torsdag 3 mars 2016

Inled mattelektionen med IKT

Jag vill ge er tips på hur ni kan inleda/starta upp era matematiklektioner med korta filmer som väcker nyfikenhet och lust att ta reda på mer hos eleverna. De är skapade av en man som heter Dan Meyers. Dessa Dan Meyers arbetade med att lära ut matematik till elever som inte tyckte om  matematik. Lyssna gärna på hans TED Talks och sätt er in i hans material. Hans filmer är ofta uppbyggda så att du först visar en filmsnutt som visar någon matteutmaning och innan man får se resultat är den slut och det ges utrymme för diskussion och hypoteser innan du slutligen kan visa den sista delen där eleverna får se hur resultat blir i just det fallet. Detta kan i sin tur leda till nya diskussioner. För mig är detta ett inspirerande sätt att inleda en lektion på och den arbetar man sedan vidare på under resterande del av lektionen men nu har alla samma förförståelse och varit delaktiga i samma diskussioner. Här är länken till ett start antal sådana här filmer:

Dan Meyers tips på hur en mattelektion kan inledas

.