lördag 21 januari 2017

Hur kan vi ta hjälp av IKT för att lära oss nya ord?

Hur arbetar du när du lär dig nya ord? Hur kan vi ta reda på mer om ett ord? Hur kan vi stötta eleverna i deras inlärning av nya ord? Våra elever behöver lära sig många nya ord varje dag för att kunna utveckla sitt språk i den takt som krävs för att de ska förstå material riktat till just deras ålder. Jag skrev tidigare om ett verktyg som heter Visuwords - se under fliken engelska, andra verktyget - och vill här ge er ännu ett verktyg som inte visualiserar på det viset som Visuwords men som ger mycket information om ett ord på ett annat sätt än Visuwords. Verktyget jag vill göra er uppmärksamma på heter Wordnik och som ger många exempel på dess olika användningsområden, etmylogi, motsatser, synonymer och mycket mer.
Som jag ser det så kompletterar dessa två varandra väldigt bra och bara vår egen fantasi sätter gränsen för vad vi kan göra med dessa verktyg. Ta tillfället i akt att bekanta dig mer med dem.