måndag 11 september 2017

Låt eleverna göra sina röster hörda - i alla möjliga och omöjliga sammanhang

Kritiskt tänkande, formativt arbetssätt - arbeta formativt med kritiskt tänkande genom olika slags exit tickets. Här ska ni få förslag på fler sådana; kanske hittar ni några nya som in inte har provat eller hört talas om tidigare. De har alla lite olika användningsområden och sätt att visa upp resultaten på.

Det första verktyget är

Go Pollock

Ett lätt verktyg som engagerar eleverna, som finns på lite olika språk (Spanska, Mandarin, Norska, Finska, Ryska, Turkiska m fl). Här kan du skapa många olika slags frågor, du kan lägga till information till frågorna men också bilder. Skapa frågorna som en berättelse som växer fram efterhand som eleverna svarar på frågorna. Eleverna går bara med genom att skriva in en klasskod och du kan exportera resultaten efter hand för dokumentation om du vill det.

Nästa verktyg heter

Wooclap

Wooclap är spännande då det tillåter dig att be eleverna söka platser på en karta/en bild men du kan också skapa snabba frågor för klassrummet där du får omedelbar visuell feedback. Här finns en mängd olika alternativ för att skapa jämförelsern tävlingar, enkäter men där du också kan ställa öppna frågor. Ta gärna tillfället i akt och utforska detta verktyg efter hand. Börja med de enklaste användningsområdena och efterhand som du känner dig mer säker så utöka din nyfikenhet.


Det tredje och sista verktyget jag berättar om här är

Crowdpurr

Det är ett verktyg som till stor del kan liknas vid Kahoot på det viset att det är lite tävlingsinriktat och ger en omedelbar feedback på var fråga. Verktyget är kostnadsfritt och här finns stor potential och många användningsmöjligheter - det är bara att börja utforska dem.

Det är viktigt för mig att ha många verktyg i min verktygslåda för det är viktigt att välja verktyg efter syfte med övningen/uppgiftten och inte övning efter verktygen. Ibland är verktygen lite trubbiga och möter inte riktigt de mål och syften vi har med en planering och då är det bra att ha en mångfald av verktyg att välja bland. Vill ni ha mer tips så titta på sidan som heter Exit tickets här på min blogg.

udents answer during the session.

Drömmar och data från hela världen på Dollar StreetTidigare har jag skrivit om öppna data eller visualiseringar och senast jag gjorde det så handlade det om Gapminder. 

Den här gången vill jag tipsa om en undersida på Gapminder som heter Dollar Street där ni kan se hur man lever runt om i världen. Verktyget är upplagt så att överst på sidan har du en linje, en gata som symboliserar alla i hela världen där värdena går från fattigast till rikast i världen. För att få ihop denna fakta har de besökt 264 familjer i 50 länder och samlat in över 30 000 bilder. Allt är sorterat under 100 olika rubriker. Det finns många olika sätt att söka på och att koppla ihop materialet på. Det är bara vår fantasi som användare som sätter gränserna för hur det här materialet kan användas. Vad de vill visa på Gapminder är hur livet verkligen ser ut bakom denna statistik. Allt är dokumenterat i bild och ni kan tex välja att se hur en toalett ser ut över hela världen, vad har vi för leksaker, hur sover vi osv. Verktyget är tänkt att också överbrygga våra olikheter och visa på vad vi har gemensamt. Vi har alla samma behov var vi än bor men hur har vi löst det rent praktiskt utifrån våra förutsättningar? Det är intressant och väcker många tankar och många samtal. Vad beror detta på? Vad har vi runt omkring oss? Hur formar vi vår egen verklighet? Hur påverkar? Kan vi påverka? Slutligen finns här ett mycket viktigt budskap inbäddat: Pengar är inte allt! Lär er mer om familjerna och deras drömmar genom att klicka på bilderna. Vad får ni fram? Vad har vi för drömmar? Här finns ett gediget material för oss att använda oss av. Det gäller att vi tar tillvara på det, sprider det och låter våra elever få ta del av det. 

