Netikett


Netikett


Det finns många frågor att ta ställning till och fundera över när man ska ut på internet idag. Internet ger oss tillgång till ett oändligt antal intressanta, spännande och inspirerande tjänster och sidor. Det är en naturlig del av ungdomars vardag idag. Lika glädjefyllt och spännande som nätet kan vara - lika skrämmande och hemskt kan det bli. När du är ute på nätet utsätter du dig för vissa risker som du genom att vara försiktig och använda dig av sunt förnuft kan skydda dig mot. På den här sidan kommer du att få tips och råd på aktiviteter du kan arbeta med för att hitta ett förhållningssätt som fungerar på nätet där du hittar ett sätt att vara mot andra som du vill att de ska vara gentemot dig. Du kommer att hitta filmer, länkar, och tips på hur du kan lära dig mer, både själv och tillsammans med andra.


En viktig del av hur vi är på internet och hur vi delar med men också använder oss av internet är bilder. Det är viktigt att eleverna tidigt får lära sig att hantera egna men inte minst också andras bilder på internet. Här är några bra länkar för det:

Skolverket

Om upphovsrättslagen

Flickr

Creative commons

Webbstjärnan presenterar kort om Creative commons

Kort sammanfattning om vad som gäller kring bilder


Ta gärna en titt på hur Flocabularly lär ut om mobbning och social och emotionell inlärning här:

https://www.flocabulary.com/topics/social-and-emotional-learning/


Frågor att arbeta med:

Här får du lite frågor kring internetsäkerhet att arbeta med på olika sätt. Du kan använda dem som diskussionsfrågor i större och mindre grupper, men också som fördjupningsuppgifter där de kan arbeta på längre sikt och sedan redovisa. Arbeta gärna med barnkonventionens andra artiklar än den som nämns i frågorna nedan och med de andra grundläggande rättigheterna vi har i Sverige förutom yttrandefriheten som nämns längre ner.  Använd dem precis som du vill:
- En av de artiklar som står i Barnkonventionen är att alla barn har rätt till ett privatliv. Vad innebär det för dig? Vad är det att ha ett privatliv? Vad innebär det i verkliga livet? Vad innebär det att ha ett privatliv på internet?
- Det är mycket enkelt att dela bilder på nätet idag: Har någon delat bilder på dig utan att fråga dig själv? Delar du bilder utan att fråga andra? Hur tänker du då? Hur tror du att de som är på bilden känner det om du har gjort det?
- Vad finns det för information om dig på internet? Sök på ditt eget namn: vad kommer upp? Visste du om allt som fanns där? Vem eller vilka har lagt ut den informationen? Har de som skrivit frågat dig om lov? Tycker du att det som står där är sant vad det gäller dig? Är där något du hade önskat inte stod där? Går den informationen att ta bort? Hur kan du förhålla dig till den informationen?
- Är anonymitet på nätet bra eller dåligt? När kan det vara bra? När kan det vara dåligt?
- Hur tar du ansvar för det du har skrivit på nätet? Hur tar du tillbaka något du har skrivit på nätet? Vem har tillgång till det du skriver på nätet?
- Vad tycker du är viktiga Netikettregler att ha i klassen? Skapa gärna regler tillsammans i var klas och dela med er till varandra om vad som är viktigt för er?
- Hur gör du med dina lösenord? Vad är bra att tänka på när man skapar ett lösenord? Finns det tillfällen när du bör lämna ut ditt lösenord?
- Vems är ansvaret för att det ska vara respektfulla diskussioner och texter på nätet?
- En av våra grundläggande rättigheter vi har i Sverige är yttrandefrihet - vad innebär det på nätet? Varför är det viktigt med yttrandefrihet? Har du sett exempel på nätet där någon skrivit något som inte borde vara tillåtet även om vi har yttrandefrihet?
- Var går gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar?
- Vilka regler finns det för vad man får lov att skriva på nätet? Vem kontrollerar det?
- Är allt som står på internet sant? Hur kan man ta reda vad som är sant och vad som inte är det?
- Vad är en kompis? Vad är skillnaden mellan en kompis och en internetvän? Har du vänner/följare på nätet som du inte vet vilka de är?
' Är en följare samma sak som en vän? Behöver jag ha följare?
- Skolor har olika sätt att lösa internetmobbning på, ett kan vara att förbjuda telefoner men hur hade du velat lösa det? Vad tycker du att skolan ska vidta för åtgärder?

