions från de fyra länderna som hade möjlighet att vara med i år att delta i det första Nordiska Mästerskapet i CRAFT! Eleverna såg lugna ut på utsidan, men det syntes att de var nervösa och spända när vi hade peptalk på morgonen. Till denna dag anslöt också tre lag till som alla kom från Värner Rydénskolan i Malmö. Förutom de tre lagen var det fyra elever från Hendriksholm skole i Rødovre i Danmark, tre elever från Havukosken koulu, Vantaa i Finland, tre elever från IES Kista, Stockholm i Sverige och slutligen tre elever från Rothaugen skole, Bergen i Norge. Alla elever var grymma ambassadörer för sina respektive länder och de gjorde ett fantastiskt arbete när domarna kom till dem för varje lag fick träffa inte mindre än 6 domargrupper där de var lika entusiastiska, lika engagerade och lika proffsiga vid varje möte. Det var magiskt att höra dem presentera sina ideer, att få höra deras lösningar på en hållbar framtid, att få känna deras tilltro till en framtid som de känner att de kommer att vara en akt


Höjdpunkten på dagen tänker man skulle kunna vara prisutdelningen där eleverna från Henriksholm skole tog hem priset för collaboration "God Motion Gir' God Kondition", gruppen ”Fire Trashers” från Värner Rydénskolan tog hem priset for ”problemsolving and innovation” och där eleverna från Havukosken tog hem hela Mästerskapet i CRAFT i den nordiska finalen med sitt projekt TMF. Trots att det var ett mycket starkt ögonblick då alla hejade på alla och visade glädje för de som fick priser så var inte detta höjdpunkten för mig, utan den kom strax efter när det var dags för alla att åka hem. Att se dem säga hejdå till varandra och kramas om och om igen - det var mäktigt - hur det på så kort tid har gått från att vara blyga för varandra och rädda för att prata med varandra till att komma så nära varandra - DET ger mig hopp om framtiden, tillförsikt och en fortsatt mycket stark tro på CRAFT i kombination med eTwinning som en framgångsfaktor i skolan.

Varmt välkomna tillbaka som besökare eller som deltagare i de Nordiska Mästerskapen i CRAFT 2021 under Danmarks Läringsfestival. 

Ta tillfället i akt du med och kontakta Annie Bergh, Sveriges koordinator i Nordic CRAFT och eTwinningambassadör sedan 2007; annie.bergh@malmo.se för att få veta mer om hur du kommer igång själv.lördag 1 februari 2020

Senaste trenderna formulerade av Judith Wolst

Judith Wolst, internetentusiasm, digital strateg, föreläsare och författare var i Malmö två gånger i höstas och föreläste för pedagoger om ”Digital panik - få koll på läget”. Här berättade hon bland annat på ett ödmjukt sätt om sin egen digitala resa från först nästan övertro till att nästan tappa tron på den digitala utvecklingen och där hon nu har landat i att det finns både för- och nackdelar med digitaliseringen och att det handlar till stor del om vad vi själva gör då vi alla är medskapare till internet och vad som finns där ... och vad vi ger utrymme till där. Hon citerar Tim Berner Lee som säger ”We can get the web we want./.../Make internet great again.”

Judith har nu släppt en rapport som heter 20 digitala trender för 2020-talet där hon blickar framåt från nu till ett obestämt antal år in i framtiden,  som om jag får gissa inte är så många som man skulle kunna tro. Hon både bekräftar sådant vi hört om tidigare men utmanar oss också kring hur vi tänkt fram tills nu.

Länken till hela rapporten hittar ni i stycket ovanför, men jag vill gärna lyfta ett par saker. Hon börjar med att tala om AI och hur kunskap om detta går mot att vara allmänbildning. Som exempel på var vi kan lära oss mer om detta nämner hon bland andra den öppna AI-kurs som Helsingfors universitet har skapat som ligger online för alla i hela världen att ta del av om man vill. De har som mål att 1% av deras befolkning ska gå denna kurs. Jag har personligen börjat läsa den i min egna takt och jag kan varmt rekommendera er att gå den. Den bjuder på många reflektioner och ny spännande kunskap.

Rapporten har jag fått läsa i kortare pass för det är mycket att ta in och fundera på, tex pratar hon i den tredje trenden om progressionen när det gäller fake news till deep news med hjälp av just AI (vilket jag känner att det gör det än viktigare att vi utbildar oss oavsett ålder eller vad vi jobbar med i AI, för att vi ska förstå och kunna agera när vi stöter på detta). På vilket sätt rustar vi oss för att kunna skilja äkta från fake? Judith resonerar kring om det är så att vi kanske ”kommer att behöva vända oss till det som är unikt mänskligt - vårt kött och blod för att bevisa att vi är på riktigt (ögon, fingeravtryck osv)” (s. 13).

Under trenden ”Vår digitala Sverigebild krisar” argumenterar hon för hur vi sackar efter i digitaliseringen där vi tidigare legat i framkant. De lysande undantag hon presenterar ger hopp och inspiration - hur kan vi skapa samarbeten där vi lär av varandra och där vi tillsammans skapar den digitala utveckling vi behöver? Micco Grönholm beskriver Helsingborgs framgångsrika arbete med vikten av att ”man inte fastnar i planer och strategier utan att man istället testar, gör och lär sig längs vägen” (s. 20). 