söndag 27 augusti 2017

Presentera dig själv

Vem är jag? Vad är viktigt att veta om mig? Vad är bästa sättet att presentera mig på? Det finns många anledningar till att skriva/göra/skapa en presentation om dig själv. När jag arbetar med internationella projekt inom eTwinning så har jag använt mig av voki som är ett roligt, utmanande och lärorikt sätt att presentera sig själv på.
Voki


I Voki skapar du en avatar som representerar dig och du kan lägga text som antingen ska läsas eller som läses upp av avataren. Skapa avataren som en avbild av dig själv eller helt olik, det är upp till dig som skapare. Det som är bra med att skapa en avatar vid en presentation är att eleverna inte behöver lägga upp bilder på sig själva och de för verkligen tänka till när de ska presentera sig själv; vad är viktigt att veta?

Det finns många andra presentationsverktyg att använda sig av på nätet och ett exempel på ytterligare ett är GoWild; Build your Wild Self. Detta verktyg har andra användningsområden då här inte finns någon möjlighet  till att skriva egen text. däremot så bygger man sitt eget fantasidjur/monster. Du får en beskrivning på just ditt djur och sedan kan du använda det djuret och dess egenskap
er som grund för en berättelse eller något helt annat - det är enbart fantasin som sätter gränsen för vad du kan göra med dessa verktyg.

Till dig som arbetat som lärare kortare tid än två år

Här kommer ett gyllene tillfälle för dig som är nyexad eller enbart har arbetat som lärare i två år eller mindre.

INDUCAS är ett pilotprojekt sponsrat av den Europeiska unionen och kommer främst att handla om följande två frågor:

• Hur kan nyexaminerade lärare få bättre support i sitt yrke genom en riktad grupp där alla är i samma situation och där de uppmuntras att dela med sig och diskutera i dialog med de andra?
• Hur skulle ett liknande nätverk för mentorer kunna se ut där de kan utveckla sin praktik genom att dela med sig av och lära av varandra till förmån för de nyexaminerade lärare som de ska handleda?

I denna fas av pilot projektet INDUCAS (2017-2018), kommer nyexaminerade lärare och mentorer från Italien, Frankrike, Sverige och Rumänien att uppmuntras till att delta i ett av de fyra nätverken (ett för varje land på det landets språk).

Under vår tid tillsammans kommer vi att föra diskussioner kring stora och små ämnen som vi beslutar tillsammans, du kommer att få delta i webinarier och ta del av nyttiga verktyg att använda dig av i din undervisning. Du kommer också att få diskutera metoder i klassrummet och även dela med dig av egna tips och exempel på undervisning som du är nöjd med. Se det som fortbildning under gemytliga former där du har stort inflytande och medbestämmande kring innehållet!

Om du är intresserad av att gå med i ett av de fyra nätverken för nyexaminerade lärare så fyll i formuläret här nedan:

Länk till anmälan

Var vänlig och notera att för att du ska kunna gå med i någon av nätverken för nyexaminerade lärare så behöver du arbeta i ett av de fyra länderna (Italien, Frankrike, Sverige eller Rumänien) och du behöver vara registrerad hos eTwinning först. Om du inte har registrerat dig så gör det här: Registrera dig hos eTwinning

Aktiviteterna startar i slutet av maj/mitten av juni och varar till november 2017.

söndag 11 juni 2017

Ett GYLLENE tillfälle för nyexaminerade lärare

Här kommer ett gyllene tillfälle för dig som är nyexad eller enbart har arbetat som lärare i två år eller mindre.

INDUCAS är ett pilotprojekt sponsrat av den Europeiska unionen och kommer främst att handla om följande två frågor:

• Hur kan nyexaminerade lärare få bättre support i sitt yrke genom en riktad grupp där alla är i samma situation och där de uppmuntras att dela med sig och diskutera i dialog med de andra?
• Hur skulle ett liknande nätverk för mentorer kunna se ut där de kan utveckla sin praktik genom att dela med sig av och lära av varandra till förmån för de nyexaminerade lärare som de ska handleda?

