Programmering

Arbeta med programmering:


Är du intresserad av att börja arbeta med programmering? Då är det viktigt att börja med att fundera på hur du lägger upp din planering:

 Vad är viktigt tycker du att börja med för att introducera det på rätt sätt för att eleverna ska få den grund de behöver - tänk på att befästa grunderna ordentligt och för mig är det viktigt  att arbeta metodiskt analogt/praktiskt utan datorer i början. Några elever från Estland som höll i en workshop jag gick på under en internationell konferens rekommenderade oss att arbeta utan datorer i två veckor innan datorerna introducerades och jag tror verkligen på det arbetssättet för att eleverna ska kunna bygga upp sitt datalogiska tänkande och genom det få en djupare förståelse för vad som ligger bakom och när de sedan börjar arbeta med programmering/robotar av olika så börjar deras utforskande p åett helt annat plan. Jag kommer här att lägga ut några dokument/tips på böcker och en arbetsgång som du kan använda dig av som riktlinje eller som grund för din planering om du vill. Du bestämmer helt själv hur du vill lägga upp ditt arbete. Plocka material som du vill här under:

Här har du en enorm samling med ideer för hur du kan arbeta analogt. Arbetsmaterialet heter CS Unplugged och består av flera hundra sidor med tips på praktiska övningar sammankopplat med hur och varför det är viktigt.

http://issuu.com/anniebergh1/docs/the_book__english_csunplugged_os_20

Pencilcode - här får du arbeta med programmering på ett lite annorlunda sätt då du skapar musik, sagor och konst genom kod. Se bilden under. Gå in på länken och ändra variabeln 25 till 45 och se vad som händer. Det är spännande att försöka förutse hur något kommer att bli innan du trycker på "kör"/startpilen. Utmana varandra:

Code.org - Här har du en helt kostnadsfri sida som är helt fantastisk med lekfulla övningar som ökar i svårighet. En layout som tilltalar de allra flesta elever och en otrolig mängd material och handledningar till lärare som passar till de digitala övningar som eleverna gör.

Scratch - Här får du arbeta med programmering i block. Eleverna kan skapa avancerade matematikspel och en oändlig mängd annat material.
Det ligger mer material längre ner som är matematikövningar i Scratch skapade av Torben som arbetar på Vissenbjergs skole i Odense.
Det finns också ett material skapat av en lärare på Irland, som heter Seamus O'Neill som heter Scratch from Scratch. Det är ett tydligt och instruktivt material som finns helt gratis online (finns också som bok):
Scratch from Scratch

Vill du ha fler ingångar till Scratch kan du gå in på Kalle Ankas programmeringsskola - även här har man uppmärksammat att programmering är viktigt och tagit in hjälp för att skapa stegvis progression i hur du kan lära dig programmera.


När det gäller programmering så rekommenderar jag alla att hålla koll på Pedagogisk Inspirations sajt om programmering: kod Malmö:

http://kod.skola.malmo.se/

Även dessa sajter är av intresse om du arbetar/bor i Malmö med omnejd:

http://malmo.coderdojo.se/

http://stpln.se/

lth.se/programmera

Material kring Scratch från Torben:


Är du intresserad av att arbeta med Arduino:

Här är en sida med hjälp till hur du ska skriva när du programmerar i Arduino. Se också mer på Arduinos hemsida Kreatech.

https://processing.org/reference/

http://kreatech.verkstad.cc/

http://stpln.se/

Här hittar du väldigt tydliga arbetsbeskrivningar och en tydlig arbetsgång indelad i block kring hur du på ett systematiskt sätt arbetar med programmering från ett enkelt sätt till ett mer komplicerat. Jag är själv mitt i processen just nu och håller på att lära mig för fullt. Spännande men för mig är det också ganska svårt måste jag säga.


Titta på dessa instruktionsfilmer kring hur du kan arbeta med Smart Robot coding school:


https://www.youtube.com/watch?v=wYM-p9pBImE

https://www.youtube.com/watch?v=J1VIFDvqGTA

Litteratur som jag har varit behjälpt av när det kommer till programmering:

Karin Nygårds delar med sig av sina tankar kring programmering, varför det är viktigt, begrepp och praktiska tips på hur man kan arbeta.
 Erika Olsson delar med sig av praktiska tips kring programmering och arbete med robotar av olika slag och hur dessa kan användas som pedagogiska verktyg.


Linda är en mycket entusiastisk lärare från Finland som har skapat ett skönlitterärt verk som ska uppmuntra och stimulera särskilt flickor till att våga ta för sig och bygga upp sin nyfikenhet när det gäller programmering.