lördag 17 september 2016

Digitalt berättande - att lära om media

Vi lever i en komplex värld med många intryck där vi översköljs av information. Ett viktigt sätt för våra elever att lära sig att sortera och hantera alla dessa intryck tror jag är att de får använda sig av berättande. Vi bär alla på berättelser, berättelser vi behöver dela med oss av.

Berättelser/sagor/noveller bär alla på livsviktiga budskap som förklarar vår omvärld oavsett ålder på den som lyssnar/tar del av den. Bruno Bettelheim trycker mycket på vikten av sagor för barn och Jason B Ohler om vikten av att vi låter våra elever få använda sig av berättelser när de lär sig. Berättelser hjälper oss att komma ihåg saker, bygger språket, organiserar information.

Jason Ohler talar om ett begrepp jag inte tidigare hört: Creatical thinking som han menar på att eleverna utvecklar när de arbetar med berättande. Han har här kombinerat kreativitet med kritiskt tänkande vilket vill lägga vikten på kreativiteten som annars gärna faller bort.

När en berättelse ska göras digital kan, bör, ja faktiskt skall förstärka berättelsen och ge en ökad förståelse och måluppfyllelse. För att göra en berättelse digital behöver man ha en stark berättelse. Du behöver också ha ett verktyg som gör berättelsen rättvisa. Tänk på att det digitala ska förstärka elevernas berättelse så att den inte sköljer över den och suddar ut den.  Det finns massor av verktyg  att  använda dig av. Några får du exempel på här - andra finns under fliken digitalt berättande och fler tillkommer under veckan.

Stupeflix
Audacity

Ohler talar också om vikten att vi arbetar med mediabegreppen så att eleverna kan uttrycka vad det är de har gjort med de digitala verktygen för att förstärka sin berättelse. "Media grammar" ger eleverna det språk de behöver för att bygga 21st century skills.
Pippi sade en gång: Det har jag aldrig provat tidigare, så det klarar jag helt säkert! Vet ni, hon hade rätt och kan hon kan vi. Ge dig ut på upptäcksfärd, experimentera, experimentera gärna tillsammans med eleverna. Ge dem och dig själv fler möjligheter att uttrycka er på i och utanför klassrummet.

Ta språnget och berätta din historia!:
Som den skicklige berättaren David Heathfield säger:

 - Story, story!
 - Tell us a story!