En annan trend hon beskriver är hur viktigt det är att vi fortsätter att utveckla våra mänskliga förmågor som kreativitet, problemlösning, samarbete, kritiskt tänkande, nyfikenhet och många fler. Ni känner igen dessa från andra som också pratar om vikten av att utveckla förmågorna hos våra unga - just de hon pratar om kommer från en World Economic Forum och deras rapport Future of Jobs Report. ”Ju mer digitala vi blir desto viktigare kommer det rent mänskliga att bli” (s 36). 

Av Trenderna hon beskriver är som sagt en del kända sedan innan och andra är (för mig i alla fall) helt nya, de behöver läsas i lugn och ro och jag tänker inte kommentera eller ens lista dem alla här men jag vill avslutnings lyfta den näst sista trenden i hennes rapport: Våra barn lär oss om robotar. Här berättar hon om det fantastiska arbete som pedagogerna i Malmö gör med de robotar som finns till utlåning från förvaltningen. Där pedagogerna låter eleverna upptäcka, utforska och påverka och få insikt i  den digitala värld de omges av genom att bland annat använda sig av robotar. Här utvecklar eleverna de förmågor som Judith beskrev ovan och de bygger en kunskap för framtiden - som är redan är här nu. Framtiden kommer inte sen, den är redan här och vi behöver möta den på många olika sätt, ett är det som Judith berättar om här på sidan 62 - 63. Hon avslutar kapitlet med att säga: ”Så kanske är det våra barn som bäst håller oss i handen när vi går in i ett allt mer robotiserat 2020-tal”. Jag tror verkligen att det är så efter att ha fått privilegiet att få vara en del av Luciatåget 2019, dess förberedelser och genomförande som uteslutande gjordes av årskurs 5 på Videdalsskolan. vilka hjältar och kämpar de eleverna var då de stötte på alla hinder som de bara hade kunnat ställas inför när det väl var dags att genomföra Luciatåget men de stod lugnt kvar och arbetade lösningsfokuserat tillsammans för att få det att lyckas - i över 30 minuter. Kudos till dem - och till ATEA:s personal som väntade så tålmodigt och gav dem det utrymme de behövde för att de skulle gå vinnande ur den situationen, stärkta och med ny kunskap. 

Sammanfattningsvis vill jag rekommendera er att läsa hennes trendspaning, följa länkarna till de rapporter, filmer och sidor hon hänvisar till på vägen, låt det ta tid och låt det sjunka in. Jag hade velat diskutera dessa trender med andra intresserade; vad tycker ni? Vad är viktigt? Vad är mindre viktigt? Vilka fler källor till trender har vi? Vad säger de? Vilka andra sätt kan man se på dessa trender på än hur de framställts här? Hur lyfter vi sådana här frågor i utbildningssammanhang? Vilka etiska diskussioner behöver vi lyfta som tex frågan Judith ställer på sidan 23: Bara för att något blir möjligt betyder inte att det gynnar oss. Vem ska avgöra detta?

Stort tack Judith för att du delar med dig av dina kunskaper och för att du får mig att tänka utanför boxen! fredag 31 januari 2020

Let's share this new year together


A brilliant new year approaches
And we need to keep up the good work such as
Working with the keys to success
Leave behind us the analog mess
Structure our common work digtially
And find what is for our students essentially
Bare in mind that you are not alone - as long as we reach out,
work together, we will all do more than fine and grasp what it is all about
As teachers our benefits by working digitally are plenty but for our students even more
they get to express themselves, work with real life tasks and much more in store.

But the utmost important thing is our students and how to develop
Their skills well and efficiantly and put to all extra work a stop
Finding out how to Work with the keys to success
The key competences from EU gets you started without stress
Find strenght and rely in them and let your students thrive in knowledge
Get motivated, work with what is important to them and learn on the edge ...
The edge of new methods, new ways of looking at knowledge and creativity
Creativity is an essential part of our work digitally, how to keep your sensibility
Online, work with esafety and how to behave in the positive openess
Working with open source, visualisation all together in a common process

By working digitally we will get more motivated and above all
Both teachers and students will save time all in all
time we can spend on important and real tasks
And tell everyone who is in doubt and if someone asks
We are working digitally, why not with eTwinning as our platform
and in doing so we have authentic recipients as a norm

using eTwinning, Mystery Skype, Nordic CRAFT or World Children's Prize as a tool
is motivational, inspirational, extremely educational and above all - very, very cool

and least but not last implement the importance of sharing
Sharing ideas, what we do, what we think and how we are adding
How we in a demokratic World is caring
For each other, the world we share in awing

The keys to success
is nothing less
Believe it or not but the keys to success are already in our hands
let´s work locally as well as globally and together education expands

Let's take the leap together
and start this adventure

;)  ;)  ;)  ;)  ;)  ;)  ;)  ;)  

Hop on - we are going together!