Längre ner på sidan finns det mer material om (cyber)bullying och det är något som det är viktigt att reflektera kring, baserat på materialet längre ner, elevernas frågor när de har lyssnat på Mats och från material "Det er du som bestemmer" (se länk lite längre ner på den här sidan) och dessa tre källor ligger till grunden för de frågor som kommer här:
- Vad är mobbning? Vad är mobbning på nätet? Är mobbning på nätet samma sak som mobbning som sker ansikte mot ansikte?
- Ska man tåla mer på nätet än i verkliga livet, tvärtom eller är det samma sak?
- Vad kan du göra för att undvika oönskade händelser och situationer på nätet?
- Sök på nätet/i media  på oönskade händelser. Vad hände i dessa situationer? Vad var det som gjorde att du valde just dessa? Kan du hitta hur de blev hanterade också?

Slutligen:
- Fundera på vilka digitala fotspår du lämnar efter dig?
- Hur kan man märka att en person har en fake identitiet/att de vill luras?
- Undersök de sociala medier du är med i - hur framstår du i dina profiler? Vem har tillgång till dina uppgifter? Vad kan de tänkas användas till?

Viralgranskaren

Viralgranskaren

Internationella faktakolldagen

Källkritikens dag

Tidningen Metro skriver idag, den 5 april 2017, och berättar om en alldeles ny guide skriven av Jutta Haider, docent vid Lunds universitet och Olof Sundin, professor vid Lunds universitet i samarbete med Statens Medieråd och IIS. Denna guide tar upp hur algoritmer styr vad vi ska se på internet. DE talar om fake news men också om likriktning och hur extremer premieras. Här beskrivs hur nätneutraliteten hotas och hur några stora företag kontrollerar och har makten över nästan all information. Många av algoritmerna är främst skrivna för att öka synligheten i reklam. Det dyker upp reklam på alla möjliga och omöjliga ställen som det inte gjorde tidigare på nätet. Det finns ingen lag eller några riktlinjer på att medborgare bör informeras om hur algoritmerna styr men det visar på vikten av de nationella styrdokumenten som kommer från Skolverket kring hur programmering ska in i läroplanen. Att eleverna får tillgång till kunskapen och lär sig förstå hur internet fungerar så att de kan granska kritiskt, tänka själva och aktivt gå in och påverka själva blir oerhört viktigt.
Guiden heter: "Algoritmer - så påverkar de din vardag" Ta tillfället i akt att läsa, diskutera och arbeta med denna på era skolor så att eleverna medvetandegörs om vad som händer.

Här är länken till guiden som går att ladda ner som pdf eller beställa som en bok:
Algoritmer - så påverkar de din vardag

Artikel från Dagens analys om guiden


Falska websidor

Det finns gott om falska webbsidor ute på nätet. Det kan vara bra att ha koll på en del av dem. ni kan arbeta med dem när ni arbetar med källkritik tex och här finns många diskussioner att lyfta och eleverna kan arbeta med hur vi tar reda på vad som är sant och vad som inte är det. Var kommer information ifrån? Vem ligger bakom? Vad är syftet med med? Här kommer en del falska sidor för ett att arbeta med, läs bland annat om trädbläckfisken:

http://www.genochoice.com/

http://www.malepregnancy.com/

http://www.dhmo.org/

http://zapatopi.net/treeoctopus/

http://havidol.com/

http://www.deadlysins.com/guinea-worm

http://ding.net/bonsaikitten/
Här har ni en sida som kom som ersättningssida till den originalsida som för många år sedan lyfte det här med Bonsaikatter.

http://zapatopi.net/afdb/

http://www.geoffmetcalf.com/bread.html
Här är en humoristisk sida som propagerar mot att äta bröd.

