lördag 9 februari 2019

Kom och Kick-starta ditt eTwinning/CRAFT-projekt tillsammans med Nordic CRAFT

Nordic CRAFT logo

Är du lärare i Norden? Sök till Nordic CRAFTs seminarie i Köpenhamn i mars!!
Kom och upplev Danmarks Læringsfestival 13 - 14 mars!

Vad är Nordic CRAFT?

Nordic CRAFT är ett projekt som är ett samarbete mellan CRAFT, Nordiska Ministerrådet och eTwinning. Fokus ligger på ökad teknikförståelse och fördjupad digital kompetens för att accelera lärandet hos de nordiska eleverna i Grundskolan.
Projektet som startade upp i höstas och håller på till våren 2020 utvecklar resurser, håller i gemensamma nordiska event och bygger upp ett nordiskt nätverk där lärare och elever arbetar utifrån CRAFTmodellen (Creating REally Advanced Future THinkers) där eleverna arbetar tematiskt med reella utmaningar som finns i samhället. Detta går de genom att samarbeta, arbeta fram innovativa problemlösningar där it verkar som en accelerator i både process och produkt.
© Styrelsen for It og Læring

Nordiska lärare har nu möjlighet att få arbeta på modellen som Nordic CRAFT bygger på. På seminariet får du praktisk information, får en samarbetspartner från ett annat nordiskt land och får alla verktyg du behöver för att komma igång med ert gemensamma arbete kring it, innovationer och problemlösning med din klass över landsgränserna. Här öppnar ni upp klassrummen, får nya perspektiv, utvecklar viktiga förmågor hos eleverna och når ett djuplärande.
Seminariet hålls parallellt med Danmarks Læringsfestival, där utvalda delar av festivalinnehållet ingår i seminarieprogrammet medan andra delar av innehållet är specifikt för Nordic CRAFT och kommer därför att hållas separat och exklusivt för seminariet. På festivalen får du alltså både lära känna CRAFT som modell (DM i digitale skills), men du kommer också att få möta elever och lärare som arbetar med CRAFT, du deltar i utvalda kenotes och lär dig grunderna i eTwinning.

Vem kan delta? 

Målgruppen för det här projektet är lärare som undervisar elever mellan åldrarna 12 - 15 år. Lärare i alla ämnen är välkomna att söka.
Deltagarna till detta eTwinning-event kommer från följande länder; Grönland, Färöarna, Åland, Norge, Island, Sverige, Danmark och Finland. Arbetsspråket är blandat skandinaviska och engelska. .

Vilka krav ställs på dig som deltar?

Det medföljer en del krav för de som vill vara med i detta spännande samarbete och det är att du tillsammans med en lärare från ett annat nordiskt land på seminariet gemensamt planerar och skapar ett Nordic CRAFT projekt, där dina elever samarbetar med din projektpartners elever kring en verklig utmaning.
Efter seminariet genomför du och din partner praktiska lektioner baserade på ert tema för att säkerställa att maerialet/resurserna omsätts i praktiken. Det betyder också att du och din partner delar med er av era kunskaper, erfarenheter, resurser och era produkter för att inspirera varandra och för att
gemensamt utveckla modellen.
Det är viktigt att du först har säkerställt med din rektor att det går bra för skolans del att du söker.

Läs mer om kraven som ställs för deltagande under den här länken:  'Når du skal rejse med eTwinning'.
Ansök så snart du kan för ansökningstiden går ut den 22 februari 2019  och platserna tilldelas fortlöpande så länge kapaciteten och budgeten räcker.

Se här för mer info:
CRAFT seminarie i Köpenhamn


söndag 13 januari 2019

Collaboration - A key to sucess for deeper learning

A brilliant new year approaches
And we need to keep up the good work such as
Working with the keys to success
Leave behind us the analog mess
Structure our common work digtially
And find what is for our students essentially
Bare in mind that you are not alone - as long as we reach out,
work together, we will all do more than fine and grasp what it is all about
As teachers our benefits by working digitally are plenty but for our students even more
they get to express themselves, work with real life tasks and much more in store.


