måndag 19 januari 2015

Todays Meet

Under rubriken sociala samarbetsverktyg hittar ni länken till Todays Meet (https://todaysmeet.com/ ) som jag upplever är ett fantastiskt verktyg i många sammanhang. Jag har använt det till gruppdiskussioner, klassråd, och i andra situationer där många vill komma till tals samtidigt. För att få en bra ordning på all information som kommer in är det bra att ha en ordförande/moderator och en sekreterare som strukturerar upp och lyfter  vad som kommit upp, både muntligt och skriftligt. Öppna sidan, skapa ett rum och dela med er av den länk du får. När sedan barnen ska logga upp sig på sidan så har det varit viktigt för mig att de använder sina egna namn eller smeknamn så att de inte är anonyma och kan skriva vad de vill. De ska kunna stå för det de skriver. Prova i et mindre sammanhang först. Det tar cirka en minut att förbereda. Kör hårt!