måndag 9 februari 2015

IKT i undervisningen


Skolverket inbjuder till ett möte kring IKT och språkutvecklande arbete dit alla lärare i engelska och moderna språk kan söka som undervisar på högstadiet, gymnasiet och på vuxenutbildningen. Resan till Stockholm får huvudman stå för men för övrigt ingår allt. Här får du chansen att dela med dig och lära dig allt enligt kollegialt lärande med högt i tak och möta nya och entusiasmerande kollegor.

http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/ikt-och-sprak/ikt-i-sprakundervisningen-1.229388