söndag 17 januari 2016

Instructables - ett användbart verktyg

Instructables är ett spännande verktyg att arbeta med i många sammanhang. du använder det till att skapa tydliga, strukturerade och tilltalande instruktioner med. När du har skapat en så gör du den publik och delar med dig av den och du kan kan också ta del av en outsinlig mängd av andras Instructables och använda dem. Kom ihåg upphovsrätten och att tala om vems Instructable det är du använder dig av. Här är en som jag har gjort som handlar om en övergripande planering kring hur man kan arbeta med programmering över en lång tid med tips på övningar och websidor:

Börja arbeta med programmering