måndag 3 april 2017

Sätt guldkant på tillvaron

Jag vill tipsa er om ett, i mina ögon, fantastiskt verktyg som flyttar ut lärandet i autentiska miljöer och som uppmuntrar till samarbete, rörelse och frisk luft. Det kombinerar också lärande i en mer traditionell form i klassrummet med IKT som möjliggör en gemensam upplevelse kring ett innehåll på platser som är kopplade till innehållet.  Verktyget heter GoldHunt Education och laddas hem som en app till en tablet eller en smartphone. Läraren förbereder Skattjakten/turen på datorn samtidigt som temat eller lektionen planeras och där kan allt material kombineras och vävas in för att navändas antingen för att bygga en gemensam förförståelse, samla kunskap och se samband tillsammans med andra eller för att avsluta ett temaområde tex med frågor kring det innehåll man har jobbat med. Här kan du ladda upp/lägga till ljudfiler, kartor och bilder. Varför inte låta eleverna själva skapa GoldHunts åt varandra i grupper?

Genom ett verktyg som heter Locatify skapar du innehållet till den virtuella guidade turen/skattjakten på din dator. Du kan arbeta med vilket ämnesinnehåll du vill och antingen skapa frågor eller delge information och därefter lokaliserar du varje delinformation till en viss punkt på kartan som eleverna i sin tur ska söka upp. 

På så sätt ger du eleverna möjlighet att lära i ett sammanhang, studera sin närmiljö ur ett nytt perspektiv och få lära samtidigt som de får röra sig allsidigt i olika miljöer. Detta ger eleverna att engagera kropp och hjärna för att lära på ett varierat sätt och samtidigt kan vi skapa stimulerande inlärningsmiljöer som uppmuntrar nyfikenheten och upptäckarlusten och många gånger väcker nya frågor att fördjupa sig i där eleverna hittar fler och fler kopplingar mellan platser och händelser. Det ger oss också möjlighet att flytta ut undervisningen utanför klassrummet. Locatify ger oss allt det och mer därtill.  Skattjakten kan också användas som ett spel/en tävling vilket kan engagera eleverna mer om det används på ett sätt som tilltalar dem då de kan samla poäng och ta sig an utmaningar. 

Läs mer i  Support för Locatify SmartGuide för att ta reda på mer om hur du skapar och kan arbeta med detta verktyg. 

Appen man använder för att genomföra en sådan skattjakt heter som sagt GoldHunt Education. Eleverna behöver någon form av mobil enhet för att kunna gå en GoldHunt. De kan samarbeta i par eller grupper men också genomföra den individuellt beroende på vad syftet med aktiviteten är.
På kartan kan eleverna se vilka positioner läraren har skapat aktiviteter på och när de kommer inom räckvidd för den "pin" de är på väg till så dyker en fråga, en bild eller en utmaning upp på skärmen. 

Kanske känner du till appen TurfHunt sedan tidigare - den här appen ersätter Turf Hunt för oss lärare, är bättre anpassad och har ingen reklam i sig. TurfHunt har varit populär i de nordiska länderna. 


Med Skattjkten involveras och engageras eleverna samtidigt som de upptäcker sin närmiljö, sin stad och blir uppmärksamma på historia, geografi eller vilken inriktning du som lärare valt att ha på Skattjakten. När du skapar en skattjakt är det viktigt att inte ha mer än 6 - 8 stopp för att hålla eleverna alerta genom hela aktiviteten. Har du fler frågor är det bättre att skapa två Skattjakter istället är mitt tips.
Vem som helst som har appen kan ladda ner det du har skapat och genomföra aktiviteten och det innebär att ju fler som skapar Skattjakter i olika ämnen på en och samma plats får bara fler och fler att välja på. Använd mer än gärna varandras, gå på upptäcksfärd med eleverna, då kan de samarbeta både inne och ute. 

Möjligheterna med detta verktyg är oändliga och det är bara din egen fantasi som sätter gränserna. Engagera eleverna i alla ämnen, i olika situationer och tänk på att verktyget kan användas utan internet om de laddar ner Skattjakten på skolan  och när de sedan kommer tillbaka igen så kan de ladda ner sina poäng och se hur det gick. 

Jag ser fram emot att se fler och fler Skattjakter skapas både nära och i fjärran över hela världen. Vi ses på GoldHunt Education. Sätt guldkant på er tillvaro och ert lärande.