Fler fakesidor hittar ni här:

http://www.shsu.edu/lis_mah/documents/TCEA/hoaxtable.html

http://www.philb.com/fakesites.htm

http://www.philb.com/fakesites2.htm

http://www.wikihow.com/Spot-a-Fake-Review-Website

Fakebook


Statens medieråd

Här finns en genomtänkt utbildning från statens medieråd som ger er möjlighet att lära både själv och tillsammans i kollegiet. Ta tillfället i akt att titta igenom hela MIK-rummet. Här finns mycket praktiskt material och mycket att lära för både oss och eleverna.

https://mik.statensmedierad.se/utbildning

Nosa på nätet

Lärarhandledning att ladda ner från Statens Medieråd kring hur du kan arbeta med barns användande av internet:
Jag <3 Internet


Kränkt.se
En sida för dig som känner att du har blivit osjysst behandlad på nätet:

Kränkt.se
dubestemmer.no
Du kan slå två flugor på en smäll genom att arbeta med det norska språket samtidigt som du arbetar med Netikett. Här finns filmer och information och du kan arbeta med bland annat källkritik och digitala fotspår.

Det er du som bestemmer

No Hate 
Statens medieråd har ett nytt material som heter "No Hate i skolan" och som är för högstadiet och gymnasiet och som är kopplade till skolans värdegrund och demokratiuppdrag. I detta material ingår värdegrundsövningar av olika slag. Materialet är uppdelat i elevmaterial och lärarmaterial tydligt och överskådligt. Här får eleverna lyssna på poddar, arbeta med värdegrundsövningar, analysera fallexempel och diskutera utifrån redan färdiga frågeställningar. Allt material är gratis.

http://nohate.se/

Vidare kan du som vuxen lära dig mer så finns det en bloggutbildning och en moderatorutbildning på vardera 45 minuter som ger dig ett bevis på att du har klarat utbildningen när du har avslutat testet:

http://nohate.se/utbildning/Cela - collaborative elearning arena
Här bjuds det på en något annorlunda lista över vad man kan tänka på när man är på nätet.
titta igenom tillsammans med era elever. Arbeta med dem på ett sätt som passar just er klass och dela gärna med er av det ni gör här längst nere i kommentarer.

http://www.celainfo.se/index.272-1.html


Media Smart


Det finns också en sida som heter MediaSmart.se där du hittar material ända nerifrån årskurs 1 - 3 och upp till gymnasiet anpassat noga för var ålder. Här är allt material digitalt och lätt att använda och att komma åt och barnens utbildas med ett brett spektra till kritiska konsumenter. Fokus ligger här på reklam och källkritik och att fundera på ursprung på internet. Det hänger nära ihop med hur vi är på nätet och hur vi uppträder mot andra. På deras hemsida står att läsa följande:
"Syftet är att ge ett verktyg för att utveckla förmågan att förstå  och tolka reklam på ett effektivt sätt. Detta för att skapa konstruktivt kritiskt granskande konsumenter. Media Smart är ett viktigt steg att förmå ungdomar att bli mer källkritiska och förstå reklam."

I deras lektionsplaneringar ingår utdrag ur LGR 11 som är relevant för just den lektionen ämne för ämne, där står också tidsåtgång, vad du behöver och hur du ska gå tillväga. Allt är gratis.


MIK-rummet

"Att kunna kommunicera med andra och att kunna leva sitt liv på internet, har gjort sociala medier populära. Sociala medier som exempelvis Facebook och Instagram påverkar hur barn och ungdomar ser på sig själva och hur de kommunicerar bilden av sig själva. Vidare påverkar sociala medier hur man skapar och upplever sociala gemenskaper i vardagslivet. Det är därför viktigt att inte betrakta livet på nätet som åtskilt från "det verkliga livet", barns liv på internet är för dem en del av det verkliga livet. (Läs mer om hur unga resonerar kring sociala medier i Statens medieråds rapport;  Duckface/Stoneface. Sociala medier, onlinespel och bildkommunikation bland killar och tjejer i årskurs 4 och 7”)

Här är hela rapporten från Statens medieråd:
http://www.statensmedierad.se/upload/_pdf/Duckface_rapport.pdf

.SE
På .SE vill de på ett enkelt och roligt sätt förklara för alla hur internet fungerar. Genom att vi vuxna engagerar oss och samarbetar kan vi inspirera de yngre att istället för att vara passiva konsumenter så blir de aktiva producenter.

https://www.iis.se/lar-dig-mer/barn-och-ungdomar/

Justine Sacco
Varför inte också diskutera Justine Sacco och hennes twitter hon sände på skoj till ett 70-tal twittervänner innan hon gick på flyget till SydAfrika? Här finns massor att prata om och att reflektera kring. Låt eleverna sitta i grupper, bilda sig sin egen uppfattning - vad var det som hände egentligen? Vad var hennes syfte? Kan man ångra något på nätet?

