söndag 13 november 2016

Visualisering av öppna data

Fortsättning på visualisering och öppna data. Jag har tidigare skrivit jag visualisering av data eller öppna data som det också kallas. Här kommer nu ett annat exempel på detta. Verktyget heter Gapminder och det är Hans Rosling som ligger bakom ide och utveckling av detta ovärderliga verktyg. Här finns massor av fakta och statistik presenterat på ett oerhört lättöverskådligt och tydligt sätt. Här kommer samband och mönster fram på ett sätt som det är mycket svårt att få fram genom att läsa om dessa fakta i en bok. Dels får vi dem under så lång tid men vi får också se alla länder samtidigt. Verktyget är uppbyggt som ett diagram med en x-axel och en y-axel och antingen kan vi välja färdiga "bubblecharts" eller så kan vi själva välja vilka variabler vi vill ha på axlarna men då ska vi ha i åtanke att de kanske inte alltid är så kompatibla med varandra.
Här är länken till en av de färdiga "bubblecharts" som finns: 200 years that changed the world

Gapminder
Ta er också tid att gå in på den sida under Gapminder som heter Dollar Street där ni kan se hur man lever runt om i världen. Allt är dokumenterat i bild och ni kan tex välja att se hur en toalett ser ut över hela världen, vad har vi för leksaker, hur sover vi osv. Det är intressant och väcker många tankar och många samtal. Vad beror detta på? Vad har vi runt omkring oss? Hur formar vi vår egen verklighet? Hur påverkar? Kan vi påverka? Här finns ett gediget material för oss att använda oss av. Det gäller att vi tar tillvara på det, sprider det och låter våra elever få ta del av det.


Hans Rosling som är professor i internationell hälsa säger att han kan se på de data som finns idag att vi har lyckats världen över att minska ner antalet barn per kvinna och att vi kommer att bromsa up pden snabba tillväxt vi har idag på vår världsbefolkning. År 2015 kommer vi att ha stannat upp på 11 miljarder, se filmen till vänster.

Det finns väldigt mycket lektionsmaterial och lärarhandledningar att använda sig av på sidan. Ta dig tid att gå igenom den, både du och dina elever kommer att älska att arbeta med den och ni kommer att lära er så mycket tillsammans. Du kan göra lektionerna interaktiva, spelifierade, spännande och lärorika med detta verktyg.