But the utmost important thing is our students and how to develop
Their skills well and efficiantly and put to all extra work a stop
Finding out how to Work with the keys to success
The key competences from the EU gets you started without stress
Find strenght and rely in them and let your students thrive in knowledge
Get motivated, work with what is important to them and learn on the edge ...
The edge of new methods, new ways of looking at knowledge and creativity
Creativity is an essential part of our work digitally, how to keep your sensibility
Online, work with esafety and how to behave in the positive openess
Working with open source, visualisation all together in a common process

By working digitally we will get more motivated and above all
Both teachers and students will save time all in all
time we can spend on important and real tasks
And tell everyone who is in doubt and if someone asks
We are working digitally, why not with eTwinning as our platform
and in doing so we have authentic recipients as a norm


using eTwinning, Mystery Skype or World Children's Prize as a tool
is motivational, inspirational, extremely educational and above all - cool


and least but not last implement the importance of sharing
Sharing ideas, what we do, what we think and how we are adding
How we in a demokratic World is caring
For each other, the world we share in awing


The keys to success

is nothing less
Believe it or not but the keys to success are already in our hands
let´s work locally as well as globally and together education expands


Let's take the next leap together
and together continue this adventure


;)  ;)  ;)  ;)  ;)  ;)  ;)  ;)  

Hop on - we are going together!


lördag 1 december 2018

Sammen blir vi bedre


Luften sprakar av energi, spänningen ligger tätare i luften än dimman vid slaget vid Lützen. 

Den här texten är till alla er som tävlat den 2/12 i Oslo FLL Skandinavien och för resten av världen för att förstå vilka hjältar ni är! 

Vad är det som är på gång undrar ni? 
Jo, det är den skandinaviska finalen i First Lego League som ska börja. Det är lördag morgon den 2 december och montrarna är färdigbyggda, lagen börjar samlas för att träna med sina robotar, gå igenom det sista, peppa och stötta varandra. Sker detta bara inom det egna laget? Nej, det gör det inte  - det sker också mellan lagen. Även om detta är en tävling så ligger fokus på kärnvärden och att tillsammans växer vi och blir starkare! 

Årets tema är ”Into Orbit” och alla elever (över 900 lag!!!) som deltagit i FLL i de  skandinaviska länderna har under 8 veckor arbetat så hårt de bara har kunnat med detta tema. I Oslo strålade lag från Färöarna, Island, Sverige, Danmark och Norge sammen. 

Vad är det då ni har gjort, alla ni 49 fantastiska lag som har tävlat idag? 
    Ni har skapat lag, ibland har alla i laget känt varandra sedan innan och ibland har ni varit helt nya för varandra. Kännetecknande för alla har varit att ni har börjat att bygga en gruppkänsla och en laganda för att ha denna som en grund att bygga ert projekt på. Kärnvärdena har fått skapa grunden som de andra delarna av tävlingen sedan har fått vila på: 
    Därefter har ni arbetat fram en projektidé tillsammans på en demokratisk måde. Denna har sedan startat upp gruppen för att ta reda på så mycket ni bara har kunnat om det. Det har handlat om att ta tillvara avföring i rymden, att på olika sätt motverka hemlängtan och ensamhet i rymden, skapa förbättringar för astronauterna i rymden genom att skapa odlingar av mat, dräkter med olika funktioner - sammen har ni tänkt på, om inte allt, men väldigt väldigt mye! 
Denna projektide har ni sedan byggt en kreativ prototyp av för att därefter marknadsföra den och kämpa för att få ut den i världen för så stor spridning som möjligt. 
Inte nog med så har ni också byggt era egna legorobotar på era egna kreativa sätt, arbetat med utmaningarna i årets tema ”Into Orbit” och programmerat dem för att de på 2,5 minut ska kunna lösa så många oppgaver det bara är möjligt för att få så höga poäng som möjligt. Imponerande!! Wow, vad ni har jobbat med denna delen också! Till den här delen har ni också skrivit en teknikrapport där ni har berättat om ert bygge av roboten och hur ni programmerat den men också hur ni efter hand har förbättrat den, inte sällan med hjälp av ett annat lag någonstans i världen, nära eller långt borta. 
Ibland har ni fått kompromissa med er själva då tiden varit knapp och lägga fokus på vissa områden mer än andra, det är förståeligt - men tänk, er gemensamma skatt, er gemensamma kunskap! Den ger mig hopp inför framtiden. Teknik är coolt! Teknik är viktigt och ni har gjort skillnad idag, vareneste en av er! 

