onsdag 13 december 2017

NAO som Lucia vinner våra hjärtan

Idag är det luciadagen i Sverige. Över hela landet tågar det luciatåg från tidig morgon till sen kväll av alla de slag. Det finns innovativa luciatåg, klassiska luciatåg och allt däremellan. Idag fick jag uppleva ett för mig helt nytt luciatåg bestående av elever från klass 5C på Videdalsskolan i Malmö och NAO-robotar som de själva har programmerat. Hela arbetet började med att pedagoger från Pedagogisk Inspiration åkte till Odense tillsammans med IT-pedagoger från några Malmöskolor för att besöka teknologiska Institutet där och en skola (Vissenbjergs skole) där de arbetar med NAO-robotar. Besöket utmynnade i att ett eTwinningprojekt (läs mer om eTwinning här) sattes upp kring NAO och genom det har och fortsätter eleverna att dela kod mellan varandra för att tillsammans lära sig mer om hur de kan arbeta med NAO. Genom detta arbete har eleverna arbetat med många ämnen och framför allt många av de 21st CLS som är så viktiga för de som växer upp idag.
Eleverna har haft stöd från vuxna med att lära sig programmet Choregraphe men det stora jobbet
har de uppmuntrats att göra själva själva av sin ITpedagog Johan Magnusson och sin lärare Magnus Grankvist. Eleverna rörde sig bekvämt kring robotarna och hanterade dem på ett vant
och försiktigt sätt. Det var     
uppenbart att de inte bara byggt upp en säkerhet i sitt arbete kring programmeringen av robotarna utan de har också byggt en relation till dem, flera av eleverna jämförde robotarna med småsyskon, ibland kan de vara väldigt irriterande men de tycker också väldigt mycket om dem. De tillskrev robotarna olika egenskaper och de kunde se på var robots rörelsemönster vem det var. De berättade att Eli drog sig lite hasande åt höger samtidigt som han/hon/hen tittar framåt, Kim var den som gick mest rakt medan Charlie var en stor favorit, som oftast gjorde som han/hon/hen blev tillsagd. Den fjärde roboten heter Ayo och är också väldigt omtyckt då den tillsammans med Charlie varit längst på skolan. Det är intressant att se hur eleverna knyter an till robotarna men också att se hur de samarbetar (inte bara framför datorn när de programmerar) utan också kring allt det praktiska arbete som finns runt organisationen av ett "hybridluciatåg". Två luciatåg som genomfördes idag; ett på Pedagogisk Inspiration Malmö inför mina underbara kollegor och det andra på Stadshuset uppe på våning 7 i sessionsalen inför bland andra våra politiker. Detta uppmärksammades av media:
SVT Nyheter (hör kan ni se en kort filmsnutt från luciatåget), Sydsvenskan och Skånskan.


Under dessa två luciatåg ställdes eleverna ständigt inför nya
utmaningar från enkla som att tomteluvan eller stjängossestruten föll av till att programmet stängdes ner, fick laddas om, de kastades ut från nätet, justeringar i programmet. Aldrig hördes en irriterad ton utan alla var hela tiden lösningsfokuserade, flexibla och strukturerade - det var en fröjd att se hur eleverna på så sätt fick dessa fyra NAO-robotar; Eli, Charlie, Kim och Ayo att med långsamma kliv skrida rakt in i våra hjärtan dit de har kommit för att stanna. Vad ska de hitta på nästa gång? Här finns inga gränser, bara oanade möjligheter dit elevernas fantasi kommer att ta oss!