tisdag 15 september 2015

Att arbeta med IKT

Min arbetsroll nu är IKT-pedagog och jag har lekt mycket med delarna i det ordet. För mig visar det att jag är en pedagog i första hand men som har som uppdrag att hitta innovativa möjligheter kring hur  IKT kan användas för att bland annat höja måluppfyllelsen, öka motivationen, skapa ett klassrum med högt i tag där alla kommer till tals genom att IKT ger ännu fler möjligheter till uttryckssätt (ett flerstämmigt klassrum), men också för alla de mjuka värdena; tillit, mellanmänskliga relationer och relationer är oerhört viktigt i vårt dagliga arbete. Min fasta övertygelse är (som jag har skrivit om tidigare i min blogg) att med en lärare som har fått den kompetensutbildning den behöver så kommer IKT att inte bara öka kunskapen hos barnen, deras praktiska erfarenheter av IT-verktyg att växa utan deras mjuka värden kommer att stärkas. Helheten är alltid större än delarna.
Till syvende och sist så bottnar allting ändå i lärarens kompetens och professionalism och det är här vi behöver stärka. Det är viktigt att vi sätter lärarna främst! Viktigt att vi tänker efter före innan datorerna kommer in i undervisningen. Det är genom att satsa på lräarna som vi när eleverna och kan öka deras IT-kompetens för att de ska få digital kompetens och inte stanna på digitalt ytflyt som jag har skrivit om tidigare. På vilket sätt, hur, till vad, när, varför ska datorerna användas? Åke Grönlund talar i sin bok om sin forskning kring 1:1 och talar där om farorna med att eleverna sitter ensamma framför datorerna och han efterfrågar mer kollaborativt arbete. Detta understryks av allt som skrivs och sägs idag (15/9) kring vad PISA har kommit fram till:

Läs mer här om vad Per Kornhall skriver på sin blogg, skolvärlden.se:

http://skolvarlden.se/bloggar/kornhall/it-ar-ingen-fralsare

Läs här om vad Ny teknik skriver om PISA, Sverige och IT:

http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article3930461.ece

Skolverket skriver om att det är viktigt att tänka till om skoldatorerna:




Eller varför inte läsa om vad OECD har kommit fram till när det gäller ungas datoranvändning och hur den har utvecklats genom åren.