Sammen blir vi bedre och utmanar varandra - idag har jag blivit utmanade både intellektuellt och genom att jag blev tvingad utanför min trygghetszon. Intellektuellt blev jag utmanad av alla de ideer jag lyssnade på som domare, vissa av de saker ni pratade om var jag tvungen att forska kring när jag läste in mig på era rapporter för jag kunde inte det sedan innan. Jag blev utmanad i min trygghetszon för att jag idag har ätit en mask! OMG! Den smaken satt kvar länge men den påminde mig om alla era fantastiska ideer som kommer från era fantastiska hjärnor och jag är stolt över att ha fått dela den här dagen med er, stolt över att ha fått ta del av er energi, er framtidstro, er tro på möjligheter, utveckling och att ingenting kan stoppa er. 

Det är också helt fantastiskt må jag signe - att vi kan kommunicera på skandinaviska - låt oss hålla fast vid det och värna om det - det är en del av många av vår värdefulla gemensamma skatt, en av de saker som binder oss sammen. 

Till alla er som var med idag - sammen blir vi bedre, sammen blir vi starkare - NI är alla dagens hjältar för mig - ni har gjort något stort; ni har med er kreativitet, er upptäckarglädje, era efterforskningar och alla de kontakter och spridningar av era sammantagna ideer sått frön för framtiden! Ni kanske inte ser det nästa år eller ens om fem år men era frågor, era framställningar ,ert arbete kommer inte att glömmas bort - de kommer att föda ideer på NASA, på ESA, på alla andra företag och organisationer som ni har kontaktat och de kommer att leda vägen till något. 

Era ideer tillsammans kommer att få så stor impakt att de kommer att påverka för lång tid framöver - fordi, sammen blir vi bedre och sammen skapar vi en bedre framtid! 

Stort tack till alla er ungdomar som bidragit med era kompetenser och er positivitet! 


fredag 2 november 2018

Where the past meets the future

Annual eTwinning conference
After having spent three magical days at the annual eTwinning conferens along with
650 colleagues from all over Europe I was so inspired that I wrote a poem to conclude it;

eTwinning and our heritage; where the past meets the future


I guess you are all feeling like your head is spinning
after three days of intense work with eTwinning


eTwinning and our heritage; where the past meets the future
that was the title of the conference which gave 650 people nurture


in a pedagogical figure of speaking where the sharing, talking and discussions
started almost immediately and went on all through the variety of sessions


many, many new collaborations and partnerships were formed
and old relationships were deepened, developed and warmed


Much to the warm-up activity where we started bonding
which grew during the days and deepend by dancing


The content of the conference was well thought through
and so smoothly taken care of from everyone in the crew


You made us feel welcome and well taken care of both in account
of service, food, time for networking and useful workshops in amount


All the networking and the creativity
where ideas grew defying gravity


We had a number of workshops to attend to with different content to explore
They were about useful ICT tools, cultural heritage and poetry, STEM and more


I myself can strongly recommend the once I attended - they were truly useful,
building a useless robot, true and false on the internet and hate speech, for every pupil


Discussing the criterias for an eTwinning school made me learn a lot
eSafety goes first - as the most important thing to acknowledge as a hot spot


and then it is important to focus on the impact the headmaster has for a success
the criterias give structure and guidelines to gain confidence and reduce stress


It was very noticable that the best for all pupils in the world was  for our eyes
it is time to roll up our sleeves, and let deepened collaborations arise


Now the CSS and our national NSS:s has done their hard work
and we have enough ideas and contacts to with eTwinning just go beserk


Let’s meet in eTwinning, help, support each other, learn from each other and grow
whilst we let our pupils work with authentic recipients who motivates them into a flow


Let’s create amazing projects,small/big where we all use eTwinning in a context integreated
in our own specific curriculums which even if they are not perfectly alike they are related


I hope you are all looking forward to our continous sharing and eTwinspirations
between pupils, teachers, schools and nations!!


Big eTwinning hug to all of you wonderful eTwinners out there!!

Annie Bergh, Swedish ambassador

söndag 7 oktober 2018

Goodbye Today'sMeet


Jag har använt verktyget Today's Meet i nästan 10 år. under årens lopp hittade jag fler och fler användningsområden och det gynnade mina elever enormt mycket att ha tillgång till det. I juni i år så lades TodaysMeet ner, den 16:e för att vara exakt. Det är många med mig som kommer att sakna det verktyget enormt mycket tänker jag då användningsområdena var oändliga.
Det är logiskt och förståeligt att vår omgivning förändras och det gör också vår digitala omgivning. Många gånger använder vi verktyg som är gratis i skolan och då behöver vi förstå att det ligger enormt mycket arbete bakom det verktyg vi använder oss av för att hålla det igång, uppdatera det, förändra det och göra det än mer användarvänligt. Det är ofta privatpersoner som brinner för att ge oss denna möjlighet som ligger bakom. När det gäller just TodaysMeet så är det James Socol som varit både skapare och utvecklare av denna och han har hållt igång den i nästan 10 år.

