måndag 11 april 2016

Today in history


Ett verktyg som finns att hämta i Google är Today in history. Det är ett verktyg som för var dag på ett enkelt sätt visar vad som hänt just den datum som det är den dag det är när du tittar. Exempelvis har ni här ett skärmklipp från dagens utdrag den 11 april. Den visar tex att för 202 år sedan abdikerade Napoleon Bonaparte och förvisades till Elba. Ett sådant här verktyg kan användas i många ämnen och i många sammanhang, som en introduktion till någonting eller för att starta en egen tidslinje i sitt klassrum. Varför inte en digital tidslinje som tex  Oxie - Åland som ni skapar tillsammans med de poster ni väljer att sätta dit. Vad kan man ha för urval? Vad är viktigt att satsa på? hur skapar man en röd tråd? Vem avgör vad som ska stå i historiska skrifter? Vad är kriterierna? Här finns mycket att fundera på? Vad är källan till Today in history? Vem ar valt ut det innehållet? Det är mycket viktigt att reflektera kring var texter från internet kommer, vem som har skrivit dem och i vilket syfte de är skrivna anser jag.