måndag 13 februari 2017

BETT 2017

BETT 2017 var en spännande tillställning enligt min meningen. I vanlig ordning är den högljudd, lite rörig, bullrig och oerhört svår att navigera i om man inte är förberedd och har en plan över vad man är ute efter. Så digital den än är och hur många olika digitala enheter och verktyg där visades upp till försäljning och användning  så tycker jag att de stora vinsterna är föreläsningarna och nätverkandet med människor från andra miljöer än jag själv. Föreläsningar hölls av allt från framstående dragplåster som drog många personer till stora arenan till hela det stora utbudet av många väldigt intressanta "Best practice" föreläsningar som hölls av skolledare, pedagoger och inte minst elever där de delade med sig av sitt eget arbete - det bjöds på en mängd av framgångshistorier genom dessa. För mig hade alla dessa föreläsningar fler gemensamma budskap som det är viktigt att vi tar med oss sprider till andra; det första är att vi behöver en förändring i skolan; ett paradigmskifte, ett förändrat arbetssätt, det andra är att det krävs MOD att göra detta och att vi behöver göra det tillsammans. Sist men inte minst så genomsyrades allt av pedagogens betydelse. För att en elev ska kunna växa och utvecklas behövs en skicklig pedagog. Pedagogens profession lyftes om och om igen och vikten av att pedagogens roll stärks. Pedagogens roll förändras från utbildare till mentor och många gånger lär vi tillsammans i klassrummet men det är utan tvekan pedagogens närvaro och relation till sina elever som är det allra viktigaste. För mig känns det väldigt bra att det digitala inte är här för att ta över pedagogens roll utan för att förstärka elevens lärande genom en sammansättning av en god pedagogisk planering och digitala verktyg. När dessa passar ihop skapas en synergieffekt och både planering och lärande förstärks blir ännu bättre än den tidigare var. Det är pedagogen som har nyckelrollen i den här omvälvande utvecklingen och det är ett ärofyllt och enormt viktigt uppdrag. Viktigt är att komma ihåg att vi som pedagoger är inte ensamma i detta, vi har varandra. Vi samarbetar med med våra kollegor på skolan, med kollegor på närliggande skolor, men vi har också alla våra kollegor runt omkring oss i Norden, Europa och världen. Det som jag slutligen tog med var också vikten av att vi fostrar våra elever till att bli inte bara EU-medborgare utan globala medborgare och vad kan då vara bättre än att vi samarbetar över gränser och delar med oss av material, tankar och ideer och skapar autentiska mottagare för våra elevers alster tänker jag. Jag tror på kraften hos oss pedagoger, jag tror på vår kompetens och jag tror på att vi har ambitionen och vad som krävs för att realisera en digitalisering av våra skolr på riktigt för att förstärka lärandet för våra elever. Ta med en kollega på färden och låt oss starta resan tillsammans.