Ändå kan jag inte låta bli att säga att det är med sorg i hjärtat jag tackar för allt det mervärde, alla sätt som verktyget har hjälpt till för att underlätta för mina elever genom åren och driva dem mot en högre måluppfyllelse.

Under fliken sociala samarbetsverktyg i den här bloggen hittar du alternativ till TodaysMeet - vi tar avsked av TodaysMeet och hälsar andra liknande verktyg med samma funktion välkomna. Samtidigt vill jag tacka James för hans hårda arbete och för den betydelse det varit för mig in i den digitala världen - TodaysMeet har varit en god vän att hålla i handen inledningsvis för mig på min digitala väg.

Jag vill passa på att repetera en sida som är väldigt bra och som jag har bloggat om tidigare;
https://alternativeto.net/.
På den här sidan skriver du in ett verktyg som du skulle vilja se vilka liknande verktyg det finns. Det är en spännande sida som brukar ge många intressanta alternativ att bläddra igen. På så sätt slipper du att lägga massor av tid genom att söka öppet på nätet eller på bloggar med digitala verktyg.
onsdag 29 augusti 2018

Enkelt i sin komplexitet


Att vara lärare kan se enkelt ut men är ett extremt komplext yrke. Att komma som nyexaminerad är ofta en utmaning. I ett projekt som pågått under 2017/2018 och som initierats av European Schoolnet har det bland annat samlats in tips och kommentarer från erfarna lärare kring vad de hade önskat att de fick för stöd när de kom ut som nyexade lärare. Det har också samlats in tankar från lärare som varit nya i yrket. Detta har resulterat i en liten skrift som ni hittar länken till här:

ebok för nyexade

Projektet hette INDUCAS och du kan söka på det för att läsa tidigare inlägg som rör projektet specifikt här i bloggen.

Projektet är nu avslutat men om du är registrerad på eTwinning eller om du registrerar dig på eTwinning så finns det en stödgrupp där som fortsätter att stötta och skapa dialoger mellan pedagoger för att utveckla sina professioner! Sök på INDUCAS under grupper så hittar du oss där! Väl mött på eTwinning - en kollegial plattform där vi samarbetar över gränser på alla sätt, ämnen, länder och kunskaper och skapar autenticitet för våra elever - det BLIR på riktigt för att det ÄR på riktigt! 


fredag 24 augusti 2018

Sett och hett på SETT!


Efter att ha tillbringat två dagar på SETT-mässan i Stockholm har jag behövt  smälta mina intryck, läsa igenom mina anteckningar från spännande föreläsningar som ibland satte saker på sin spets. Det är det som är det skrämmande men också det som är spännande med IT; det ställer saker på sin spets, det förändras ständigt och påverkas av alla som är aktiva online på ett eller annat sätt.

Det är med spänd förväntan jag går in och möts av det sorl som ligger över hela den enorma lokalen där SETT håller hus. Där är massor av montrar. Det är viktigt när man ar på mässor som dessa att i förväg ha tittat på en översikt av lokalen, läsa in sig på vilka som kommer att vara där och vilka som kommer att föreläsa. Det enda jag egentligen inte tyckte om med SETT var att jag inte kunde KLONA mig! Jag önskar så att jag hade kunnat vara på mer än ett ställe samtidigt - nästan hela tiden.

Jag och min kollega hade noga sett över föreläsningarna och bestämt vad vi skulle gå och lyssna på, vissa skulle vi båda lyssna på vilket är bra för vi hör olika saker och ser det ur olika perspektiv. Andra delade vi upp oss på vilket också var bra för då täckte vi in mer.

Där fanns massor av montrar att gå runt och insupa ideer ifrån och vi inspirerades av kreativiteten som Stockholms stad lagt ner på att skapa en hel park av sin monter där vi på olika digitala sätt kunde få reda mer om hur det fungerade i Stockholm med digitaliseringen.

