onsdag 8 mars 2017

Dags att se till att lärare digitaliseras smart

Att vi har gott om digitala enheter i Malmö stad är något vi är glada för. En del av oss har väntat länge på att det skulle bli verklighet och andra tycker att det har gått för fort för vi har inte fått verktygen att hantera dessa digitala enheter med. Nu när de är här behöver vi stötta våra enormt ambitiösa och kompetenta pedagoger så att de känner att de digitala enheter blir funktionella och en del av vardagen när de används. dock är det inte bara de digitala verktygen som ska presenteras och läras ut eller pedagogiska arenor som eTwinning som ska presenteras så att de kommer i bruk och på så sätt kan höja måluppfyllelsen. Det är också en pedagogisk synvända/ett paradigmskifte som måste till, vi behöver ha pedagogiska diskussioner kring spelifierat lärande, hur vi utvecklar den multimodala läsförmågan som ställer större krav på läsaren än traditionell läsförmåga, flippat klassrum (Flipped mindset) och hur vi kan utveckla och förstärka alla våra specifika ämnen med hjälp av IKT.

Det är många saker som skolorna och de enskilda lärarna har att brottas med och ett sätt/en metod att komma till rätta med det håller på att utvecklas i ett Erasmus+ projekt som heter Digital Schools of Europe. Det projektet går ut på att vi under tre år arbetar fram ett enkelt och välfungerande verktyg för hur skolorna kan inte bara skatta sig själva i hur de ligger till ur ett digitalt perspektiv men också vad nästa steg är för dem. Vidare tar vi i projektet också fram onlineutbildningar för rektorer kring hur de kan leda fram till en digitaliserad skola och för lärare kring hur de kan arbeta praktiskt med digitala verktyg i klassrummet. Dess utbildningar kommer att göras tillgängliga för alla som vill delta i dem.

De länder som ingår i Digital Schools of Europe (DSoE) är Irland, Italien, Danmark, Frankrike, Portugal, Sverige, Spanien och Finland.

Den senaste utvecklingen i projektet är att i fyra av länderna kommer det att utvecklas till att beröra många fler skolor än vad som är i projektet och dessa är; Malmö, Oulu (Finland), Pisa (Italien) och Lissabon (Portugal).

Läs lite mer om Digital Schools of Europe i Malmö i artikeln här nedan:

Dags att se till att lärare digitaliseras smart