I denna fas av pilot projektet INDUCAS (2017-2018), kommer nyexaminerade lärare och mentorer från Italien, Frankrike, Sverige och Rumänien att uppmuntras till att delta i ett av de fyra nätverken (ett för varje land på det landets språk).

Under vår tid tillsammans kommer vi att föra diskussioner kring stora och små ämnen som vi beslutar tillsammans, du kommer att få delta i webinarier och ta del av nyttiga verktyg att använda dig av i din undervisning. Du kommer också att få diskutera metoder i klassrummet och även dela med dig av egna tips och exempel på undervisning som du är nöjd med. Se det som fortbildning under gemytliga former där du har stort inflytande och medbestämmande kring innehållet!

Om du är intresserad av att gå med i ett av de fyra nätverken för nyexaminerade lärare så fyll i formuläret här nedan:

Länk till anmälan

Var vänlig och notera att för att du ska kunna gå med i någon av nätverken för nyexaminerade lärare så behöver du arbeta i ett av de fyra länderna (Italien, Frankrike, Sverige eller Rumänien) och du behöver vara registrerad hos eTwinning först. Om du inte har registrerat dig så gör det här: Registrera dig hos eTwinning

Aktiviteterna startar i slutet av maj/mitten av juni och varar till november 2017.

söndag 21 maj 2017

Kollegialt lärande för lärare

INDUCAS är ett pilot projekt sponsrat av den Europeiska unionen och kommer främst att handla om följande två frågor:

• Hur kan nyexaminerade lärare, och lärare som arbetat kortare än två år, få bättre support i sitt yrke genom en riktad grupp där alla är i samma situation och där de uppmuntras att dela med sig och diskutera i dialog med de andra?
• Hur skulle ett liknande nätverk för mentorer kunna se ut där de kan utveckla sin praktik genom att dela med sig av och lära av varandra till förmån för de nyexaminerade lärare som de ska handleda?

I denna fas av pilot projektet INDUCAS (2017-2018), kommer nyexaminerade lärare och mentorer från Italien, Frankrike, Sverige och Rumänien att uppmuntras till att delta i ett av de fyra nätverken (ett för varje land på det landets språk).

Om du är intresserad av att gå med i ett av de fyra nätverken för nyexaminerade lärare så  ta då och fyll i formuläret här nedan redan nu:

https://goo.gl/forms/dHkC8RkCeOG8fqxd2

Vill du lära dig mer om digitala verktyg, gamebased learning, programmering och andra stora och mindre saker som är viktiga i ditt dagliga arbete. Ta chansen att lära tillsammans med andra i samma situation som du, bolla idéer, diskutera och brainstorma tillsammans.
Var vänlig och notera att för att du ska kunna gå med i någon av nätverken för nyexaminerade lärare så behöver du arbeta i ett av de fyra länderna (Italien, Frankrike, Sverige eller Rumänien) och du behöver vara registrerad hos eTwinning först. Om du inte har registrerat dig så gör det här: https://www.etwinning.net/

Om du är en erfaren lärare och är intresserad av bli mentor så kan du gå med i kursen som heter "Mentoring in Schools MOOC" som startade den 15 maj på European School Net. Länken för att registrera dig är: http://www.europeanschoolnetacademy.eu/web/mentoring-in-schools

Aktiviteterna startar i mitten/slutet av maj och varar till november 2017.

måndag 15 maj 2017

On this Day

Previously I have told you about a couple of other websites who present interesting facts about each and every day of the year. Here is a third one and the intersting part is that they all show different things and have different structures. In this one, On this Day, you find it categorized in weddings, deaths, birthdays, events and highlights. I can strongly recommend to work with these different sites, compare them, who chooses what facts to show? What is important? How does these choices affect us?
Today in 1940 McDonalds opens their first restaurant in San Bernadino, California.

On this Day