fredag 28 oktober 2016

Visuwords

Visuwords är ett fantastiskt verktyg som visualiserar ord, deras betydelse, motsatser och synonymer. Detta verktyg fungerar bäst på engelska men tänk vilken inspiration till våra elever när de ska skriva på engelska och inte alltid hittar de ord de skulle vilja använda - då skriver de in ett för dem känt ord och så får de en mängd ord att arbeta med där de med hjälp av färgmarkeringar och streck av olika slag (som förklaras ute i marginalen till vänster) som de kan använda sig av för att fördjupa och nyansera sina texter. Samtidigt bygger de ut sin ordförståelse och begreppsförståelse. Detta är ett verktyg som jag varmt rekommenderar. De vill att man skapar ett konto hos dem när man går in första gången. Jag upplever detta verktyg som lättöverskådligt och då jag är visuell i mitt lärande och bäst lär mig av det jag ser så uppskattar jag verkligen visualiseringarna jag får när jag arbetar med det. Testa och se vad du själv tycker. Vilka användningsområden hittar du? När passar detta verktyget in? Du hittar verktyget under Engelska i bloggen men här är direktlänken:
Visuwords