måndag 26 januari 2015

Vad är syftet med verktyget?

Det finns oändligt många olika verktyg vi kan använda oss av på nätet och vi kommer aldrig att lära känna alla eller kunna alla men vad är syftet med dessa verktyg? Som jag ser det är det att vi ska få barnen att nå högre, klara mer, få ett bättre självförtroende, kunna göra det de inte kan med någon annan idag som de sedan kan göra själva. De får också möjligheten att lära olika slags devicer och olika slags verktyg som alla på olika sätt förbereder våra elever för en framtid vi vet väldigt lite om mer än att den är föränderlig och att vi behöver vara anpassningsbara. Verktygen gör, med hjälp av den pedagogik vi väljer att använda dem tillsammans med, eleverna till mästare i 21st century skills. För mig, som jag ser det är läraren viktigare än någonsin. Hur vi väljer att implementera digitala verktyg, hur vi väver in det i det centrala innehållet, hur vi ser på vårt gemensamma lärande kring dessa verktyg och vi låter barnen lära känna dem. Det är också viktigt tror jag att lärandet inte är knutet till en enda device utan att de gärna har tillgång till mer än en med de olika möjligheter och erfarenheter det ger.