http://www.nytimes.com/2015/02/15/magazine/how-one-stupid-tweet-ruined-justine-saccos-life.html?_r=0


SurfaLugnt
För barn och unga är det ingen större skillnad att träffas digitalt eller på riktigt, allting hänger ihop. Som vuxen behöver du finnas där barnen finns, även i deras nätvardag. Surfa Lugnt har därför tagit fram fem tips för ökat engagemang i ungas vardag på nätet. Anpassa tipsen utifrån vad som fungerar bäst för dig och dina barn.

"Från sidan Surfalugnt.se"

Surfalugnt arbetar för att fler vuxna ska engagera sig

Pinterest
På den här sidan på Pinterest finns början till en länksamling som har med netikett att göra. Botanisera gärna där lite.

https://se.pinterest.com/anniebergh/netikett


emature.net
Detta är en sida för äldre, mycket ovana internetanvändare. Den går igenom grunderna steg för steg. Ha den här sidan som ett diskussionsunderlag. Är det rätt saker med på den? Är det något som fattas?Vad tycker ni om en sådan här sida? Behövs de? Vem har nytta av en sådan sida? Hur hade du velat presentera internet på ett överskådligt sätt? Hur hade en sådan här sida sett ut som vände sig till 9-åringar? 12-åringar? 15-åringar? 18-åringar?

Friends
http://friends.se/vad-vi-gor/natet/
På Friends finns det också utbildningar online om hur vi skapar ett tryggare internet och en hel mängd länktips för de som vill veta mer och som vill arbeta vidare.

National Children's Advocacy Center
http://www.nationalcac.org/prevention/internet-safety-kids.html
Den här sidan tar upp tips på hur du ska uppträda på nätet, säkerhet på nätet, "cyberbullying", barn/unga och hälsa och detta arbetsmaterial och alla dessa länkar är uppdelade i "för barn", "för tonåringar", "för föräldrar" och "för professionella". Alla filmer, alla länkar och alla texter är på engelska men här finns massor av material att botanisera kring.

Här är ett exempel på en länk riktad mot tonåringar: 
http://www.girlshealth.gov/bullying/

Här kommer ett annat exempel på en lista på tips på vad du kan tänka på för att vara säker på internet. Hur hade en egen sådan lista sett ut om ni skulle ha skrivit den själva? Vad är viktigt för er? Vad tror ni hade varit det bästa?:

Netiquette rules safety

Rules of behavior on the internetSaferinternet

Här är ännu fler tips på hur ni kan arbeta med era barn om nätet, källkritik, hur vi ska uppföra oss mot varandra. Här finns material att hämta, böcker att läsa. Allt är på engelska. Bra träning på engelska också!
http://www.saferinternet.org/
http://www.saferinternet.org/web/guest/activity-book


esafetykit
En websida från Irland som skulle kunna vara dig till hjälp i ditt arbete med netikett:
http://esafetykit.net/index2.htmlThink you know
Här är ännu en engelsk länk till en sida full av ideer, pdf-filer. Även här är det uppdelat till barn/elever, till personal och till föräldrar. De presenterar sig på det här sättet på sin sida: 
"Come in to find the latest information on the sites you like to visit, mobiles and new technology. Find out what's good, whats not and what you can do about it. If you look after young people there's an area for you too - with resources you can use in the classroom or at home. Most importantly, there's places where you can report uncomfortable things on the net if you feel uncomfortable or worried about someone they are chatting to online. All the information here is brought to you by the team at the NCA's CEOP Command. We hope you like it!"

https://www.thinkuknow.co.uk/


The web we want

http://www.webwewant.eu/documents/10180/23883/FINAL+HANDBOOK+FOR+EDUCATORS.pdf/a728fc8c-bf86-4ea9-a0ba-10f25c9d0949För oss pedagoger i Malmö stad om säkerhet på Google

https://www.google.com/safetycenter/families/explore/age-appropriate/

På den är sidan så står det:

"Vi vet alla att webben är stor, vilket innebär att en del innehåll är bra för familjer och att annat är bättre för bara vuxna. Verktyg som SafeSearchoch Säkert läge i YouTube kan filtrera bort barnförbjudet innehåll i förebyggande syfte, och med våra rapporteringsverktyg kan du flagga stötande material för borttagning.
Google har strikta policyer och riktlinjer för mötesplatsen, som förklarar hur våra tjänster kan användas. Om du ser innehåll eller beteende på Googles tjänster, som YouTube, Blogger, Google+ eller Google Play, som strider mot våra riktlinjer gör våra verktyg det enkelt att flagga det för granskning."
Viktigt att vi vuxna har koll på den värld vi låter våra unga kids vara i när de är i skolan. 

