tisdag 17 mars 2015

Worldometers

Här får vi ständigt uppdaterad information om hur många vi är, hur många som föds, dör, ja, allt möjligt mellan himmel och jord. En källa att ösa ur vad gäller diskussioner, att skriva kring, följa, göra statistik, ja möjligheterna är oändliga. Jag har använt denna både på mellanstadiet och på lågstadiet, där vi har uppskattat och diskuterat kring en del utvalda områden bland annat. Vi har gjort diagram för att synliggöra förändringar. Varför inte arbeta med det internationellt också tex genom att jämföra varandras länder och se om man kan ta reda på bakomliggande orsaker till de skillnader som uppstår.