söndag 24 januari 2016

Hacka din praktiska teori

Karin Nygårds har haft i uppdrag att hacka läroplanen läs mer på hennes blogg: Hackad läroplan

för att möta detta tror jag att ett stort steg på vår egen väg dit är att vi, var och en av oss, "hackar vår egen praktiska teori". Med det menar jag att vi sätter oss igen och tittar med helt andra glasögon på den, precis som Karin gjorde med LGR11,  men vi gör det istället på vår egen praktiska teori. Jag är då övertygad om att vi kommer att hitta naturliga ingångar till de digitala verktygen som passar oss själva, som vi känner oss bekväma med och som kommer att förenkla, fördjupa, effektivisera vårt arbete samtidigt som det ger eleverna ett fördjupat lärande där de själva kan ta ansvar för sitt eget lärande och öka sin motivation. Det blir också en ständigt förändrad lärandeprocess för oss själva där vi hela tiden göra nya upptäckter. Så spännande!!

Vår egen praktiska teori är ett levande material som ständigt förändras allteftersom vi själva förändras och en utopi hade ju kanske varit att läroplanen hade varit lika flexibel den men nu är det inte så utan istället kan vi anpassa vårt förhållningssätt och våra redan fungerande metoder och förbättra/anpassa dem tillsammans med de digitala resurser som finns runt omkring oss. På detta sätt kommer vi djupt in i läroplan, vi arbetar med perspektiven, EU:s 8 nyckelkompetenser, 21st CLS, och MIK bland andra viktiga dokument vi behöver förhålla oss till.

Jag har börjat titta på min nu och det är ett intressant arbete måste jag säga. Jag kan lägga ut min sedan så kan ni titta på den - jag vill bara hitta ett digitalt verktyg som kan göra att det blir en tydlig presentation.