tisdag 25 augusti 2015

Nu kavlar vi upp ärmarna tillsammans!

Nu har vi alla vilat upp oss efter sommaren och hämtat nya krafter. Detta gör vi på olika sätt, mitt sätt är att läsa olika slags pedagogiska böcker, rapporter och tidskrifter. När jag nu har både läst om en del gamla böcker men också (för mig) nya böcker så känner jag mig ännu mer stärkt i hur viktig pedagogen är, hur viktigt det är att vi noga har tänkt igenom VAR, HUR och NÄR vi ska ha in IT i skolan. Den får aldrig vara målet/syftet men ska så ofta det passar vara ett verktyg som driver våra genomtänkta LPP:er framåt och gör så att både vi och eleverna når ännu längre än vi annars har gjort. IT är funktionellt i alla ämnen, i BFL, i ASL - men det finns också stunderna när vi inte bör använda tekniken. Låt oss nu hjälpas åt att lyfta det här läsåret så stt vi alla, oavsett ålder, erfarenhet, bakgrund, om vi sitter i skolbänken eller står framför den. För mig är nyckeln DELA, dela, dela och dela med oss. Låt oss dela med oss i alla de forum som passar oss bäst, nära eller globala spelar ingen roll, men när utbyten sker så växer vi TILLSAMMANS! Låt oss följa devisen "No teacher left behind" - det här är ingen tävling i vem av oss lärare som kan mest eller har kommit längst. Ingenstans behöva känna att vi "inte har kommit lika långt som NN". Då skapar vi ett utanförskap tror jag bland oss pedagoger. Vi är alla viktiga, det är vi som sitter på kunskaperna och nu ska vi utveckla dessa och lära oss mer tillsammans men också i vår egen takt. För hur vi än gör, var vi än står idag så är inte den digitala tekniken något vi kan välja bort men vi kan gemensamt arbeta fram olika slags arbetssätt och metodiker som passar var och en av oss. Genom att samarbeta, dela med oss och arbeta efter Vygotskys tankar kring "zone of proximal development" (även vi vuxna måste börja där vi är och alla har saker att utveckla som vi inte känner oss säkra på) så kommer vi i år att utveckla och stärka vårt arbete med den digitala tekniken i vårt eget klassrum, på vår skola, i vår stad, i vårt land och även globalt då det slutligen blir ringar på vattnet. Så, låt oss kavla upp ärmarna, samplanera, trycka på ENTER och lära oss tillsammans både stora och små! 
För oss som arbetar i Malmö stad är Pedagog Malmö Live ett utmärkt sätt att starta upp detta arbete på. Prata med er chef och gå in på länken på Pedagog Malmö och anmäl er där! Hoppas att vi ses där, jag har ett pass om internationellt arbete där, eTwinning.