Youtube
Det finns en uppsjö av filmer på internet och Youtube som handlar om mobbning (bullying). Använd musik, låttexter och arbeta med dem. Dramatisera, sjung dem, skriv dem som dikter, prata om dem - använd dem helt enkelt som det passar dig och din klass på bästa sätt. Här kommer ett litet axplock från dem: 
1) Film om John som blir mobbad i skolan varje dag. Här är en vanlig dag i hans liv:

https://www.youtube.com/watch?v=H1CqaelVnkY

2) The most beautiful way to stop a bully I have ever seen: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ii6L_Aux9RU

3) Speak Up - antibullying film

https://www.youtube.com/watch?v=j3MUFj322wA

4) I am no different - short film on bullying

https://www.youtube.com/watch?v=NqbbEP63JCw


5) Film om Internet Safety

6) Nästa klipp beskrivs så här på Youtube:
"I wrote the music and lyrics for my song, "Crazy, Crazy" as an anthem for kids of all ages who have ever been bullied. Bullying is such a serious subject, and many kids and adults look past it. This song is meant to bring attention to bullying, and potentially help stop it all together..." - Madisyn Elise

https://www.youtube.com/watch?v=X3RX9UxD9Jg&list=PL_XaVSTPKoKP1Kkl76ggRbI15_JK4j

Här kommer texten till Madisons sång Crazy, crazy som hon skrev när hon var 13 år...:

"Crazy, Crazy" is an Original Song
Written and Performed by 13yo Madisyn Elise
Music by Madisyn Elise, D2 and Ernest "ERob" Robinson
Directed by Marcello Nine for MEK7 Entertainment
Motion Graphics Editing and Composition by AAMMaralag (http://vimeo.com/aammaralag)
Storyboard Design and Animation by Tomoko Dalziel (http://tomokodalziel.com
Cover Art by Inna Vinchenko (http://www.innavinchenko.com)
Concept Art by Madisyn Elise

Lyrics:
Every time I close my eyes
I awaken what's inside
Deep desire, passion for
More, more
I'm not done, I've reached the end
Confusion rises from within
Is it something I should see
Free me

CHORUS

Crazy, Crazy, I am bleeding out the sores of my soul
Crazy, Crazy, why do they hate me
Sizzling burning, I'm cold 
Oh, oh, oh, oh, no

Dark and weary
Can't you hear me 
Hell is knocking on my door 
Their words like poison and I'm choking 
Spitting up a rifle gun 
Whoa oh oh oh ooooh

Chorus Repeat

I just can't take it, all their words and their hatred
Replaying over, over, and over
You know people we have crazy ways
It only takes one bad day to want to end it all
Talk to somebody, they won't listen 
It will get better; I'm tired of it 
Why me, why me 
Forget, I'm already gone 
Nooooo

CHORUS
Crazy, Crazy, I am bleeding out the sores of my soul
Oh, oh, oh, oh, no
Crazy, Crazy, why do they blame me
All I asked for was love 
Noooo
Crazy, Crazy, I am bleeding out the sores of my soul
Oh, oh, oh, oh, no
Crazy, Crazy, why do they blame me
All I asked for was love 
Noooo

Övrigt
Här är en kommentar som jag läste till en av de filmer om mobbning som jag har hittat på Youtube:

"BULLYING? Think you're cool? The girl you just called fat... She is overdosing on diet pills. The girl you just called ugly?... She spends hours putting makeup on and hoping people will like her. The boy you tripped?... He is abused enough at home. See that man with the ugly scars?... He fought for his country. That guy you just made fun of for crying?...His mother is dying. Put this in you're comments if you're against bullying."

Kan användas som grund för samtal och diskussioner kring värdegrund och hur vi är mot varandra.