måndag 8 februari 2016

Nya begrepp

Att arbeta med begrepp är viktigt redan från början tycker jag. Det är därför som jag har en begreppslista med på den här bloggen. Att vi talar samma språk, är på samma linje är viktigt när vi diskuterar/arbetar tillsammans för att vi ska kunna mötas och gå på djupet. Denna begreppslista är ständigt i förändring och ord läggs till och kan dras ifrån och/eller skrivas om. Referenslista finns också med där det står vilka böcker som använts för att skapa den här listan. Ord som nyligen lagts till har tex varit datalogiskt tänkande - som är ett viktigt begrepp när vi bland annat talar om programmering.