torsdag 6 april 2017

Algoritmer - så påverkar de din vardag


Tidningen Metro skriver idag, den 5 april 2017, och berättar om en alldeles ny guide skriven av Jutta Haider, docent vid Lunds universitet och Olof Sundin, professor vid Lunds universitet i samarbete med Statens Medieråd och iiS. Denna guide tar upp hur algoritmer styr vad vi ska se på internet. DE talar om fake news men också om likriktning och hur extremer premieras. Här beskrivs hur nätneutraliteten hotas och hur några stora företag kontrollerar och har makten över nästan all information. Många av algoritmerna är främst skrivna för att öka synligheten i reklam. Det dyker upp reklam på alla möjliga och omöjliga ställen som det inte gjorde tidigare på nätet. Det finns ingen lag eller några riktlinjer på att medborgare bör informeras om hur algoritmerna styr men det visar på vikten av de nationella styrdokumenten som kommer från Skolverket kring hur programmering ska in i läroplanen. Att eleverna får tillgång till kunskapen och lär sig förstå hur internet fungerar så att de kan granska kritiskt, tänka själva och aktivt gå in och påverka själva blir oerhört viktigt.
Guiden heter: "Algoritmer - så påverkar de din vardag" Ta tillfället i akt att läsa, diskutera och arbeta med denna på era skolor så att eleverna medvetandegörs om vad som händer.

Här är länken till guiden som går att ladda ner som pdf eller beställa som en bok:
Algoritmer - så påverkar de din vardag

Artikel från Dagens analys om guiden