Intressant litteratur

All litteratur jag lägger här har jag läst själv och kan varmt rekommendera den. Den är här för att pedagogiken knyter ihop med den digitala kompetensen och när man läser en bok med nya glasögon, vilket jag har gjort med många av dem så hittar jag/du nya sätt att arbeta där tekniken, den digitala kompetensen och det datalogiska tänkandet för allt större plats på ett naturligt sätt i det vi redan arbetar med.

Mycket av litteraturen finns online och då har jag använt ett verktyg som heter Issuu (det finns under samarbetsverktyg på bloggen) för att göra materialet mer läsarvänligt än vad en pdf är - för mig i alla fall.

Hoppas att ni kommer att ha lika stor nytta av dessa länkar och denna litteratur som jag har.

1) Den andra maskinåldern av Andrew McAffee och Erik Brynjolfsson (2014)
Detta är en skrämmande och samtidigt hoppfull bok skriven av två personer som bägge arbetar på MIT. Här talar de om den digitala revolutionen och om hur snabbt det går nu. De säger i boken att allt på internet fördubblas från 2014 till 2016 och på de nästföljande 24 åren kommer det att tusenfaldigas - det är den exponentiella kurva utvecklingen går i. Nu under de närmaste åren kommer vårt agerande och vår inställning att avgöra om det är den dystopi de utmålar som kommer att bli vår verklighet eller om det blir den utopi som också finns inom räckhåll för oss alla. Vilken väg väljer du?
Läs mer: Vinnaren tar allt

Se och lyssna här: The second machine age2) Organisation, teknik och lärande med Göran Larsson som redaktör.
Boken kan tyckas tung men är väldigt intressant då den tar upp utmaningar och möjligheter med all den teknik som finns tillgänglig redan idag. Tänk hur det kommer att se ut om ett antal år (med tanke på vad boken ovanför handlar om). Den rör sig i många verksamheter men belyser vikten av att vi kan förändra våra inlärningsmetoder. Många tunga namn har bidragit för att ge oss denna sammanställning kring hur organisationer inte bara påverkas av IKT utan också kan anpassa sig till utvecklingen. för att koppla till boken ovan igen: hur gör vi för att inte kunskap ska stanna hos några få utan istället nå spridning och djup? Hur frigör vi lärande från tid och rum? Stora och intressanta frågor som vi behöver lösa i dialog tillsammans; styrande och medborgare.3) The theory and practice of online learning Edited by Terry Anderson

En väldigt intressant bok om online studier och hur de kan läggas upp. Den går noga igenom vad man bör tänka på när man lägger upp en onlinekurs vad gäller till exempel eget arbete och när deltagarna ska interagera med varandra. Författarna till de olika delarna i boken har stor erfarenhet av att arbeta med onlinekurser och delar här med sig av sina erfarenheter. Boken finns online att ladda ner för att författarna tror på öppenhet, tillgänglighet och att dela med sig av sina erfarenheter för att vi ska kunna växa tillsammans. Här är länken: Ladda ner hela boken här


4) Digital Storytelling in the Classroom. New Media Pathways to Literacy, Learning and Creativity.

Det här är en mycket intressant bok som jag också mycket varmt kan rekommendera. Jason Ohler introducerar snabbt uttrycket "Creational thinking" där han har slagit ihop kreativt och kritiskt tänkande till ett ord, vilket är en intressant sak att göra i sammanhanget tycker jag då det är två viktiga aspekter av digitalt berättande. I boken får vi konkreta förslag på hur vi kan arbeta med berättelsen innan vi börjar välja media att presentera den i och Ohler kan inte nog understryka vikten av att ha en gedigen berättelse innan den görs digital. Ni kommer inte att ångra att läsa denna om ni vill utveckla ert arbete kring digitalt berättande.5) Vad gör unga på nätet? av Elza Dunkels
Det här är en riktigt bra bok som tar upp två sidor av samma mynt när det gäller internet. Att vara på internet kan både vara en fara och en tillgång. Det är i allra första hand en tillgång och det är därför det är så viktigt att vi lär eleverna att förhålla sig till internet både vad gäller netikett men också hur de ska hantera situationer som kan komma att dyka upp. Här får vi som vuxna konkreta tips på hur vi kan stötta våra unga i deras förbindelse med internet. vi får beskrivet för oss vikten av att vi är vuxna, att vi visar intressen pratar om internet men också att vi visar respekt gentemot våra ungas integritet genom att inte "snoka" utan att ställa ärliga frågor. Läs gärna den, se också länkar till relaterat arbete som Elza har gjort:
Massor av mer intressant material från Elza


