måndag 6 juli 2015

Quizzes


Utmana, utveckla och identifiera dina elevers kunskaper via quizzes av olika slag. Du ska här få fler länkar till ett antal olika slags quizzes som är uppbyggda på lite olika sätt. Här kommer ett exempel från sidan som heter Sporcle:


Harry Potter Quiz

Att arbeta med quizzes av olika slag (jag tipsade om andra liknande länkar tidigare när jag tog upp exit tickets) är ett snabbt, enkelt och roligt sätt att både ta reda på från ditt håll som pedagog vad eleverna kan men också för eleverna att visa vad de kan på lite olika sätt. Varför inte låta eleverna göra sina egna quiz som en uppgift som sedan klasskamraterna ska göra. Här får vi bra diskussioner i klassrummet kring vad som är viktigt att kunna, hur en fråga ställs, hur vet vi när vi kan något och hur vi  tar reda på vad någon annan kan. Ett inspirerande sätt att implementera IKT i det vardagliga arbetet och inte minst för att arbeta med klasser i andra länder - tänk att göra quizzar åt varandra att lösa baserade på det vi har arbetat tillsammans med.

Fler länkar är på väg!