fredag 29 januari 2016

Hett och vett på BETT

Nu har BETT-mässan kommit och gått för 2016 och det skrivs en hel del om det i sociala medier, både gott och ont kring nyttan och värdet av att åka iväg på en sådan konferensresa. Här kommer  mina iakttagelser och funderingar kring vad vi har med oss tillbaka till Malmö.

Många av våra skolor var representerade både från lednings- och pedagogsidan. När jag ser och hör hur lyriska pedagogerna är på vägen hem kring hur de inte bara ska implementera sina nyvunna kunskap i sina klasser utan också dela med sig av dem till sina kollegor så blir jag varm inombords. Vi har så skickliga pedagoger i Sverige och att de kan få lyftas och engageras genom att under 3 dagar möta input av olika slag har satt tankar, idéer, planeringar, nätverkande och blickande mot hela nya vyer i omlopp hos dem. Detta kombinerat med de framsynta och ambitiösa skolledare de hade med sig så kommer all den kunskap som skapades på vår resa att förvaltas och distribueras väl.

För mig har de stora vinsterna varit att få chans att fördjupa mig ytterligare i hur programmering kan implementeras på ett smidigt sätt i våra skolor. Jag har inte bara lyssnat på människor som arbetar med att ta fram produkter som främjar datalogiskt tänkande av alla de slag, utan också pratat med flera av dem, en del ser jag tydligare nyttan med än andra i det här skedet, men jag vill ha ett öppet sinne för att kunna reflektera vidare och prova alla möjliga produkter innan jag börjar nischa mitt tänk. Jag har vidare lyssnat på pedagoger och rektorer som arbetar med det i sin dagliga verksamhet redan och vilka framgångsfaktorer de har hittat. Carl Heath, Miles Berry, Phil Avery från Bohunt Education och , Att lyssna på forskare som brinner för det de gör, som tror på det de gör och som med glädje förmedlar detta till andra och delar med sig sprider idéer till oss som växer och utvecklas i vår egen miljö.

Carl Heath forskare på Interactive Institute berättade första dagen om hur vi kan tänka i en miljö som skolan kring görande. Vi behöver göra. Göra, göra, göra. Skolan är ett komplext system och vi behöver skapa processer för förändring för att vi ska förstå de sammanhang vi har runt omkring oss. Andra dagen hade han workshops kring programmering - hands-on. Han berättade om två flickor som skickade upp en väderballongssatellit i rymden; läs mer här:
http://www.geekwire.com/2015/two-seattle-girls-launched-a-balloon-to-the-edge-of-space-this-weekend-and-have-the-video-to-prove-it/

Sugata Mitra professor vid Newcastle University är speciellt känd för sin forskning "Hole in the wall" och han pratade om Skolan i molnet - då han ville göra tekniken tillgänglig för alla genom att vi skapar plattformar online. Han talade också om framtidens pedagogik, som även om lärarens roll var viktigare än någonsin, så beskrev han en pedagogik som i dagsläget kändes främmande för mig men som vi kanske en dag måste anpassa oss till, hur orimligt jag än kände att det kunde vara - att läsning och skrivning inte längre skulle ha någon betydelse bland annat. Det finns inte i min värld att det skulle förlora betydelse, men han ser andra trender än jag gör och än så länge är det en hypotes - det kan ju stanna vid det.

Sam Morris, Global solution Education arkitekt för Lenovo,  talade om sin tankekarta som han brukar använda om hur vi använder verktygen. DEt viktiga är inte ATT utan HUR. Han talade om pedagogens viktigare än någonsin men förändrade roll som närvarande vuxen för han sade: "The children should not be left to a screensized world."

Miles Berry, huvudföreläsare och ämnesansvarig för Computing Education på Roehampton University i London,   talade om att programmering handlar till stor del om att våra elever ska förstå den värld de växer upp, om vilka kraftfulla idéer som föds hos de unga när de får skapa och vara delaktiga i att utforma sin egen framtid. Att bygga upp det datalogiska tänkandet är viktigt så att eleverna förstår att det handlar om vad som händer i våra tankar/ideer innan vi provar att göra. Tankesätten är enormt viktiga att utveckla så att vi går från fast till växande (growth mindset) som skapar en kärlek till lärande. Vidare sade han att det är för sent att börja i högstadiet då det handlar så mycket om att öppna upp för tänkande och att tänka utanför boxen. Han talade också om att i England börjar man att läsa kod innan man får skriva kod för där är en progression i det och det är viktigt att börja i rätt ände så att man får alla med sig för programmering är på riktigt, i autentiska situationer OCH är för alla.

Phil Avery från Bohunt school fick verkligen igång mina tankar - han talade om "keystone habits" och menade på att om vi verkligen inventerade var elevs nivå så kan v tillsammans med dem hitta deras keystone = en nyckelfaktor som de kan förändra och när de förändrar den så kommer de av egen vilja att ändra även fler tillhörande saker utan ansträngning. Jag började då fundera på: Vilka är dessa nyckelfaktorer? I vilka situationer? Hur identifierar vi dem?

Själva BETT-mässan imponerade med sitt utbud, sina variation och sin struktur så att jag kunde välja område att fördjupa mig i: det som hade med programmering att göra fanns i ett avgränsat område, andra områden var tex för de äldre och yngre eleverna,

Jag var och lyssnade på en föreläsning om Micro:bit som alla elever i årskurs 7 i England ska få av BBC. Om man Twittrade om dem när man lyssande så kunde man vinna sin egen Micro:bit - och det gjorde jag!! Jippi! Så snart jag har den i min hand så kommer jag att börja testa den. Miles Berry talade också om den och om hur den uppmuntrar eleverna till att skapa, skapa och skapa efter eget huvud. Det finns en hemsida där de har lagt ut en mängd material som är kompatibelt med Micro:bit där du både lär dig blockprogrammering och att skriva kod: https://www.microbit.co.uk/ Det bästa är att alla får använda den sidan och du behöver inte ha en Micro:bit för att genomföra dem heller.
Avslutningsvis kan jag säga att det kändes bra att få mina tidigare resonemang här på bloggen om lärarens viktiga roll i den digitala utvecklingen inte bara bekräftade utan också förstärkta då jag om något, kände att jag har inte understrukit den tillräckligt mycket. Vi behöver arbeta mycket med våra enormt duktiga och kompetenta lärare och stärka dem i den nya digitala rollen de mer och mer behöver växa in i.

Saknade jag något på BETT? Ja, något om internationalisering, som finns med i alla styrdokument, både nationella och internationella. Mer av det nästa år tycker jag.

Det som för mig var "hett" och som ingav mest "vett" på årets BETT ,var i slutändan nyttan av programmering, hur viktig pedagogen är i detta sammanhanget, pedagogiken, att vi måste VÅGA misslyckas det är i de situationerna vi lär mest - fail to sucess - och det lilla kretskortet - Micro:bit.

Det är dags att börja GÖRA nu - "Don't try - DO"