lördag 3 oktober 2015

Cooperative Learning

I skrivande stund befinner jag mig på en konferens i Odense. Det ligger inte så långt ifrån Malmö ,där jag bor och är verksam men digniteterna som är här får mig att tappa andan. Detta är en konferens om Cooperative Learning som hänger nära samman med Collaborative Learning och de som arrangerar denna konferens har forskat och arbetat i många år med att forska, sprida och implementera detta. Att få lyssna på föreläsare från Storbritannien, Israel, Sydafrika, Singapore, Japan, Danmark, Canada, Italien, Spanien, Tyskland, Brazil, Mexico, Schweiz, USA, tjeckien, Malaysia och Taiwan har varit enormt energigivande. Även då föreläsarna hade mycket att berätta om och att lära mig så var det som gladde mig mest att de helt och hållet levde som de lärde ut. Alla arbeta med att med enkla medel aktivera oss och få oss att arbeta med andra, reflektera och skapa med andra som man inte kände. Deras metoder var enkla men enormt effektiva. En annan sak som genomsyrat dessa dagar var deras genuina sätt gentemot alla, man tackar för föreläsningar, man hälsar, peppar och uppmuntrar varandra hela tiden. Atmosfären är helt annorlunda från andra konferenser jag varit på. sista kvällen sjöngs det många sånger, alla bjöd på sig själva, sjöng sånger från sitt eget land på sitt språk och nätverkade fullt ut.

Denna gästfrihet och ödmjukhet som hela tiden visades gentemot ämnet och oss deltagare - alla var välkomna, var lika värda, alla behövdes och uppskattades och alla sträcker de ut en hand för ett djupare och ett vidare samarbete. Om någon av er som läser detta skulle vilja eller om ni känner någon som ni tror skulle vilja samarbeta med något av de länder som jag har skrivit om här ovan så hör bara av er till mig så ska jag förmedla er vidare.
Jag har särskilt goda kontakter med Singapore (flera skolor), England, Wales, Israel (som väldigt gärna vill arbeta med skolor utanför sina gränser för att arbeta bort rädslor och fördomar och för att komma närmare varandra. De har en färdig plattform redo att använda som är ett fantastiskt samarbetsredskap.), Malaysia, Sydafrika, Australien och Schweiz. Jag är övertygad om att ett samarbete mellan er och vilket som helst av dessa länder hade gynnat och berikat eleverna i bägge era länder. Tveka inte att höra av er!

Vill ni veta mer om Cooperativt lärande så hör också av er - det är komplext och spännande område som även om det är forskat kring fortfarande finns en hel del att lära men en sak är forskningen helt överens om: Det är bara att köra igång; vinsterna är många både kognitivt och socialt, de största sociala vinsterna är att det motverkar mobbning i allra högsta grad och bygger upp självförtroendet hos alla.