fredag 20 februari 2015

Safety online over the years


Att ta hand om sig själv på internet, att veta hur man ska gå tillväga om något inte är som det ska, allt detta har varit ett ämne för diskussion under lång tid. Läs detta dokument som skrevs i sitt ursprung redan 1993 men som nu har skrivits om för att passa i dagens samhälle. Jag önskar er en god läsning:


Safekids.com