Jag vill gärna dela med mig lite av vad föreläsningarna innehöll:

Joakim Jardenberg talade om Internet - är det vår bästa vän eller vår fiende? Han hade en väldigt ödmjuk inställning och inledde med att säga att han inte vet bättre än oss men han vet lite annorlunda. Bara där har vi något att fundera på. Vad har vi för förhållningssätt gentemot varandra? Han ville utmana oss i sin föreläsning och han talade då mycket om influencers. Hur förhåller vi oss till gamers och influencers? På vilket sätt påverkar de världen online och offline? Hur ska vi använda oss av de kunskapen i vårt dagliga arbete i skolan?  Vi fick se hur Casey Neistat påverkar och hur en influencer kan göra för att påverka. Sök gärna på hans namn och läs mer.  Hans motto är "Do what you can't" - det är ett spännande och utmanande motto som vi kan ta med oss in i skolans värld.
Vidadre rekommenderade Joakim oss att läsa boken Den stora bubblan av Per Grankvist. Jag kommer att läsa den och återkomma med en recension under fliken litteratur.

Joakim pratade om vikten av att SE, att HÖRA, att FÖRSTÅ och att GÖRA. Särskilt behöver vi göra TILLSAMMANS; vi behöver begå misstag - ett i veckan rekommenderade han; om vi gör det vi alltid har gjort så får vi samma resultat som vi alltid har fått. Vi behöver lära i en kontext - vi behöver tänka utanför boxen och vi behöver vara källkritiska.

Det som Joakim verkligen väckte var en nyfikenhet och ett intresse för att söka vidare och ta reda på mer. Han menade på att det är dags att börja betrakta världen som den faktiskt ser ut. Han uppmanade oss att Googla/söka på en mängd olika namn och företeelser för att ge oss ett större djup och en bredd för att kunna bilda oss en egen uppfattning.Det är viktigt att vi lär oss att bilda vår egen uppfattning - idag används internet av alla åldrar i alla sammanhang. Joakim sade att 100% av alla sexåringar som börjar skolan ar aktiva på internet och 56% av alla som är över 76 år. Jag har tidigare bloggat om McAffe&Brynjolfsson som finns under litteratur på bloggen talar om att utvecklingen sker exponentiellt och det pratade också Joakim om men han uttryckte sig såhär: "Utvecklingen kommer aldrig mer att gå så långsamt som den gör nu. Det har heller aldrig gått så fort som det gör nu." - det tål att tänka på och vi behöver inte bara förhålla oss till det utan också lära oss att hantera det.

Bara som ett axplock - för att väcka tankar och nyfikenhet - sök själv vidare och läs vidare på nätet:

- Therese Lindgren - hon är youtuber och har påverkat fler tjejer till att söka in till tekniska utbildningar än alla tekniska företags satsningar.

-  Hugo Falk hur han löser sina problem. Att kunna lära sig själv är den enda kompetensen man behöver. Hugo frågade sin lärare var läxläsningsappen finns - det fanns ju ingen så istället skapade han en

- Dagny Carlsson. Hon är lärare idag men inte på det traditionella sättet - hon har ett team av ungdomar som hon undervisar - de är 97 år gamla. Hon vill vara en resurs. Hon vill att de använder digitalisering för att underlätta. Hon vill ha kompetens.

- Atlas by Boston Dynamics
Det räcker inte med att avdramatisera robotarna att visa att de också kan göra fel. Dagny såg fram emot robotarna - kan vi också se positiva möjligheter med de rackarns robotarna ...

- Selfie. Kan selfies vara en del av vårt identitetsskapande

- Mitt Malmö på 70 -talet - se filmen från skolan i Malmö

- Ben katz

- Rubik’s cube joggling

- Photomath

-  How to solve Math problems

- ABBA

- Första producerade CD-skivan

- The Pirate Bay

- Spotify

- SpaceX

Har ni lärt er något nytt? Var något överraskande? Var det någonting som var precis som du förväntade dig? Var det något som upprörde dig? tänk utanför boxen - vilka är de riktiga och viktiga frågorna att ställa?

