fredag 4 september 2015

Blogginlägg:
Den 2 september hade vi ett seminarie kring Nordplus på Pedagogisk Inspiration i Malmö och det inleddes med vikten av att vi arbetar tillsammans med våra nordiska länder på våra nordiska språk. Vi hade bra diskussioner på skandinaviska (danska och svenska) kring hur vi för ut diskussionerna kring hur vi använder språket mellan oss inom de nordiska och skapar en grannspråksförståelse. Vi utgick från devisen att när vi inte förstår varandra så möter vi inte heller varandra. När vi diskuterade språken mer på djupet så hittade vi fler likheter än skillnader- många fler likheter även om vi initialt kan tycka att det finns flest olikheter. Vad Nordplus vill satsa på är närinternationalisering = samarbete mellan grannländer för att få en ökad förståelse för varandra. Nordplus verkar för utlandssamarbete ända från förskolan till vuxenutbildningen och är ett program som vill stärka banden/samarbete mellan de nordiska och de baltiska länderna. De vill stärka förståelsen mellan i synnerhet norska, svenska och danska. Här finns det massor av pengar att söka för projekt som man vill ha i 1 - 3 år. I år har de lagt till ytterligare ett ansökningsdatum och om du vill ha hjälp/stöd att hitta en partner och skriva en ansökan innan den 1/10 så skriv till mig annie.bergh@malmo.se så hjälper jag er mer än gärna. De länder som ingår är; Sverige, Norge, Danmark, Island, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Åland, Färöarna och Grönland.

Det gäller att vi hittar gemensamma ingångar och komma på nya ideer - nya sätt att leva, utvecklas tillsammans med våra nordiska språk där vi förstår varandra. Att vi gemensamt utvecklar material, metoder och strategier till att styrka nordisk språkförståelse på alla nivåer i utbildningssystemen. Vi måstet arbeta bort våra klichéer och skapa ett nytänk! Vad är möjligt? Vad kan vi göra tillsammans? Hur bygger vi broarna mellan länderna tidigt när det inte uppstår naturliga situationer med möten.

Ökad medvetenhet om den egna kulturen och det egna samhället via “det främmande”
Grannspråk, skandinavisk dialekt eller främmande språk? För många av oss är det lättare att förstå danska än vissa svenska dialekter - släpp grannspråkstanken och se det som en nordisk dialekt istället!!