söndag 6 november 2016

Kan du låta bli att vara en del av Barefootbillion?

Bilden är skärmdumpad från bloggen: http://barefootbillion.tumblr.com/
Vad är Barefootbillion? What is Barefootbillion? Har du hört talas om den brittiske poeten Philip Wells som bestämde sig för att gå barfota på en vandring genom Cornwall, sydvästra England och Wales, 1000 miles inalles. Han gick i forna barders fotspår med syfte att skapa en medvetenhet kring fattiga gatubarn och starta en insamling som skulle gå till en fond för dem för att göra en aktiv handling itill att uppnå FN:s mål att ha utrotat barnfattigdom till år 2030. Hans vandring började tisdag den 22 april 2014 (egentligen den 23). Han vill ge de fattiga barnen en röst och skapa ett engagemang genom sin sponsrade vandring, delande tankar, erfarenheter, dikter och konst via sociala medier och webben. UNICEF ser allvarligt på barnfattigdom då de ser det som att det är mycket svårare att ta sig ur än om du skulle bli fattig som vuxen. Som vuxen har du upplevt något annat och du har verktygen till att förändra. Som barn har du aldrig fått de viktiga erfarenheterna, den utbildningen eller fått utveckla de förmågorna.
Detta är en av mängder av bilder på fötter som finns på sidan
 härintill: Barefoot Billion
 I kölvattnet till vandringen skapades ett projekt som siktar på att få med skolor 100 länder som vill dela med sig av sina tankar kring hur de vill att världen ska se ut. Detta projekt har gett hopp till de mest utsatta barnen i världen. till detta projekt kan alla skolor bidra. Målet är att få med minst 100 länder, just nu är antalet uppe i 75. Barn från 75 olika länder skapar, skriver och delar med sig av sina tankar kring denna viktiga fråga. Se denna länk för mer information:  Barefoot Billion

Alla pengar som dras in till projektet går till följande organisationer: 

The Consortium for Street Children, Born Free’s Global Friends Project and Ocean Stars Trust. CSC arbetar med barn som på något sätt är kopplade till gatan. Antingen bor de på gator, arbetar på gator eller hänger på gator.  Deras arbete går ut på att stärka barnen och bygga upp deras självförtroende så att de hittar sin egen drivkraft till förändring. DE finns i över 100 länder. 


Ocean Stars Trust (OST) skapades 2005 till följd av tsunamin 2004. Deras mål är att hjälpa fattiga människor i Sri Lanka genom att ge dem det de behöver för att bygga upp sina liv igen. Även om OST stödjer många olika projekt på Sri Lanka så ligger huvudfokus på utbildning för barn särskilt när det gäller de yngre. 

Born Free's Global Friends är en internationel organisation som arbetar ideellt med att bevara djurlivet och naturen i Afrika och Asien. Dessa är också bland de områden där de fattigaste människorna i världen bor. Organisationen arbetar parallellt med naturen och med människorna då dessa är i symbios med varandra och beroende av varandra.  De anser att barnen spelar en mycket stor roll i detta arbete. Genom att utbilda barnen så skapar de också nästa generations väktare av det djurliv som finns i deras närområden. 

Är du intresserad att gå med så är alla välkomna och det finns information precis kring hur du ska arbeta med din klass steg för steg och hur du hittar allt det material som redan har kommit in. Det finns ännu ingen svensk skola - varför inte vara den första, den andra eller rent av 100:ade svenska skolan som går med för att visa sin solidaritet och lära mer om barn i andra länder? 
Här är steg 1 och 2 och lite tips på hur du kan arbeta med IKT:
'


Ingen kan göra allt men alla kan göra något!