6) Vygotskij i praktiken. Bland plugghästar och fusklappar av Leif Strandberg

En väldigt konkret och inspirerande bok kring Vygotskij och hans teorier och hur de levandegörs i klassrummet. boken stämmer väl överens med vår svenska läroplan och beskriver på enkla sätt och ger exempel på hur vi kan arbeta med den Proximala Utvecklingszonen ZPD på olika sätt. Här är väldigt många praktiska tips och för att vi ska kunna följa med i resonemangen så erbjuds en begreppslista för att vi ska förstå de begrepp som används i boken. Detta hjälpte mig att få ett djup samtidigt som jag fick en bredd för att den var så konkret. Hela tiden väver han ihop teori och praktik.

7) Flipped classroom - det omvända arbetssättet. Av Daniel Barker.

Här får vi en fin inblick i vad det innebär med en mental flipp, vilket är vad som krävs av oss pedagoger för att vi ska kunna flippa vårt klassrum. Det är ett intressant arbetssätt David beskriver som är förankrat i vetenskapliga studier men där han också bjuder på många personliga erfarenheter vilka gör boken levande och lätt att ta till sig. Det som är väldigt intressant och utmanade med det här arbetssättet är all tid som frigörs i klassrummet, tid till att låta eleverna arbeta, tid att sätta sig in i uppgifter, tid att göra färdigt och inte minst tid att bygga relationer mellan lärare och elever för att stärka lärandet.  Läs gärna, prova, utvärdera och gör om igen.8) Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen - så skapar vi en relevant skola utifrån Lgr 11 av Christina Löfving
Här har ni en praktisk bok skriven av en lärare som skriver om sin egen verklighet. Innehållet är kopplat till Lgr 11 och till sin planering har hon också gett förslag på digitala verktyg som är användarvänliga. De verktyg hon beskriver i boken finns länkade i den här bloggen också. De ligger insprängda med andra verktyg som tillhör samma kategorier. ElzaDunkels skriver så här i indelningen; "Det här är en bok om att undervisa i det tjugoförsta århundradet." Det håller jag med henne om. På ett lättförståeligt sätt guidas vi in i hur de digitala verktygen kan stärka elevernas lärande. väl värd att lägga sin tid på.

9) Mer om nätbaserad utbildning11)
En bok som verkligen utmanar och provocerar oss när det gäller hur utbildning, undervisning och lärande kommer att se ut i vår digitala nutid och framtid. Den uppmuntrar oss till att omfamna förändringar och se spännande utmaningar i dem. Läs den gärna om och om igen!

12) The Multiplayer Classroom av Lee Sheldon.

Det här är en oerhört inspirerande och motiverande bok. Den visar tydligt hur vi kan arbeta med gamification som ett förhållningssätt/arbetssätt utan att vara beroende av digitala enheter. Här får du djupgående insikt i ad gamification är och hur du motiverar dina elever till att nå längre med hjälp av gamification.13) Digital Games and Learning av Nicola Whitton

Den här boken är ingen praktisk bok kring gamification men jag kan varmt rekommendera den för den lyfter det till ett teoretiskt plan där de beskriver metodologiskt och ämnesövergripande hur vi kan arbeta med digitala spel för en fördjupad inlärning. De kopplar samman orden spel och lärande på ett intimt och sammanhängande sätt och visar ur vi kan väcka fantasin, hur vi kan lära genom våra sinnen och skapa nyfikenhet hos våra elever.
Horizon Reports

Upphovsrätt

Digital kompetens