tisdag 8 mars 2016

Nyckelord till framgång

För att hänga på tidigare inlägg om att allting börjar hos oss pedagoger och hur viktig pedagogen är i den digitala utvecklingen så är nyckelorden för att detta ska ske som jag ser det att nätverka, samarbeta och utöka vårt kollegiala lärande. Det är viktigt att vi pedagoger utvecklar vårt samarbete och nätverkar på vår egen skola, med andra skolor i området, i samma stad, region, land men också globalt. Det är när vi gör det och vi lär av varandra i alla dessa sammanhang som också eleverna utvecklas, ser möjligheterna och kan börja skapa sina viktiga nätverk som de så väl behöver för att utveckla sina viktiga 21st Century Learning Skills (21st CLS). Dessa tre nyckelord är tätt sammankopplade och beroende av varandra för att fortsätta att utvecklas. I måndags hände det något magiskt i Malmö då sju stycken skolor som är med i ett internationellt projekt (DSoE) sammanstrålande på Malmö live för att dela med sig av goda exempel kring när digitala verktyg används i undervisningen och för att arbeta tillsammans i helt nya ämnesindelade konstellationer där de alla planerade eTwinningprojekt tillsammans som gick ut på att planera ett lektionstillfälle (eller mer om de ville) som ska ske över skolgränserna. Det var ett privilegie att få vara med om detta kraftfulla och dynamiska möte.