Det var mycket att processa efter att ha lyssnat på Joakim. Han pratade om digitisering som motsats till digitalisering där man går under ytan och börjar förstå hur det hänger ihop. Internet är fullt av möjligheter och det är i slutändan vi som påverkar hur internet utvecklas, hur använder vi det och hur beter vi oss där? Vad är viktigt att arbeta med eleverna kring internet? Därefter lyssnade jag på de som ligger bakom projektet Det digitala lärandets möjligheter, vilka är blad andra Åke Grönlund och Sofie Nilsson.  Åke är professor i informatik = it-användning men han var tidigare lärare.Detta projektet är inne på sitt tredje år och är unikt för att det har privata sponsorer. Tidigare genomförde Åke ett annat projekt som hette "Att förändra skolan med teknik". Det stora med det nya projektet är att det handlar om att utveckla digitaliseringsprocessen. Det handlar om att skolornas  digitalisering är inte ett jobb för den enskilda läraren utan det är ett jobb för hela skolan och för huvudmannen. Till stor del handlar det hur bra huvudmannen har byggt grunden/gett förutsättningarna för att driva digitaliseringen vidare. Har kommunen bäddat för det så att det är lätt för skolorna att driva arbetet framåt? Trots att projektet löper mot sitt slut så är inte arbetet slut, tvärtom säger Åke, Sofie och rektorn Gabriella - det är nu det börjar på riktigt. Fokus måste gå från att prata om IT till att IT faktiskt bara är vägen till elevernas lärande. Även elevernas digitala mognad läggs det mycket tid på i projektet för att bygga upp. Det är viktigt att de får lära sig hur de ska hantera verktyg, källkritik osv. Tipset de gav om man känner sig teknikstressad är att dela upp det i mindre steg/bryta ner det , arbeta prestigelöst och att våga satsa men även misslyckas - där ligger också ett lärande. 

Vidare lyssnade jag också på Cecilia Jalkebo som talade om"elevernas verklighet - nyckeln till engagerande undervisning". Hon berättade på ett inspirerande och engagerande sätt om hur hon arbetar för att hitta drivkraften hos var och en av hennes elever. På enkla men motiverande sätt använder hon sig av digitala verktyg för att fånga elevernas uppmärksamhet och utveckla deras förmågor. hon undervisar dem i hur motivationstrappan (sök på nätet så hittar du motivationstrappan direkt) är uppbyggd och sedan inventerar hon vad som fångar deras intresse. Saker hon jobbat med under de senaste åren har varit tex;
- I spåren av Skam - här har de jobbat med Skam på olika sätt  - det finns en mängd undervisningsmaterial till Skam online. Cecilias ingång till att arbeta med Skam var att alla hade någon slags relation till serien. Alla kände till den vare sig de tyckte om den eller inte. Här samarbetade hon med skolbibliotekarien som hjälpte till att hitta böcker som passade ihop med de olika karaktärerna. Perfekt att kombinera med att arbeta med de nordiska språken också.
- Sök ditt drömjobb. Hur går du tillväga, vad behöver du? Vilka är kraven? Är de rimliga? Hur tycker du de skulle se ut?
- Gör en Bucketlist, motivera dina val
- #Booksnaps - ett roligt sätt att arbeta med läslogg.
- källkritik
Tipset från Cecilia var att påminna oss om att det är lättare för eleverna att arbeta med digitala medier som de redan använder då kan de fokusera på sitt egna
Vill du kontakta eller följa Cecilia?:
#Cecilia Jalkebo
@ceciliajalkebo
Pedagogcecilia.se

Abdul Chohan från Olive tree pratade om hur viktigt det är att vi har gemensamma mål och visioner uppsatta. Han berättade om hur de på skolan satsade på upplevelsebaserade lektioner istället för att investera massor av pengar i läroböcker, eftersom de ser det som att all information finns redan på nätet. Deras upptagningsområde är väldigt fattigt och eleverna har inte möjlighet att åka på semesterresor och liknande utan istället skapar skolan möjlighet plats genom att skapa virtuella upplevelsebaserade lektioner genom Augumented Reality. På så sätt skapar de Skolans motto är: "Förändra inställningen så förändrar du också uppförandet".  Han pratade om vikten av att ha välutbildade lärare som vet hur de kan använda tekniken gemensam förförståelse att utgå ifrån i elevernas fortsatta stärkta lärandet - det är inte tekniken i sig som stärker lärandet utan det är avhängigt på hur läraren lägger in det, presenterar det och lyfter eleverna med hjälp av tekniken. På Olive Tree delar lärarna med sig av goda undervisningsexempel på Twitter - alla lärare har konton där. förutom det så ska alla lärarna vara väl insatta i datalogiskt tänkande och bland annat kunna ge inspelad feedback till sina elever - inget av detta är förhandlingsbart - alla ska kunna göra detta. De föredrar AR framför VR för då involveras alla eleverna. En app som Abdul verkligen rekommenderade var "Hologo" när de arbetar med AR. Abdul menar på att det finns så många olika verktyg tillgängliga på nätet som passar väl in i det pedagogiska arbetet. Han sammanfattar deras arbete med att säga:

"We are not just looking for the answers to questions but also looking into how they got the answer - how they are thinking.That is even more important. "