måndag 11 september 2017

Låt eleverna göra sina röster hörda - i alla möjliga och omöjliga sammanhang

Kritiskt tänkande, formativt arbetssätt - arbeta formativt med kritiskt tänkande genom olika slags exit tickets. Här ska ni få förslag på fler sådana; kanske hittar ni några nya som in inte har provat eller hört talas om tidigare. De har alla lite olika användningsområden och sätt att visa upp resultaten på.

Det första verktyget är

Go Pollock

Ett lätt verktyg som engagerar eleverna, som finns på lite olika språk (Spanska, Mandarin, Norska, Finska, Ryska, Turkiska m fl). Här kan du skapa många olika slags frågor, du kan lägga till information till frågorna men också bilder. Skapa frågorna som en berättelse som växer fram efterhand som eleverna svarar på frågorna. Eleverna går bara med genom att skriva in en klasskod och du kan exportera resultaten efter hand för dokumentation om du vill det.

Nästa verktyg heter

Wooclap

Wooclap är spännande då det tillåter dig att be eleverna söka platser på en karta/en bild men du kan också skapa snabba frågor för klassrummet där du får omedelbar visuell feedback. Här finns en mängd olika alternativ för att skapa jämförelsern tävlingar, enkäter men där du också kan ställa öppna frågor. Ta gärna tillfället i akt och utforska detta verktyg efter hand. Börja med de enklaste användningsområdena och efterhand som du känner dig mer säker så utöka din nyfikenhet.


Det tredje och sista verktyget jag berättar om här är

Crowdpurr

Det är ett verktyg som till stor del kan liknas vid Kahoot på det viset att det är lite tävlingsinriktat och ger en omedelbar feedback på var fråga. Verktyget är kostnadsfritt och här finns stor potential och många användningsmöjligheter - det är bara att börja utforska dem.

Det är viktigt för mig att ha många verktyg i min verktygslåda för det är viktigt att välja verktyg efter syfte med övningen/uppgiftten och inte övning efter verktygen. Ibland är verktygen lite trubbiga och möter inte riktigt de mål och syften vi har med en planering och då är det bra att ha en mångfald av verktyg att välja bland. Vill ni ha mer tips så titta på sidan som heter Exit tickets här på min blogg.

udents answer during the session.