tisdag 8 november 2016

Verktyget Cram

Jag har tidigare presenterat verktygen Quizlet och Sprocle som användbara verktyg för att skapa inlärning genom spel, öka begreppsmedvetenhet, för att ge möjlighet att ta reda på förförståelse och ge eleverna möjlighet till repetition före, under och efter ett arbetsområde. När det gäller begreppsmedvetenhet så vill jag påminna om att det finns en sida på den här bloggen som jag ständigt uppdaterar med nya ord som handlar just om begrepp som härrör till IKT och pedagogik på olika sätt. Den här gången vill jag göra er uppmärksamma på Cram som också är ett liknande verktyg. Det är bra att känna till verktyg som är lika varandra anser jag för då är det både lättare att hitta ett som passar just de syften man har med verktyget som lärare och det är också lättare att sätta sig in i det när man redan kan ett annat. Hos Cram kan du både skapa dina egna flaschcards och använda andras. Oavsett om du skapar dem själv eller om du väljer att använda någon annans så har du olika val till din quiz; du kan börja med att läsa igenom dem och repetera, lära in dem. Sedan kan du välja att lära in dem genom att spela spel kring begreppen/orden och slutligen kan du göra ett test för att se hur du kan dem. Varför inte göra ett test först och sedan ett avslutande och jämföra och synliggöra din egen progression?

Här har jag tagit  fram tre färdiga quiz som är högaktuella i dessa dagar då de tar upp olika saker om USA, ett quiz från varje verktyg. Ta dig lite tid att spela/genomföra/testa dig själv för att lära mer om dem.


Cram:
Amerikanska huvudstäder

Quizlet:
Kan du presidenterna?

Sporcle:
Kan du USA:s stater?


Vilket verktyg gillar du bäst?:

Skapa en egen enkät för användarfeedback