torsdag 2 mars 2017

DSoE- kriterierna i snygg förpackning

I det Erasmus+ projekt som heter Digital Schools of Europe så är den stora uppgiften att plocka fram kriterier/en roadmap för när är en skola är digitaliserad. Dessa kriterier är framtagna genom djupa diskussioner, undersökningar och samarbete mellan alla de åtta länderna som ingår i projektet. Utgångspunkten har varit Irlands valideringssystem som har varit igång i sex år drygt där. Deras kriterier är omarbetade och anpassade till ett verktyg som passar generellt till skolor över hela Europa. Här har Neil från Irland skapat en film gjord i verktyget Powtoon som jag har berättat om här på bloggen tidigare. Neil ger oss en god överblick/sammanfattning om rubrikerna i den Roadmap som vi tagit fram.