onsdag 22 april 2015

MIK - Medie- och informationskunnighet


2011 lanserade Unesco en övergripande "läroplan" för världens alla lärare. Tanken med detta är att stärka MIK i skolan genom att skapa mediekunniga lärare som utbildar mediekunniga elever vilka i sin tur skapar ett mediekunnigt samhälle. Den grund Unesco har utgått ifrån när de skrev detta gedigna dokument är:
"Medie-och informationskunnighet är en viktig förutsättning för att främja rättvis tillgång till information och kunskap och för utvecklandet av fria, oberoende och pluralistiska medier och informationssystem.
Den utgör kärnan i yttrande- och informationsfriheten då den möjliggör för medborgarna att förstå mediernas roll, att kritiskt utvärdera deras innehåll, och att fatta välgrundade beslut både som användare och som producent av information och medieinnehåll."

källa:

http://www.unesco.se/kommunikation/medieutveckling-och-kapacitetsbyggande/medie-och-informationskunnighet/

"Detta är ett pedagogiskt verktyg som ska hjälpa lärare i alla medlemsländer att integrera medie- och informationskunnighet i sin undervisning. I undervisningsmodellen har Unesco samlat alla riktningar och traditioner som arbetar med både traditionella och nya medier under ett paraply."

Läs också mer på Nordicom vid Göteborgs universitet som  i samverkan med Svenska Unescorådet och andra aktörer, har gjort en svensk översättning av Unescos undervisningsmodell; Medie- och informationskunnighet i skolan och lärarutbildningen. Den kan du ladda hem i länken ovanför. 


Här finns en genomtänkt utbilding från statens medieråd som ger er möjlighet att lära både själv och tillsammans i kollegiet. Ta tillfället i akt att titta igenom hela MIK-rummet. Här finns mycket praktiskt material och myket att lära för både oss och eleverna.

https://mik.statensmedierad.se/utbildning